Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, 450 lat Poczty Polskiej, 2008
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Srebrna moneta kolekcjonerska projektu Roberta Kotowicza, trzecia w polskiej numizmatyce moneta z hologramem - po monetach "Noc świętojańska" i "Joseph Conrad" .

Kolekcja: Srebrne monety o tematyce historycznej

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro: Ag 925
Techniki dodatkowe: hologram
Stempel: lustrzany
Średnica: 32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji: 135.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 68 zł
Data emisji monet:
19.11.2008 r.

Wspaniałe dzieło polskiego mincerstwa - srebrna moneta kolekcjonerska, uświetniająca 450 lat Poczty Polskiej, instytucji państwowej ułatwiającej komunikację pomiędzy ludźmi. Na awersie urzekającej monety znajduje się subtelny hologram, symbolizujący stylizowany znaczek pocztowy.


 
Rewers monety przedstawia obrys postaci gońca pocztowego z XVI wieku; w tle fragment miedziorytu z XVII wieku z wizerunkiem zajazdu. Centralne miejsce awersu zajmuje stylizowany wizerunek znaczka pocztowego. Przedstawia on gońca pocztowego na koniu, grającego na trąbce oraz drzewa zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia. W tle znaczka można zobaczyć wizerunek mapy pocztowej i fragment zegara dyliżansowego.

Autorem dopracowanego w szczegółach projektu jest Robert Kotowicz - artysta światowej sławy, który zaprojektował m. in. takie monety, jak: "Noc świętojańska", "Kolędnicy", "150. rocznica urodzin Konrada Korzeniowskiego / Josepha Conrada (1857-1924)" oraz "400. rocznica polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej".

Srebrna moneta kolekcjonerska: 10 zł, 450 lat Poczty Polskiej, 2008

Srebrna moneta kolekcjonerska:
10 zł, 450 lat Poczty Polskiej, 2008


Jest to trzecia w polskiej numizmatyce
moneta z hologramem. Poprzednio NBP wyemitował monety o tematyce: "Polski Rok Obrzędowy - Noc świętojańska (St. John’s Night)" o nominale 20 zł w 2006 roku oraz "150. rocznica urodzin Konrada Korzeniowskiego / Josepha Conrada (1857-1924)" o nominale 10 zł w 2007 roku. Godne podkreślenia jest to, iż podczas produkcji monety z 2007 roku - znana na całym świecie z wiodącej jakości i innowacyjności Mennica Polska S.A. - zastosowała po raz pierwszy na świecie nową technologię bicia monety wraz z hologramem.

Obydwie monety z hologramem cieszyły się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, zachwycając wyjątkowymi i urzekającymi projektami. Ponadto były obiektem zainteresowania inwestorów, gdyż ceny rynkowe tych monet wykazywały spore wzrosty w porównaniu do ich cen emisyjnych.Poczta Polska - to polska instytucja państwowa (a dokładniej państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej) zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych, druków bezadresowych itp.), usług pieniężnych (wpłaty na rachunki, operacje oszczędnościowo-czekowe itp.), usług bankowych (na rzecz Banku Pocztowego SA), usług ubezpieczeniowych, usług kurierskich (Pocztex).

Poczta Polska jest pocztowym operatorem publicznym, to znaczy, że jest ustawowo zobowiązana do świadczenia tzw. powszechnych usług pocztowych. Oznacza to, że ma obowiązek na terenie całego kraju świadczyć usługi polegające na przyjęciu i doręczeniu: * listów do 2 kg, * paczek do 30 kg (paczki nadane za granicą mogą mieć ciężar do 20 kg), * przesyłek pobraniowych, * przesyłek dla ociemniałych, * przekazów pocztowych. Dodatkowo musi umożliwić, na życzenie nadawcy, traktowanie listu jako przesyłki poleconej, listu i paczki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, a także otrzymanie potwierdzenia odbioru i nadanie przesyłek i przekazów pocztowych na poste restante.

Obowiązek ten został nałożony, w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom Polski z korzystania z podstawowych usług pocztowych (nawet tam, gdzie świadczenie tych usług przynosi straty). Poczta Polska ma obowiązek utrzymywać określoną przepisami sieć placówek pocztowych (minimum jedna placówka pocztowa na każde 7 tys. mieszkańców miast i minimum jedna placówka pocztowa na każde 65 km2 terenów wiejskich), a także przestrzegać ustalonych minimalnych standardów jakościowych. Operator publiczny nie może nikomu odmówić wykonania powszechnej usługi pocztowej, pod warunkiem, że ten ktoś stosuje się do zapisów Regulaminu świadczenia tych usług. Gdyby całość powszechnych usług pocztowych przynosiła straty, istnieje możliwość ich dotacji z budżetu państwa.Historia Poczty Polskiej
Przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" powstało w 1928 roku. Powstanie współczesnej Poczty Polskiej datowane jest na rok 1944, kiedy to uruchomiono okręg pocztowy w Lublinie. W roku 1991 ze struktury państwowej jednostki organizacyjnej Polska Poczta, Telegraf i Telefon wyłączono część zajmującą się usługami telekomunikacyjnymi i utworzono Telekomunikację Polską. Z dniem 1 stycznia 2006 roku Poczta Polska wprowadziła usługę przesyłka pobraniowa, rezygnując tym samym z powiązania usługi pobrania z innymi usługami (przesyłka listowa, paczka pocztowa). We Wrocławiu znajduje się Muzeum Poczty i Telekomunikacji, a w Gdańsku Muzeum Poczty Polskiej.
Usługi Poczty Polskiej:
* przesyłka listowa, * kartka pocztowa, * druk bezadresowy, * próbka towaru, * przesyłki reklamowe, * paczka pocztowa, * przesyłka pobraniowa, * Pocztex - przesyłka kurierska, * przyjmowanie protestów weksli, * przesyłka dworcowa, * przekaz pocztowy, * pocztowe zlecenie wypłaty, * wpłaty na rachunki bankowe, składek ZUS, oraz na rachunek organu podatkowego, * abonament RTV, * DM System - marketing bezpośredni ,* kompleksowa obsługa przesyłek, * abonament filatelistyczny, * prenumerata prasy, * telegram pocztowy, * pakiet depozytowy, * Pocztowa Informacja Turystyczna. Poczta Polska świadczy również usługi zagraniczne, takie jak: worek specjalny M, przesyłki masowe, korespondencja z opłaconą odpowiedzią czy przekaz zagraniczny. Przesyłki adresowane doręczane są na podstawie nazwy (nazwiska) adresata, adresu oraz kodu pocztowego.
źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!