Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
7 Merków, Polskie Latarnie Morskie - Jastarnia, 2008
previous next contents

numizmatyka

Ciekawa tematyka i projekt, estetyka wykonania oraz niski nakład - to główne atuty 7 Merków. Jest to 1 pozycja spośród 15 z serii "Polskie Latarnie Morskie" o nakładzie jedynie 15.000 sztuk!

Seria: Polskie Latarnie Morskie

Metal:
mosiądz, technika bikolorowa
Średnica: 22,00 mm
Nakład: 15.000 szt. !
Rok emisji: 2008
Czas trwania akcji: 16.06.2008 r. - 30.09.2008 r.
Projektant: Robert Kotowicz

Ciekawa tematyka i projekt, estetyka wykonania oraz niski nakład - to główne atuty tego wyjątkowo ładnego dukata lokalnego o nominale 7 Merków z serii "Polskie Latarnie Morskie".

Jest to 1 pozycja spośród 15 z serii dukatów lokalnych "Polskie Latarnie Morskie". Nowością zastosowaną w tej serii jest technologia bikolorowa.

Awers dukata to herb miasta Jastarnia na tle morza. Awers dukatów będzie taki sam dla całej serii - za wyjątkiem herbu miasta i nazwy miejscowości, które będą się zmieniać w zależności od emitenta.

Nakład dukatów lokalnych z tej przyciągającej uwagę serii to jedynie 15.000 sztuk! W roku 2008 Mennica Polska S.A. przewiduje wybicie 4 dukatów lokalnych związanych z latarniami morskimi. Seria ta docelowo ma składać się z 15 monet.


Informacja o Akcji Promocyjnej "Pieniądz lokalny" - Merki 2008:

HISTORIA DUKATA LOKALNEGO

Odrodzenie dukata

Dukat lokalny odrodził się w Polsce po kilkudziesięciu latach niebytu, już nie z potrzeby ekonomicznej, tj. uzupełnienia obiegu pieniężnego, ale jako nowy środek promocji miast i gmin oraz atrakcja turystyczna. Dukat lokalny stanowi także bardzo interesujące zjawisko w numizmatyce i kolekcjonerstwie.

Od starożytności do współczesności

Dukat lokalny sięga swoją tradycją starożytności. Gdy starożytny Rzym dokonał ostatecznie podboju antycznej Grecji pozostawił miastom greckim prawo bicia własnej lokalnej monety, wyłącznie z brązu, nakazując tylko umieszczanie na jej awersie portretu aktualnie panującego cesarza, natomiast przedstawienia rewersu pozostawiając w gestii miast. Na rewersach monet miasta greckie, sięgając do swej tradycji, umieszczały najczęściej wyobrażenia lokalnych bóstw lub wizerunki świątyń.

Nieograniczony przywilej emisyjny ma zawsze tylko władza centralna. Od średniowiecza cesarze i królowie dzielili się tym przywilejem, nadając prawo bicia monety miastom, klasztorom, a nawet osobom prywatnym. W Polsce takie prawo otrzymały od Kazimierza Jagiellończyka w XV wieku miasta Gdańsk, Toruń i Elbląg.

W dobie nowożytnej pojawiły się inne monety lokalne, bite już bez przywilejów emisyjnych, ale z potrzeby ekonomicznej. W Polsce były to od końca XVIII wieku prywatne monety dóbr i folwarków, emitowane z metali nieszlachetnych w celu uzupełnienia brakującego w obiegu pieniądza ogólnopaństwowego o niskich nominałach.

Rozkwit miejskiego lokalnego pieniądza zastępczego nastąpił podczas I wojny światowej. Jako interesujący dokument ówczesnej rzeczywistości historycznej stał się szybko przedmiotem kolekcjonerstwa tak intensywnego, że niektóre miasta niemieckie emitowały takie pieniądze nie do obiegu, ale w celu sprzedaży kolekcjonerom.

