Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Historyczne miasta w Polsce - Elbląg, 2006
previous next contents

numizmatyka

Rewers: stylizowany wizerunek Bramy Targowej. W tle z prawej strony zarys budynków z lewej strony stylizowane wizerunki drzew.

Moneta obiegowa 2 zł - Historyczne miasta w Polsce - Elbląg, 2006

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.100.000 szt.
Data emisji monet: 7.03.2006 r.

Miasto Elbląg - to siódma moneta z rozpoczętej we wrześniu 2005 r. serii Historyczne Miasta w Polsce.

Seria 32 monet obiegowych

Seria 32 monet obiegowych NBP
"Historyczne miasta w Polsce" (2005-2007) 

Niepowtarzalna seria składać się będzie z 32 monet i ukazywać do kwietnia 2008 r. Na wyjątkowych monetach upamiętniono miasta o ponad 500-letniej historii, które wniosły szczególny wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.

Na rewersie monety uwieczniono stylizowany wizerunek Bramy Targowej, w tle z prawej strony - widoczny jest zarys budynków, zaś z lewej strony stylizowane wizerunki drzew.

Elbląg, przez Niemców zwane Elbing, zostało założone przez Krzyżaków w pobliżu dawnej stolicy Prusów Truzo. W 1237 r. Krzyżacy zbudowali zamek i założyli komturię, a w 1246 r. lokowali miasto na prawie lubeckim. W 1393 r. Elbląg otrzymał prawo składu na niektóre towary. Elbląg był członkiem Związku Pruskiego i brał udział w wojnie trzynastoletniej (1454-1466), następnie znalazł się w granicach Polski. Był on także członkiem Hanzy - zrzeszenia miast bałtyckich pod przewodnictwem Lubeki.

Elbląg tradycyjnie rywalizował z Gdańskiem o handel wiślany, ale był w gorszej pozycji z powodu zapiaszczania Nogatu. W 1577 r., podczas konfliktu Stefana Batorego z Gdańskiem, otrzymał liczne przywileje od króla, który chciał skierować przez Elbląg cały polski eksport. Próba ta nie powiodła się, ale Elbląg zdołał zmonopolizować handel z Anglią.

W latach 1585-1628 działała tu angielska Kompania Wschodnia (Eastland Company). W XVII wieku dwie okupacje szwedzkie (1626-1635 i 1655-1660) podkopały pozycję handlową miasta. Na przełomie XVII i XVIII wieku Elbląg stał się obiektem sporu polsko-pruskiego.

W pierwszym rozbiorze (1772) zajęty przez Prusy raz jeszcze próbował odegrać rolę rywala Gdańska. Koniunktura ta skończyła się w 1793 r., kiedy Gdańsk też przeszedł w ręce pruskie.

W XIX wieku miasto z coraz większym trudem utrzymywało status miasta morskiego, mimo założenia tu stoczni Ferdynanda Schichau (1837). Do rozwoju miasta przyczyniała się natomiast budowa linii kolejowych (1852) i Kanału Elbląskiego (1852-1860).

Podczas II wojny światowej miasto zostało w 65% zniszczone.

W 1945 r. powróciło w granice Polski, ale przecięcie Zalewu Wiślanego przez granicę polsko-radziecką ostatecznie odcięło je od morza. Dziś Elbląg jest ważnym miastem przemysłowym. Nawiązuje do tradycji hanzeatyckiej i pokłada nadzieje rozwoju we współpracy z Obwodem Kaliningradzkim.
źródło: NBP / Mennica Polska

previous next contents

Valid HTML 4.0!