Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011 r., 2011
previous next contents

numizmatyka

Moneta z nordyckiego złota wyemitowana w celu uczczenia beatyfikacji - wyniesienia na ołtarze Papieża Jana Pawła II (1.05.2011).
Moneta obiegowa 2 zł - Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011 r., 2011

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1 000 000 szt.
Projekt: Ewa Tyc-Karpińska
Data emisji monet: 28.04.2011 r.

Moneta okolicznościowa z nordyckiego złota wyemitowana w celu uczczenia beatyfikacji - wyniesienia na ołtarze wielkiego Papieża Jana Pawła II i wielkiego Polaka Karola Wojtyły (1.05.2011 r.).

„Ten znakomity syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, pomógł nam nie lękać się prawdy.”
Papież Benedykt XVI, Watykan, 1 maja 2011 roku

Papież Jan Paweł II (1920-2005)
Błogosławiony Jan Paweł II (1920-2005)

Kalendarium najważniejszych wydarzeń procesu beatyfikacyjnego Papieża Jana Pawła II:
  • w czasie pogrzebu w dniu 8 kwietnia 2005 roku wierni dali wyraz oczekiwaniom uświęcenia wielkiego Papieża Polaka poprzez transparenty „Santo Subito”, czyli „Święty Natychmiast”,
  • 13 maja 2005 roku Papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne,
  • 28 czerwca 2005 roku zaprzysiężeni zostali członkowie Trybunału Beatyfikacyjnego, a postulatorem procesu został polski ksiądz - Sławomir Oder,
  • 2 kwietnia 2007 roku zakończyła się faza diecezjalna procesu - akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji do spraw kanonizacyjnych,
Papież Jan Paweł II (1920-2005)
  • 19 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II, 
  • w grudniu 2010 roku komisja medyczna kongregacji potwierdziła dowód świętości Papieża Jana Pawła II, analizując fakt cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre z choroby Parkinsona,
  • 14 stycznia 2010 roku prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - kardynał Angelo Amato przedstawił Benedyktowi XVI dekret z prośbą o uznanie cudu, a następnie Papież wyznaczył wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze na dzień 1 maja 2010 roku.
Papież Jan Paweł II (1920-2005)

źródło: NBP / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!