Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, Dzieje złotego - Nike (5 zł z 1928 r.), 2007
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Srebrna moneta z wizerunkiem słynnej, srebrnej monety z okresu II Rzeczypospolitej, na której zaprezentowano grecką boginię zwycięstwa Nike. Piękna ozdoba kolekcji i atrakcyjna inwestycja!


Seria: "Dzieje złotego"

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro: Ag 925
Stempel: lustrzany
Średnica: 32 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji: 52.000 szt.
Cena emisyjna NBP:
56 zł
Data emisji monet:
18.04.2007 r.

Srebrna moneta kolekcjonerska z wizerunkiem słynnej, srebrnej monety z okresu II Rzeczypospolitej, na której zaprezentowano grecką boginię zwycięstwa Nike. Jest to czwarta z kolei moneta z cieszącej się popularnością serii "Dzieje złotego", której nie sposób się oprzeć.

Ta atrakcyjna, srebrna moneta projektu Andrzeja Nowakowskiego - to piękna ozdoba kolekcji, a także dobrze rokująca inwestycja!

Awers:
ukazano na nim m. in. wizerunek awersu monety 5 zł z 1928 r. (z prawej strony) oraz stylizowany wizerunek popiersia Nike z kłosami zboża, uwiecznionej na rewersie pięciozłotówki z 1928 r. (z lewej strony). W postaci Nike - bogini zwycięstwa doszukiwano się symbolicznego upamiętnienia rządów sanacji, które rozpoczęły się po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 r. Zwracano też uwagę na związki monety z jej prawdopodobnym pierwowzorem, którym miały być amerykańskie monety półdolarowe i dolarowe nazywane "Walking Liberty".
Rewers: z prawej strony zamieszczono wizerunek rewersu monety 5 zł z 1928 r., w tle stylizowane kłosy zboża, a z lewej strony półkolem - napis: DZIEJE ZŁOTEGO.

2007 SILVER 10 ZLOTY PROOF "History of the Polish Zloty - NIKE"

Part of the History of the Zloty Series, this 2007 silver proof coin celebrates the 1928 5 Zloty Coin.
Obverse: On the left, a stylized image of the bust of Nike, with grain ears. On the right, an exact reproduction of the obverse of the 5 z coin from 1928. Along the rim, at the bottom, "RZECZPOSPOLITA POLSKA" for Republic of Poland, and an image of the eagle, the state emblem of the Republic of Poland. Under the Eagle’s left foot, the Mint mark. On the right, the face value.
Reverse: In the center, an exact reproduction of the reverse of the 5 z coin from 1928, featuring the Greek goddess Nike, the personification of victory in mythology. In the background, stylised images of grain ears. Along the rim at the bottom, "DZIEJE ZŁOTEGO" (History of the Zloty).

Emisję serii "Dzieje złotego" rozpoczęto w 2004 r. - w osiemdziesiątą rocznicę reformy walutowej Władysława Grabskiego, powstania Banku Polskiego SA i zastąpienia marki polskiej złotym - wprowadzając do obiegu monety poświęcone jednozłotówce z 1924 roku. Celem tej serii jest przedstawienie kolejnych etapów historii monetarnej Polski i funkcjonowania złotego. Nike jest czwartą monetą z tej serii. Wcześniej ukazały się: żniwiarka - w 2004 r., żaglowiec (2 i 5 zł z 1936 r.) w 2005 r. oraz głowa kobiety (10 zł z 1932 r.) w 2006 r.

źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!