Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Miasta w Polsce - Jędrzejów - Klasztor Cystersów, 2009
previous next contents

numizmatyka

Moneta z nordyckiego złota uwieczniająca kościół i klasztor Cystersów w Jędrzejowie - jedną z najstarszych w Polsce budowli sakralnych z połowy XII wieku.

Moneta obiegowa 2 zł, Miasta w Polsce - Jędrzejów, 2009

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.100 tys.
Data emisji monet w NBP: 27.11.2009 r.

Numizmatyczna podróż przez najpiękniejsze miasta w Polsce.

Moneta z nordyckiego złota uwiecznia kościół i klasztor Cystersów w Jędrzejowie - jedną z najstarszych w Polsce budowli sakralnych, datowaną na połowę XII wieku.

W ramach tej ciekawej serii do końca 2010 roku NBP zaplanował emisję następujących monet:

2 zł, Miasta w Polsce - Jędrzejów - Klasztor Cystersów, 2009
Moneta obiegowa z nordyckiego złota,
która uwiecznia Jędrzejów - druga z serii "Miasta w Polsce"

Nowa seria okolicznościowych monet obiegowych "Miasta w Polsce" składa się z cykli tematycznych. Pierwszym z nich są miasta ze słynnymi klasztorami. Na drugiej monecie z serii „Miasta w Polsce” znalazł się wizerunek Klasztoru Cystersów w Jędrzejowie.

„Miasta w Polsce” to nieformalna kontynuacja serii "Historyczne miasta w Polsce", którą NBP wyemitował w latach 2005-2008. Na serię składały się 32 dwuzłotowe monety obiegowe ze stopu Nordic Gold, które ukazywały się w cyklu miesięcznym. Cała seria cieszyła się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów, którzy ocenili ją jako bardzo udaną.

Rewers dwuzłotowej monety, zaprojektowany przez Andrzeja Nowakowskiego, przedstawia symbole Jędrzejowa: stylizowane wizerunki fasady kościoła Cystersów oraz fragment ich klasztoru, jednej z najstarszych w Polsce budowli sakralnych, datowanych na połowę XII wieku.

Klasztor Cystersów w Jędrzejowie był pierwszym klasztorem tego zakonu na ziemiach polskich. Pochowany jest w nim m.in. słynny kronikarz Wincenty Kadłubek. W klasztorze znajdują się także jedne z najciekawszych organów w Europie, datowane na lata 1745-1754, dzieło polskiego organmistrza Józefa Sitarskiego.

"Jędrzejów - Klasztor Cystersów" jest drugą monetą w nowej serii „Miasta w Polsce”, która poświęcona jest najpiękniejszym polskim miastom i ich najbardziej znanym zabytkom.

Jej emisję Narodowy Bank Polski rozpoczął 21 września 2009 roku, kiedy to jako pierwsza w tej serii ukazała się dwuzłotówka poświęcona Częstochowie z wizerunkiem Klasztoru Jasnogórskiego. Trzecia moneta upamiętnia Trzebnicę i jej słynne Sanktuarium św. Jadwigi.

*****

Początki Jędrzejowa wiążą się z rodem Jaksów - Gryfitów, który w początkach XII w. w Brzeźnicy wzniósł kościół pod wezwaniem św. Wojciecha. Następnie możni przedstawiciele rodu w osobach kanonika krakowskiego Janika Jaksy, późniejszego biskupa wrocławskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego, oraz jego brata, Klemensa, palatyna krakowskiego, ufundowali w tej miejscowości pierwszy na ziemiach polskich klasztor Cystersów.

W 1140 r. rozpoczął się proces fundacyjny, a między rokiem 1147 a 1153 przybył z Francji konwent cystersów i nadał nowej filii szczytną nazwę Morimondus Minor (Morimond Mniejszy) dla podkreślenia związku z macierzą w Morimond we Francji. Misją klasztoru była chrystianizacja Europy.

