Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, 30 rocznica powstania NZS, 2011
previous next contents

numizmatyka

Moneta okolicznościowa NG wyemitowana z okazji 30. lecia powstania NZS - Niezależnego Zrzeszenia Studentów.


Moneta obiegowa 2 zł - 30 rocznica powstania NSZ, 2011

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 800 000 szt.
Data emisji monet w NBP: 16.03.2011 r.

Okolicznościowa moneta Nordic Gold o nomianle 2 zł wybita z okazji 30. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów.


Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 roku w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980 r., będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju.

NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem "Solidarności" i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS.

Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań "Solidarności" w wymiarze politycznym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził jednak działalność podziemną. Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.

źródło: NBP / Mennica Polska / www.nzs.org.pl

previous next contents

Valid HTML 4.0!