Dziś dukat lokalny ma zupełnie inny charakter. Miasta i gminy nie muszą uzupełniać obiegu pieniężnego, ale szukają dla siebie nowych środków promocji. Dukat lokalny znakomicie spełnia te potrzeby, ponieważ mieszkańcy i turyści bardzo chętnie nabywają dukaty i zachowują na pamiątkę.

Pierwszym dukatem lokalnym nowego typu, a więc o charakterze przede wszystkim promocyjnym, był dukat wyemitowany w lecie 2006 roku przez gminą Jastarnia o nazwie merk i nominale 3 merki. Kurs wymiany 3 merków wynosił 3 złote.

Merki to prastare symboliczne znaki Kaszubów, rybaków, z czasów gdy sztuka pisania i czytania nie była rozpowszechniona i oznaczali nimi przynależne do siebie przedmioty. Merk był znakiem dziedzicznym, a w życiu publicznym zastępował także podpis. Emisja gminy Jastarnia przypomniała ten prastary zwyczaj i jednocześnie upamiętniła 75-lecie Jastarni, znanego kurortu na Półwyspie Helskim.

Codziennie 7 dni w tygodniu w swoistym "banku" w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastarni turyści mogli wymienić merki na złotówki i odwrotnie. Merki można było wymieniać na terenie gminy na towary i usługi, a wyjeżdżając do domu wymienić resztę lokalnej "waluty" lub pozostawić na pamiątkę.

Merki zostały wyemitowane w nakładzie 20 000 sztuk, a projektantem był znakomity plastyk Robert Kotowicz. Akcja emisji merków w Jastarni okazała się ogromnym sukcesem i władze miasta powtórzyły akcję w kolejnych latach.

Dukat lokalny niesie ze sobą dużo informacji w opisach i wizerunkach zamieszczonych na awersach i rewersach, co w idealny sposób służy trwałej promocji walorów miasta czy gminy. Dukat lokalny, docierając do dużej liczby odbiorców ze względu na wielotysięczne nakłady, staje się wyjątkowo skuteczną reklamą dla lokalnej społeczności.

Mennica Polska S.A. otrzymuje bardzo pochlebne opinie o akcjach emisji dukata lokalnego ze strony władz lokalnych, mieszkańców i turystów. Dukat lokalny jest poszukiwanym narzędziem promocyjnym, o które zabiega wiele miast w całej Polsce. Dukat lokalny rozpoczął także nowe życie, gdy˝ stał się interesującym numizmatem poszukiwanym przez kolekcjonerów. Wielu numizmatyków może poszczycić się zbiorami dukatów lokalnych, które zostały wybite w Mennicy Polskiej S.A. „Dukaty Lokalne" służą promocji miasta i funkcjonują jako bon towarowy dla turystów w sezonie letnim.

Spośród dukatów lokalnych wyprodukowanych przez Mennicę Polską dotychczas ukazały się m.in.:
1) 3 Merki (JASTARNIA, KUŹNICA 2006, 2007),
2) 4 Słupie (SŁUPSK, USTKA 2007),
3) 4 Kazimierze (KAZIMIERZ DOLNY 2007, 2008),
4) 4 Pizreny (PYZDRY 2007),
5) 3 Przetaki, 4 Przetaki (BIŁGORAJ 2007, 2008),
6) 4 Dukaty (NYSA 2007),
7) 5 Cidrów (RADZIONKÓW),
8) 4 Bogatynki (BOGATYNIA 2008),
9) 4 Jelenie (JELENIA GÓRA 2008),
10) 5 Gryfinów (TOMASZÓW LUBELSKI 2008),
11) 3 Biesy (USTRZYKI DOLNE 2008),
12) 3 Czady (USTRZYKI DOLNE 2008),
13) 4 Kórniki (KÓRNIK DOLNY),
14) 4 Goworki (SANDOMIERZ 2008).

Dukaty lokalne - jako wyprodukowane przez Mennicę Polską o ponad 240-letniej tradycji, z uwagi na niskie nakłady i ciekawe projekty szybko stały się doskonałą inwestycją.
źródło: Mennica Polska S.A.

previous next contents

Valid HTML 4.0!