Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
5 dolarów, Szlak Bursztynowy (Amber Route) - Kaliningrad, 2008
previous next contents

numizmatyka

Emitent: Niue Island
Stan zachowania monety: I (menniczy)

Małe dzieło sztuki: historia, bursztyn i estetyka w jednym! Złota moneta kolekcjonerska z pięknej serii 8 unikatowych monet "Szlak Bursztynowy" o bardzo niskim nakładzie tylko 2.000 sztuk!

Seria:"Szlak Bursztynowy" - "Amber Route"

Emitent:
Niue Island
Producent:
Mennica Polska S. A.
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 5 dolarów (ang. 5 dollars - 5$ )
Złoto: Au 900
Techniki dodatkowe: bursztyn o średnicy 6,00 mm

Stempel: lustrzany
Średnica: 27,00 mm
Waga
: 15,50 g

Wielkość emisji: 2.000 szt.!
Data emisji: 15.10.2008 r.
W zestawie: złota moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej

Złota moneta kolekcjonerska z bursztynem - pierwsza z niesamowitej, ciekawie zapowiadającej się serii monet o międzynarodowym charakterze "Szlak Bursztynowy" - "Amber Route".

Piękna ozdoba kolekcji, świetna inwestycja i ciekawa numizmatyczna przygoda - tym bardziej, że jest to pierwsza moneta z serii liczącej osiem niesamowitych okazów numizmatycznych, upamiętniających miasta, przez które prowadził słynny bursztynowy szlak.

Ta piękna seria liczy osiem okazów numizmatycznych, upamiętniających miasta:
  • Kaliningrad (Rosja), Gdańsk (Polska), Elbląg (Polska), Wrocław (Polska), Stare Hradisko (Czechy), Szombathely (Węgry), Carnuntum (Austria), Aquileia (Włochy), przez które przebiegał słynny Bursztynowy Szlak.
Monety z tej serii wyraźnie nawiązują tematyką do srebrnej monety Szlak bursztynowy z 2001 roku, wyemitowanej w nakładzie 30.000 sztuk, która okazała się wielkim hitem numizmatycznym i inwestycyjnym.
  • Ciekawy temat, ekstremalnie niski nakład, urzekający szczegółami projekt oraz przyciągający uwagę bursztyn to atuty tej pięknej monety z niesamowitej serii 8 złotych monet "Szlak Bursztynowy" -"Amber Route".
Atrakcyjny temat i sztuka w najlepszym wydaniu w Twojej kolekcji złotych monet!
  • Awers: w centrum monety, stylizowany wizerunek koszyka, w którym bursztyn był przewożony przez Rzymian na trasie od Morza Bałtyckiego do Włoch. Za koszykiem, po lewej stronie, stylizowany obraz głowy Rzymianina. Na tle stylizowanej mapy znajduje się zarys Morza Bałtyckiego. Na górze, wzdłuż krawędzi, półokrągły napis: BURSZTYNOWY SZLAK. Na dole, półokrągły napis: NIUE ISLAND, nad nim, nominał: 5 dolarów. Wizerunek królowej Elizabeth II oraz znak Mennicy (MW), znajdują się po lewej stronie koszyka. