Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
1000 zł, Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011 r., 2011
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Złota moneta kolekcjonerska o nietypowym nominale 1000 zł wyemitowana w celu uczczenia beatyfikacji - wyniesienia na ołtarze wielkiego Papieża Jana Pawła II (1.05.2011).
Kolekcja: Papież Jan Paweł II (1920-2005)
Złote monety o tematyce historycznej


Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 1000 zł
Złoto: Au 9999
Stempel: lustrzany
Średnica: 50,00 mm
Waga: 93,3 g (3 uncje złota najwyższej próby)
Wielkość emisji: 500 szt.
Cena emisyjna NBP: 30 000 zł
Projekt: Ewa Tyc-Karpińska

Data emisji monet: 9.05.2011 r. (NBP dodał monetę do planu emisyjnego w dniu 26.01.2011 r.)
W zestawie: złota moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej i zielonym etui, certyfikat autentyczności, folder emisyjny

Złota moneta kolekcjonerska o nominale 1000 zł i nakładzie 500 sztuk wyemitowana w celu uczczenia  beatyfikacji - wyniesienia na ołtarze wielkiego Papieża Jana Pawła II i wielkiego Polaka Karola Wojtyły (1.05.2011 r.).

Papież Jan Paweł II (1920-2005)

Moneta ta jest największą po denominacyjną monetą kolekcjonerską wyemitowaną przez Narodowy Bank Polski. Waga monety o średnicy 5 cm wynosi aż 3 uncje złota (93,3 g) próby Au 900.
  • Awers: centralnie, na tle stylizowanego wizerunku rozety o ozdobnej ornamentyce, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. U dołu, półkolem, oznaczenie roku emisji: 2011 i, po oddzielającej gwiazdce, napis: 1000 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW

  • Rewers: centralnie, stylizowany wizerunek Jana Pawła II, z prawą ręką uniesioną w geście pozdrowienia i z pastorałem w lewej ręce. Po lewej stronie, półkolem napis: BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II. Po prawej stronie, u góry, półkolem napis: 1 V 2011

Kalendarium najważniejszych wydarzeń procesu beatyfikacyjnego papieża Jana Pawła II:

  • w czasie pogrzebu w dniu 8 kwietnia 2005 roku wierni dali wyraz oczekiwaniom uświęcenia wielkiego Papieża Polaka poprzez transparenty „Santo Subito”, czyli „Święty Natychmiast”,
  • 13 maja 2005 roku Papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne,
  • 28 czerwca 2005 roku zaprzysiężeni zostali członkowie Trybunału Beatyfikacyjnego, a postulatorem procesu został polski ksiądz - Sławomir Oder,
  • 2 kwietnia 2007 roku zakończyła się faza diecezjalna procesu - akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji do spraw kanonizacyjnych,
  • 19 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II, 
  • w grudniu 2010 roku komisja medyczna kongregacji potwierdziła dowód świętości Papieża Jana Pawła II, analizując fakt cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre z choroby Parkinsona,
  • 14 stycznia 2010 roku prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - kardynał Angelo Amato przedstawił Benedyktowi XVI dekret z prośbą o uznanie cudu, a następnie Papież wyznaczył wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze na dzień 1 maja 2010 roku.
Papież Jan Paweł II (1920-2005)

źródło: NBP / Wikipedia / PAP (P. Kula)

previous next contents

Valid HTML 4.0!