Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
Multimedialny Katalog Monet Polskich
previous next contents

numizmatyka


Program do katalogowania i zarządzania zbiorem monet. Program ma wbudowaną gotową kompletną bazę monet (opisy plus wizerunki monet (awers oraz rewers). W cenie z programem kupujący otrzymuje pół roczny dostęp do serwera Numimax, skąd może pobierać wszystkie dostępne pliki. Producent gwarantuje co miesięczne aktualizacje cen w oparciu o ich poziom na rynku (obecnie głownie internetowe aukcje).

Program umożliwia tworzenie własnego magazynu. Wycenia całą kolekcję oraz wybrane okresy (lub serie monet), szacuje wydatki konieczne do uzupełnienia zbioru o brakujące walory oraz informuje o zysku lub stracie na danej monecie, serii czy też całej kolekcji.

Zestaw zawiera nośnik CD z programem, dostęp do serwera oraz pudełko.

Podstawowe zalety:
- zawsze aktualne ceny monet, pobierane z internetu co miesiąc i automatycznie dodawane do programu (w cenie pół roku) (liczone na podstawie obserwacji aukcji w internecie),
- łatwa kontrola własnego zbioru - wiesz ile wydałeś, ile zarobiłeś, ile musisz wydać, by uzupełnić zbiór o braki,
- pełne dane na temat monet wraz ze zdjęciami,
- wartości z poprzednich miesięcy (pół roku), kwartałów i lat,
- wszystko w jednym programie.

Działy/okresy które zawiera:
- II RP obiegowe,
- II RP próbne,
- przed denominacją obiegowe,
- przed denominacją kolekcjonerskie Ag,
- przed denominacją kolekcjonerskie Au,
- przed denominacją próbne,
- przed denominacją próbne Au,
- przed denominacją próbne Ni,
- po denominacji obiegowe,
- po denominacji okolicznościowe 2 zł,
- po denominacji kolekcjonerskie 10 zł,
- po denominacji kolekcjonerskie 20 zł,
- po denominacji Au 100 zł,
- po denominacji Au 200 zł,
- po denominacji Orzeł Bielik,
- po denominacji próbne.

Program służy do zarządzania oraz katalogowania posiadanej kolekcji. Umożliwia wyświetlanie całej bazy (wszystkich pozycji z danego okresu) lub wyłącznie tych, które posiada użytkownik w zbiorze. Pozwala na szczegółową analizę rynku, dzięki możliwości aktualizacji z internetu bazy danych zapewnia stały - na bieżąco dostęp do aktualnych cen (wartości monet). Wartości te są liczone na podstawie obserwacji ich zachowania na najpopularniejszych portalach aukcyjnych, sklepach oraz giełdach. Aktualizacja cen odbywa się co miesiąc - masz zawsze aktualne wartości monet ! Dzięki wbudowanym modułom magazynowym pozwala zarządzać posiadanymi monetami, również gdy użytkownik zajmuje się ich sprzedażą. Pozwala na szczegółowe raportowanie odnośnie wartości posiadanych monet w zbiorze oraz w magazynie. Program zawiera pełną bazę monet, ich wizerunki oraz opisy (pełne dane). Dodatkowo zawiera dane na temat cen monet w poprzednich miesiącach, kwartałach i latach.

Wybrane funkcje programu: program udostępnia trzy podstawowe widoki:
- podstawowy (katalog monet),
- kartę monety (szczegółowe dane o wartości monety),
- magazyn (dane na temat posiadanych większych ilości tych samych monet).

W cenie katalogu użytkownik otrzymuje 6 miesięcy dostępu do serwera, po ich upływie by miał możliwość pobierania plików musi wpisać nowy certyfikat na stronie Numimaxa.

previous next contents

Valid HTML 4.0!