Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, Polscy podróżnicy i badacze - Ignacy Domeyko (1802-1889), 2007
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Ignacy Domeyko - sławny polski geolog i mineralog oraz badacz Ameryki Południowej - uwieczniony na srebrnej monecie kolekcjonerskiej.Seria: "Polscy podróżnicy i badacze"

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał:
10 zł
Srebro:
Ag 925/1000
Stempel:
lustrzany
Średnica: 32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji:
55.000 szt.
Cena emisyjna NBP:
56 zł
Data emisji monet:
6.02.2007 r.

Celem emisji monet jest upamiętnienie działalności Ignacego Domeyki - sławnego polskiego geologa i mineraloga oraz badacza Ameryki Południowej.

Na awersie monety widać m.in. stylizowany wizerunek fragmentu rysunku technicznego przedstawiającego urządzenie do analizy srebra, kryształu z tablicy dydaktycznej z podręcznika mineralogii Ignacego Domeyki, rośliny "Domeykoa oppositifolia" oraz małża "Trigonia domeykoana". Na rewersie, obok wizerunku naukowca widać fragmenty siatki geograficznej i konturów kontynentu Ameryki Południowej.

   10 zł, Polscy Podróżnicy i Badacze - Ignacy Domeyko (1802-1889), 2007 
"Zawsze myślałem po polsku, modliłem się po polsku
i kochałem po polsku."
Ignacy Domeyko 

Ignacy Domeyko, po litewsku: Ignas Domeika, herbu Dangiel, białorus. Ігнат Дамейка, pseudonim Żegota (ur. w Niedźwiadce koło Nieświeża 3 lipca 1802 r., zmarł w Santiago de Chile 23 stycznia 1889 r.) - polski geolog, mineralog, badacz Ameryki Południowej. Pierwowzór postaci Żegoty z III części Dziadów Adama Mickiewicza.

I. Domeyko pochodził z polskiej rodziny ziemiańskiej. Przyjaciel Adama Mickiewicza, z którym współtworzył stowarzyszenia Filomatów i Filaretów. Ukończył wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu Wileńskiego. Po powstaniu listopadowym przeniósł się do Paryża, gdzie ukończył szkołę górniczą ze stopniem inżyniera. Przeniósł się do Chile - w 1838 objął katedrę fizyki i chemii w szkole górniczej w Coquimbo. Pozostał tam do roku 1884.

Działalność Domeyki w Chile miała duże znaczenie dla tego kraju. Dzięki zainicjowanym przez niego licznym badaniom mineralogicznym i geologicznym, rozwinął się tam przemysł górniczy, dając ubogiemu dotąd krajowi szansę wzbogacenia się i uniezależnienia od zagranicy. Oprócz tego, Domeyko przyczynił się do upowszechnienia w Chile oświaty i polepszenia jej poziomu. Stojąc przez szereg lat na stanowisku rektora uniwersytetu w Santiago de Chile, spowodował obudzenie ruchu intelektualnego w zaniedbanym dotąd pod względem kulturalnym kraju.

W dziedzinie mineralogii Domeyko zasłużył się poprzez odkrycie m.in. arketytu, amiolitu i domeykitu (nazwa pochodzi od jego nazwiska, a nadana została przez niemieckiego mineraloga Haidingera). Opisał też dokładniej własności znanych wcześniej minerałów. Prace swe ogłaszał w rocznikach uniwersyteckich w Santiago i pismach specjalistycznych. Opublikował też dwa duże dzieła na temat zasobów naturalnych w Chile, a także Peru, Boliwii i Argentynie.

Ignacy Domeyko zmarł 23 stycznia 1889 roku w Santiago de Chile, pozostawiając po sobie bogaty dorobek naukowy w wielu dziedzinach. Paradoksalnie imię uczonego pozostaje bardziej znane za granicą niż w Polsce.
źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!