Przez pierwsze 200 lat funkcjonowania konwent składał się wyłącznie z mnichów z Francji. Wyjątkiem było przyjęcie do zakonu w 1218 r. Wincentego zwanego Kadłubkiem, który porzuciwszy krakowski urząd biskupi w zaciszu jędrzejowskiego klasztoru spędził ostatnie pięć lat życia.

Była to postać niezwykła, wybitny erudyta i humanista, który dzięki studiom w Paryżu i Bolonii zdobył najwyższe możliwe wówczas wykształcenie. Dowodzi tego Mistrz Wincenty na kartach swego dzieła Kroniki Polskiej (łac. Chronica Polonorum), która jest świadectwem przeniesienia do Polski przełomu XII i XIII w. tradycji prawa rzymskiego i kanonicznego oraz odkrytych na nowo wartości literatury antycznej.

Na przełomie 1166 i 1167 r. z okazji konsekracji kościoła klasztornego odbył się wielki zjazd książąt i możnowładztwa. W tym czasie osadę nazywano Jędrzejowem. 16 II 1271 r. książę Bolesław Wstydliwy nadał cystersom przywilej dający prawo lokacji miasta na prawie magdeburskim. W XV i XVI w. królowie Polski rozszerzali przywileje miasta, nadając mu m.in. prawo organizowania jarmarków i targów.

Wnętrze jędrzejowskiego klasztoru zdobi wspaniały prospekt organowy.

O wyjątkowości klasztornego instrumentu można się przekonać w miesiącach wakacyjnych, kiedy to 42 - głosowe organy rozbrzmiewają pełnią swej mocy. Dzieje się tak za sprawą artystów koncertujących podczas letniego Festiwalu Muzyki Organowej  i Kameralnej.

Konstrukcja instrumentu jest nietypowa, bowiem kute w brązie klucze rejestrowe nie mają odpowiednika w całej Europie. Wczesnobarokowe organy wykonane w latach 1745–1754 wraz z XVIII-wieczną bazyliką cysterskiego klasztoru przydają koncertom wyjątkowego nastroju. W dwóch odrestaurowanych kamienicach południowej pierzei Rynku znajduje się państwowe Muzeum im. Przypkowskich.

Twórcą trzonu kolekcji dzisiejszego muzeum był Feliks Przypkowski (1872–1951). Miłośnik astronomii i gnomoniki, od roku 1895 konsekwentnie gromadził zegary słoneczne i literaturę dotyczącą ich budowy i historii.

W dziale zegarów słonecznych muzeum obejrzeć można wszystkie ich rodzaje konstruowane od XV w. oraz rozmaite przyrządy służące do pomiaru czasu - klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne, a także przyrządy astronomiczne.

Ozdobą kolekcji jest zegar słoneczny – dzieło Erazma Habermela oraz zegar słoneczny z armatką, według tradycji własność Stanisława Leszczyńskiego.

W dziale starodruków, liczącym około 600 tomów, wśród których najcenniejsze jest wydanie z roku 1566 dzieła Kopernika De revolutionimbus orbium coelestium, znajdują się egzemplarze z autografami Heweliusza, Kartezjusza i Huyghensa.

Część księgozbioru poświęcona gnomonice uznawana jest za jeden z najcenniejszych zespołów tego typu na świecie.

Ważnym okresem w historii jędrzejowskiego domu Przypkowskich były lata I wojny światowej. W sierpniu 1914 r. przyjmowano w nim strzelców z I Kompanii Kadrowej, zaś w 1915 r. stacjonował tam Józef Piłsudski ze swoim sztabem. Pozostały po nich liczne pamiątki, listy z frontu i podziękowania za serdeczną gościnność.

Jędrzejów jest ważnym ośrodkiem administracyjnym – od początku XIX w. jest siedzibą powiatu. Obecnie w skład powiatu jędrzejowskiego wchodzi 9 gmin, zaś samo miasto zajmuje powierzchnię 12 km2 i zamieszkuje je około 18 tysięcy mieszkańców.

autor: Burmistrz Miasta Jędrzejowa
źródło: NBP

previous next contents

Valid HTML 4.0!