Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Dzieje złotego - 5 zł z 1928 r. (Nike), 2007
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa Nordic Gold z wizerunkiem słynnej, srebrnej monety z okresu II Rzeczypospolitej, na której zaprezentowano grecką boginię zwycięstwa Nike.

Moneta obiegowa 2 zł - Dzieje złotego 5 zł z 1928r. (Nike), 2007

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.000.000 szt.
Data emisji monet: 18.04.2007 r.

Moneta z wizerunkiem greckiej bogini zwycięstwa Nike - czwarta z kolei z cieszącej się popularnością serii "Dzieje złotego" - to piękna ozdoba każdej kolekcji.

Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-07, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
Rewers: Z prawej strony wizerunek rewersu monety 5 zł z 1928 r. Z lewej strony stylizowany motyw roślinny. U dołu półkolem napis: DZIEJE ZŁOTEGO.

Projektant monety: Ewa Tyc-Karpińska (awers), Andrzej Nowakowski (rewers).

Emisję serii "Dzieje złotego" rozpoczęto w 2004 roku - w osiemdziesiątą rocznicę reformy walutowej Władysława Grabskiego, powstania Banku Polskiego SA i zastąpienia marki polskiej złotym - wprowadzając do obiegu monety poświęcone jednozłotówce z 1924 roku. Celem tej serii jest przedstawienie kolejnych etapów historii monetarnej Polski i funkcjonowania złotego. Nike jest czwartą monetą z tej serii. Wcześniej ukazały się: żniwiarka - w 2004 r., żaglowiec (2 i 5 zł z 1936 r.) w 2005 r. oraz głowa kobiety (10 zł z 1932 r.) w 2006 r.

źródło: NBP / Mennica Polska

previous next contents

Valid HTML 4.0!