Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, 100. rocznica Harcerstwa Polskiego, 2010
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Srebrna moneta kolekcjonerska wyemitowana z okazji 100. Rocznicy Harcerstwa Polskiego.
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro: Ag 925
Stempel:
lustrzany
Techniki dodatkowe:
tampodruk
Średnica: 32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji:
50.000 szt. (w sprzedaży: 49.000 szt.)
Cena emisyjna NBP: 80 zł
Data emisji monet w NBP: 28.05.2010 r.

MAM SZCZERĄ WOLĘ
CAŁYM ŻYCIEM PEŁNIĆ SŁUŻBĘ...

Srebrna moneta kolekcjonerska wyemitowana z okazji 100. Rocznicy Harcerstwa Polskiego.
  • Awers: w centralnym miejscu dwoje harcerzy siedzących przy ognisku. W tle stylizowany wizerunek lilijki ze znakiem Polski Walczącej oraz fragment muru. Poniżej nominał 10 zł. Po lewej stronie flaga Polski wykonana w technice tampondruku. Powyżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2010.

  • Rewers: w centralnym miejscu wizerunek dwóch postaci: Olgi i Andrzeja Małkowskich - współtwórców polskiego skautingu. W otoku napis: 100.ROCZNICA HARCERSTWA POLSKIEGO. Po lewej stornie w trzech pionowych liniach napis: MAM SZCZERA WOLĘ CAŁYM ŻYCIEM PEŁNIĆ SŁUŻBĘ...
Andrzej Małkowski i Olga Drahonowska-Małkowska 10 zł, 100. rocznica Harcerstwa Polskiego, 2010 www.numizmatyczny.pl
Andrzej Małkowski i Olga Drahonowska-Małkowska

- zdjęcie ślubne (1913)


Harcerstwo
- polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty o służbę, samodoskonalenie (pracę nad sobą) i braterstwo.

Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica Zucha i Prawo Zucha.

Obecnie ze względu na różnorodność skautingu na świecie i harcerstwa w Polsce harcerstwo jest polską nazwą skautingu.

Harcerstwem nazywane są także organizacje harcerskie pracujące w kraju i poza jego granicami (wśród Polonii zagranicznej), w oparciu o powyższe zasady i unikalną metodę harcerską.

Za rok powstania harcerstwa przyjmuje się 1910, a właściwie okres między wrześniem 1910 (powstanie pierwszego zastępu) a dniem 22 maja 1911 (powstanie pierwszych drużyn), zaś za symbolicznych założycieli harcerstwa uważa się Andrzeja Małkowskiego i jego żonę Olgę Drahonowską-Małkowską.

Istotę różnicy pomiędzy ówczesnym "klasycznym" skautingiem założonym przez gen. Roberta Baden-Powella a powstającym wówczas harcerstwem, Andrzej Małkowski ujął w słowach: harcerstwo to skauting plus niepodległość, aby podkreślić różnicę w ówczesnych priorytetach polskiego harcerstwa i światowego skautingu.

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!