Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Polscy Podróżnicy i Badacze - Ignacy Domeyko (1802-1889), 2007
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa Nordic Gold upamiętniająca działalność Ignacego Domeyki - sławnego polskiego geologa i mineraloga oraz badacza Ameryki Południowej.

Moneta obiegowa 2 zł - Polscy Podróżnicy i Badacze - Ignacy Domeyko (1802-1889), 2007

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.000.000 szt.
Data emisji monet : 6.02.2007 r.

Celem emisji jest upamiętnienie działalności Ignacego Domeyki - sławnego polskiego geologa i mineraloga oraz badacza Ameryki Południowej. Rewers monety przedstawia wizerunek naukowca z portretu A. Kurowskiego z 1833 r., stylizowane wizerunki torby, książki, młotka oraz lupy.
2 zł, Polscy Podróżnicy i Badacze - Ignacy Domeyko (1802-1889), 2007
"Zawsze myślałem po polsku,
modliłem się po polsku
i kochałem po polsku".
Ignacy Domeyko

Ignacy Domeyko, po litewsku: Ignas Domeika, herbu Dangiel, białorus. Ігнат Дамейка, pseudonim Żegota (ur. w Niedźwiadce koło Nieświeża 3 lipca 1802 r., zm. w Santiago de Chile 23 stycznia 1889 r.) - polski geolog, mineralog, badacz Ameryki Południowej. Pierwowzór postaci Żegoty z III części Dziadów Adama Mickiewicza. Pochodził z polskiej rodziny ziemiańskiej. Przyjaciel Adama Mickiewicza, z którym współtworzył stowarzyszenia Filomatów i Filaretów. Ukończył wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu Wileńskiego. Po powstaniu listopadowym przeniósł się do Paryża, gdzie ukończył szkołę górniczą ze stopniem inżyniera. Przeniósł się do Chile - w 1838 objął katedrę fizyki i chemii w szkole górniczej w Coquimbo. Pozostał tam do roku 1884.

Działalność Domeyki w Chile miała duże znaczenie dla tego kraju. Dzięki zainicjowanym przez niego licznym badaniom mineralogicznym i geologicznym, rozwinął się tam przemysł górniczy, dając ubogiemu dotąd krajowi szansę wzbogacenia się i uniezależnienia od zagranicy. Oprócz tego, Domeyko przyczynił się do upowszechnienia w Chile oświaty i polepszenia jej poziomu. Stojąc przez szereg lat na stanowisku rektora uniwersytetu w Santiago de Chile, spowodował obudzenie ruchu intelektualnego w zaniedbanym dotąd pod względem kulturalnym kraju.

W dziedzinie mineralogii Domeyko zasłużył się poprzez odkrycie m.in. arketytu, amiolitu i domeykitu (nazwa pochodzi od jego nazwiska, a nadana została przez niemieckiego mineraloga Haidingera). Opisał też dokładniej własności znanych wcześniej minerałów. Prace swe ogłaszał w rocznikach uniwersyteckich w Santiago i pismach specjalistycznych. Opublikował też dwa duże dzieła na temat zasobów naturalnych w Chile, a także Peru, Boliwii i Argentynie.

Ignacy Domeyko zmarł 23 stycznia 1889 roku w Santiago de Chile, pozostawiając po sobie bogaty dorobek naukowy w wielu dziedzinach. Paradoksalnie imię uczonego pozostaje bardziej znane za granicą niż w Polsce.
źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!