Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Polscy podróżnicy i badacze - Ferdynand Ossendowski (1876-1945), 2011
previous next contents

numizmatyka

Moneta NG, która uwiecznia Ferdynanda Ossendowskiego - jednego z najbardziej znanych na świecie Polaków w XX wieku.

Moneta obiegowa 2 zł - Polscy podróżnicy i badacze, 2011

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 900 000 szt.
Projektant awersu monety: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu monety: Dominika Karpińska-Kopiec
Data emisji monet:
4.11.2011 r.

Moneta Nordic Gold prezentująca Ferdynanda Ossendowskiego - jednego z najbardziej znanych na świecie Polaków w XX wieku.

*****

Ferdynand Ossendowski


Urodził się pod Witebskiem, na dalekich kresach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Wychowywał się i kształcił w zaborze rosyjskim, studiował także na Sorbonie.

Stał się jednym z najbardziej znanych na świecie Polaków w XX stuleciu. monety i akcesoria numizmatyczne

To postać niezwykle barwna i otoczona legendą. Kilka fragmentów jego biografii - tajemniczych do dzisiaj - budzi zainteresowanie współczesnych autorów (zwłaszcza książki Witolda S. Michałowskiego).

Ossendowski był przede wszystkim podróżnikiem i badaczem mało znanych regionów świata oraz pisarzem podróżniczym, zaliczanym w dwudziestoleciu międzywojennym do światowej czołówki twórców tego typu prozy.

Wiele jego utworów wspomnieniowo-podróżniczych zyskało międzynarodowe uznanie i zostało przetłumaczonych na języki obce, np. Cień ponurego wschodu (1923), Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów (Konno przez Azję Centralną) z 1923 r., Od szczytu do otchłani (1925).

W wielu krajach bestsellerami były jego dzieła reprezentujące inne gatunki literackie: biografia Lenin z 1930 r. (zakazana w krajach komunistycznych, będąca przyczyną niszczenia pamięci o nim w PRL-u), utwory fabularne dla dzieci i młodzieży - np. Życie i przygody małpki (Pamiętnik szympansiczki „Kaśki”) z 1929 r., powieści Orlica (1925) i Sokół pustyni (1928). www.numizmatyczny.pl

Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego Ossendowski stał się najczęściej tłumaczonym pisarzem polskim z ówcześnie żyjących (a w ogóle ustępował tylko Sienkiewiczowi). Jego prace naukowe z zakresu geografii i chemii oraz utwory podróżnicze przetłumaczono na 20 języków w około 150 wydaniach.

Podstawą jego napisanych z talentem książek reportażowych i fabularnych były liczne podróże, odbywane od czasów studiów w Petersburgu pod koniec XIX w. Najwcześniej poznał z autopsji odległe regiony imperium rosyjskiego: Ałtaj, Kaukaz, okolice Bajkału, limany Dniestru. Potem podróżował po Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie.

W czasie wojny domowej w byłym imperium carskim przemierzył także Mandżurię i Mongolię, następnie przez Japonię udał się do USA. Po powrocie do Polski w 1922 r.
nadal odbywał podróże o charakterze badawczym i literackim: kilkakrotnie po Europie Zachodniej, do Afryki Północnej (1923) i Zachodniej (1925–26) oraz na Bliski Wschód (1932–33).

Ossendowski prowadził prace naukowe (w Centralnym Laboratorium Technicznym w Harbinie, Instytucie Technicznym w Tomsku, Rosyjskim Towarzystwie Geograficznym), był także wykładowcą akademickim, m.in. na Politechnice w Omsku oraz na uczelniach warszawskich (Polska Wolna Wszechnica, Szkoła Sztabu Generalnego, Wyższa Szkoła Handlowa, Szkoła Nauk Politycznych, Wyższa Szkoła Dziennikarska).

Był również aktywny w życiu społecznym i politycznym. Za działalność rewolucyjną w Harbinie w 1905 r. został skazany na półtora roku twierdzy. W latach 1919-20 pełnił funkcję doradcy w kontrrewolucyjnej armii admirała Aleksandra Kołczaka, następnie był doradcą barona Romana Ungerna von Sternberga, dowódcy Białej Gwardii, który w 1921 r. ogłosił się chanem Mongolii.

W Polsce Ossendowski był konsultantem przy Ministerstwie Spraw Wojskowych oraz Ministerstwie Przemysłu i Handlu, wiceprezesem Polskiego Klubu Turystycznego i prezesem
Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy.

Działał także w All Peoples’ Association, międzynarodowej organizacji o charakterze pacyfistycznym, a w czasie okupacji hitlerowskiej w konspiracji jako członek Stronnictwa Narodowego.

Ten podróżnik, badacz i pisarz był wszechstronny i produktywnie twórczy. W opracowanym w Polskiej Akademii Nauk słowniku Współcześni polscy pisarze… w haśle poświęconym Ossendowskiemu opisano ponad 90 książek jego autorstwa.

Był mistrzem literatury popularnej, często wykorzystywał w swojej twórczości elementy sensacyjne i egzotyczne. Jednak nie przeszkodziło to Polskiej Akademii Literatury w przyznaniu Ossendowskiemu w 1936 r. Złotego Wawrzynu za zasługi w dziedzinie literatury podróżniczej.

autor: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, źródło: folder emisyjny

previous next contents

Valid HTML 4.0!