Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Poczet królów i książąt polskich: Stanisław August Poniatowski (1764-1795), 2005
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa Nordic Gold z ciekawej serii upamiętniającej poczet królów i książąt polskich.

Moneta obiegowa 2 zł - Poczet królów i książąt polskich: Stanisław August Poniatowski (1764-1795), 2005

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Nakład: 900 000 szt.
Data emisji monet: 18.11.2005 r.

Moneta obiegowa z serii "Poczet królów i książąt polskich", na której utrwalono historię Polski.

Moneta uwiecznia
Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla, który uzyskał pieszczotliwy przydomek "mąż stu żon".

Piękna ozdoba każdej kolekcji i duma kolekcjonera!

Stanisław August Poniatowski (właściwie Stanisław Antoni Poniatowski) herbu Ciołek (1732-1798), ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów, król Polski i wielki książę litewski w latach1764-1795.

Stanisław August Poniatowski panował w latach 1764-1795. Był człowiekiem wykształconym, posługiwał się językiem francuskim, niemieckim i angielskim. W objęciu władzy pomogła mu caryca Katarzyna II. Młody król liczył na jej poparcie przy realizacji reform: scentralizowaniu władzy w państwie, uzdrowieniu skarbu, zwiększeniu liczebności armii.

Król rozpoczął modernizację kraju (wprowadzenie komisji skarbowej i wojskowej,, nieznaczne ograniczenie liberum veto). Po pierwszym rozbiorze Polski (1772 r.) Poniatowski starał się kontynuować reformy.

Podczas sejmu rozbiorowego utworzono pierwsze w Europie ministerstwo oświaty publicznej i świeckiej - Komisję Edukacji Narodowej. W okresie Sejmu Czteroletniego (1788 - 1792) odżyła nadzieja na naprawę Rzeczypospolitej. Stanisław August Poniatowski brał czynny udział w opracowywaniu Konstytucji 3 Maja (1791 r.).

Gdy do Polski wkroczyły interwencyjne siły rosyjskie, król nie wierzył zupełnie w możliwość pokonania wroga. Pragnął jak najszybszego zakończenia wojny, nawet za cenę ustępstw. Ostatecznie w lipcu 1792 r. przystąpił do konfederacji targowickiej. Za wszelką cenę starał się nie dopuścić do drugiego rozbioru Polski, który nastąpił w 1793 r. Abdykował na rozkaz Katarzyny II w 1795 r.

źródło: NBP / Mennica Polska

previous next contents

Valid HTML 4.0!