Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt II August (1548-1572), 1996
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa uwieczniająca króla Zygmunta II Augusta - pierwsza moneta z serii Poczet królów i książąt polskich wykonana ze stopu Nordic Gold, pożądana na rynku numizmatycznym z uwagi na nakład jedynie 200.000 sztuk monet!

Moneta obiegowa 2 zł - Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt II August, 1996

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 200.000 szt.
Data emisji monety: 1996 r.

Moneta obiegowa z serii Poczet królów i książąt polskich uwieczniająca króla Zygmunta II Augusta to pierwsza moneta wykonana ze stopu Nordic Gold z tej serii, bardzo pożądana na rynku numizmatycznym z uwagi na fakt, iż jest to najrzadsza moneta obiegowa o nakładzie jedynie 200.000 sztuk.

Awers monety: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 1996, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.

Rewers monety: Popiersie króla Zygmunta II Augusta. Z pod wizerunkiem półkolem napis: ZYGMUNT II AUGUST. Po obu stronach wizerunku w układzie poziomym lata panowania króla: 1548, 1572.

Projektant monety: Ewa Tyc-Karpińska.

źródło: NBP / Mennica Polska S.A.

previous next contents

Valid HTML 4.0!