Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Katyń, Miednoje, Charków 1940, 1995
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa wyemitowana w celu upamiętnienia wydarzeń z 1940 roku, jakie miały miejsce w miejscowościach Katyń, Miednoje i Charków.

Moneta obiegowa 2 zł, Katyń, Miednoje, Charków 1940, 1995

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuNi
Stempel: zwykły
Średnica: 29,5 mm
Waga: 10,8 g
Wielkość emisji: 300.000 szt.
Data emisji monety: 3.04.1995 r.

Moneta obiegowa wyemitowana w 1995 roku w celu upamiętnienia wydarzeń z 1940 roku, jakie miały miejsce w miejscowościach Katyń, Miednoje i Charków.

Zbrodnia katyńska - w Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński - wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. jeńców wojennych - polskich oficerów, w tym pochodzących z rezerwy. Według szacunków historyków stanowiło to połowę korpusu oficerów Wojska Polskiego, stanowiącą jak to określił np. dr Andrzej Kunert elitę narodu i kwiat kultury polskiej. Ofiary dokonanej zbrodni były pogrzebane w zbiorowych mogiłach - w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i Piatichatkach na przedmieściu Charkowa.

Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie - terenie przejściowo okupowanym przez III Rzeszę Niemiecką), co dało początek wyżej wymienionemu terminowi. Obecnie określa on również wymordowanie ponad 7 tys. osób przetrzymywanych w więzieniach zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, nie mających statusu jeńca, choć było wśród nich ok. 1 tys. polskich oficerów.

Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi, oraz masowość, jest według opinii Instytutu Pamięci Narodowej uważana za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko ludzkości), co jednocześnie jest odrzucane przez Rosję. Jest to powodowane obawami, że spowodowałoby to żądanie odszkodowań dla rodzin ofiar oraz tym, że w przypadku ludobójstwa nie można by było sprawców zbrodni objąć przedawnieniem. 

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!