Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Historyczne miasta w Polsce - Cieszyn, 2005
previous next contents

numizmatyka

Na rewersie uwieczniono wizerunek Rotundy św. Mikołaja. Z lewej strony ukazano romańską kolumnę podtrzymującą sklepienie.

Moneta obiegowa 2 zł - Historyczne miasta w Polsce - Cieszyn, 2005

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Nakład: 1.100.000 szt.
Data emisji monet: 6.12.2005 r.

Miasto Cieszyn - to czwarta moneta z rozpoczętej we wrześniu 2005 r. serii Historyczne Miasta w Polsce.

Seria 32 monet obiegowych

Seria 32 monet obiegowych NBP
"Historyczne miasta w Polsce" (2005-2007)

Niepowtarzalna seria składać się będzie z
32 monet i ukazywać do kwietnia 2008 r. Na wyjątkowych monetach upamiętniono miasta o ponad 500-letniej historii, które wniosły szczególny wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.

Na rewersie monety uwieczniony jest stylizowany wizerunek Rotundy św. Mikołaja, a z lewej strony - romańska kolumna podtrzymująca sklepienie.

Cieszyn
- to stare miasto śląskie, dziś przedzielone granicą polsko-czeską. Pierwsza wzmianka Cieszynie pochodzi z dokumentu papieża Hadriana IV z 1155 r., ale już wcześniej istniała tu kasztelania. Najstarszy gród mieścił się na Górze Zamkowej.

Z tych czasów pochodzi zachowana do dziś romańska rotunda św. Mikołaja, znana wszystkim ze współczesnych banknotów 20-złotowych.


W 1364 r. obok grodu lokowano miasto. Podczas rozbicia dzielnicowego Cieszyn dostał się pod panowanie Piastów opolskich, a w latach 1316-1625 był stolicą udzielnego księstwa. W 1327 r. Kazimierz I Cieszyński uznał się za lennika czeskiego. Za czasów Wacława III (1528-1579) księstwo cieszyńskie przyjęło protestantyzm.

Po wymarciu miejscowej linii Piastów (1625) miasto przeszło w ręce Habsburgów, pod rządami których pozostało do 1918 r. Podczas wojny północnej w 1709 r. cieszyńscy protestanci, prześladowani przez katolickich Habsburgów, uzyskali prawo wybudowania poza miastem tzw. Kościoła Łaski.

W 1779 r. Austria i Prusy podpisały w Cieszynie traktat pokojowy, kończący wojnę o sukcesję bawarską. W XIX wieku dokonał się proces przebudzenia narodowego cieszyńskich Polaków. W 1871 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe.

Po I wojnie światowej obszar dawnego księstwa stał się terenem konfliktu polsko-czechosłowackiego, zakończonego podziałem. Zachodnia część miasta, wraz z tzw. Zaolziem, została włączona do Czechosłowacji. W 1938 r. Zaolzie zostało przyłączone do Polski, ale po II wojnie światowej przywrócono granicę sprzed 1938 r.

Dziś, po wejściu Polski i Czech do Unii Europejskiej, rośnie rola Cieszyna jako tranzytowego miasta granicznego i symbolu polsko-czeskiego porozumienia.
źródło: NBP / Mennica Polska

previous next contents

Valid HTML 4.0!