Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, 30 rocznica powstania NZS, 2011
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Moneta została wybita celem upamiętnienia 30. rocznicy powstania NZS - Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Kolekcja: Srebrne monety o tematyce historycznej

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro: Ag 925
Stempel: lustrzany
Średnica: 32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji: 50 000 szt.
Cena emisyjna NBP: 80 zł
Data emisji monet w NBP: 16.03.2011 r.
W zestawie: srebrna moneta w kapsule ochronnej, folder emisyjny

Awers: z lewej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a pod nim napis: 10 ZŁ. Po prawej stronie orła, u dołu, oznaczenie roku emisji: 2011. Centralnie, stylizowane wizerunki sześciu postaci. Na ich tle, z prawej strony, wizerunek logo Uniwersytetu Łódzkiego. U góry, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Rewers: centralnie, stylizowany wizerunek logo obchodów 30. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów, z napisem: NZS/30 lat, na tle płaszczyzny w kształcie stylizowanej mapy Polski. U dołu oraz po prawej i lewej stronie stylizowane wizerunki postaci. W otoku napis: 30. ROCZNICA POWSTANIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW.

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) - to stowarzyszenie studentów, które powstało 22 września 1980 roku, w wyniku wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem społeczeństwa wobec ówczesnego reżimu politycznego w Polsce.

Nazwa Niezależne Zrzeszenie Studentów została ustalona na spotkaniu 60 grup założycielskich  z uczelni w całej Polsce, które spotkały się w dniach 18-19 września 1980 roku na Politechnice Warszawskiej. Nazwę tę wybrano w demokratycznym głosowaniu. Ustalono również, że Warszawa będzie siedzibą NZS, przyjęto statut, oraz wybrano Ogólnopolski Komitet Założycielski.

NZS w 1980 roku było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem "Solidarności" i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych.

Przez długi czas władze PRL zwlekały z realizacją NZS-u. Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd komunistyczny zgodził się na rejestrację zrzeszenia i nastąpiło to 17 lutego 1981 roku.
Organizacja, obok działań typowo prostudenckich, zajmowała się także wspieraniem działań "Solidarności" w wymiarze politycznym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS zostało zdelegalizowane, a wielu działaczy aresztowanych. Rzeczywiste odrodzenie NZS nastąpiło w maju 1988 roku, kiedy to na fali protestów robotniczych, odbyły się pierwsze, bardziej masowe - solidarnościowe działania studentów. Ich przejawem, obok szeregu wieców, strajków i innych wystąpień, było zorganizowanie zjazdu NZS, który odbył się w Gdańsku, w Kościele Św. Bartłomieja, gromadząc przedstawicieli NZS wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich. Powstały wówczas struktury NZS i Zarząd Zrzeszenia wraz z Prezydium. Stopniowo, w całym kraju kostytuowały się tzw. Komitety Rejestracyjne NZS, a studenci masowo podpisywali deklaracje członkowskie.

W celu zarejestrowania Zrzeszenia powołano Komitet Rejestracyjny. Gremium to zostało w całości zatrzymane przez SB na 48 godzin podczas próby podpisania dokumentów rejestracyjnych w jednym z warszawskich mieszkań.

W maju 1989 roku wobec odmowy zarejestrowania NZS co było konsekwencją złamania postanowień "okrągłego stołu" Komisja Krajowa NZS podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji strajkowej na polskich uczelniach. Poszerzona o przedstawicieli strajkujących uczelni Przekształciła się w Ogólnopolski Komitet Strajkowy w składzie: Tomasz Ziemiński, Mariusz Kamiński, Przemysław Gosiewski, P.Nycz, W.Kiliński, Sławomir Skrzypek, R.Kosiorek, Grzegorz Schetyna, B.Pichur, Artur Olszewski, Igor Wójcik, P.Janiszewski, A.Jesionowski, K.Zemler, R.Bitner, A.Szczepkowski i P.Swaczyna. Większość uczelni zorganizowało strajki okupacyjne.

Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.

Przez NZS w ciągu ponad 30 lat jego działalności przewinęło się ponad 190 tysięcy ludzi. Dziś bardzo wielu z nich to osoby z pierwszych stron gazet: politycy, dziennikarze, ludzie kultury i biznesu.

Obecnie NZS realizuje szereg projektów ogólnopolskich, w tym akcje zbiórki krwi Wampiriada, ogólnopolski program edukacyjny Drogowskazy Kariery, konkurs fotograficzny OKFS, konkurs na najlepszego studenta Studencki Nobel oraz szereg akcji regionalnych.

Źródło: Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!