Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Historyczne miasta w Polsce - Legnica, 2006
previous next contents

numizmatyka

Na rewersie uwieczniono zamek Piastów legnicko-brzeskich - widok od strony wschodniej.

Moneta obiegowa 2 zł - Historyczne miasta w Polsce - Legnica, 2006

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.100.000 szt.
Data emisji monet: 5.04.2006 r.

Miasto Legnica - to ósma moneta z rozpoczętej we wrześniu 2005 r. serii Historyczne Miasta w Polsce.

Seria 32 monet obiegowych

Seria 32 monet obiegowych NBP
"Historyczne miasta w Polsce" (2005-2007)

Niepowtarzalna seria składać się będzie z
32 monet i ukazywać do kwietnia 2008 r. Na wyjątkowych monetach upamiętniono miasta o ponad 500-letniej historii, które wniosły szczególny wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.

Na rewersie monety uwieczniony został Zamek Piastów legnicko-brzeskich - widok od strony wschodniej, zaś z lewej strony znajduje się stylizowany wizerunek drzew.

Legnica - miasto na Dolnym Śląsku, którego niemiecka nazwa brzmiała Liegnitz. Już w 1149r. istniał tu gród. W czasach Bolesława Wysokiego i Henryka Brodatego Legnica była ulubioną rezydencją książąt dolnośląskich.

Na przełomie XII i XIII wieku zbudowano zamek, który w 1241 r. odparł najazd tatarski, mimo że wojska polskie przegrały bitwę na pobliskich Legnickich Polach. W 1264 r. książę Bolesław Rogatka lokował miasto na prawie magdeburskim.

W latach 1248-1675 Legnica była stolicą odrębnego księstwa (potem połączonego z brzeskim w legnicko-brzeskie). Odgrywała w tym czasie rolę najważniejszego miasta w księstwie, m.in. wydawała orzeczenia prawne dla pozostałych miast. Rozwijało się tu rzemiosło, głównie sukiennictwo i piwowarstwo.

W latach 1527-1529 Piastowie legniccy podjęli próbę utworzenia uniwersytetu, która - z powodu trwających konfliktów wyznaniowych - nie powiodła się. W tym czasie miasto przyjęło luteranizm. Pomyślny rozwój Legnicy przerwała wojna trzydziestoletnia. Epidemię dżumy w 1633 r. przetrwała tylko 1/4 ludności.

Po śmierci ostatniego Piasta Jerzego Wilhelma Legnica przeszła w ręce Habsburgów, co oznaczało, m.in., próby rekatolizacji. W mieście powstało kolegium jezuickie. W 1726 r. otwarto Akademie Rycerską. W 1742 r. Legnica, wraz z całym Śląskiem, dostała się pod panowanie pruskie. W 1844 r. otrzymała połączenie kolejowe z Wrocławiem.

W XIX wieku miasto było ważnym ośrodkiem przemysłowym. W 1945 r. Legnica została przyłączona do Polski. Po wojnie Legnica stała się jednym z ośrodków zagłębia miedziowego (z tym przemysłem wiąże swą przyszłość). Przez cały okres PRL była ważnym garnizonem wojsk radzieckich w Polsce, w pewnych okresach miało tu siedzibę dowództwo Północnej Grupy Wojsk Radzieckich.

Opuściły one Legnicę dopiero na początku lat 90. W latach 1975-1999 była stolicą województwa. W 1992 stała się stolicą diecezji. Legnica ma bogate tradycje mennicze: monety były tu bite od XIII do XVII wieku.
źródło: NBP

previous next contents

Valid HTML 4.0!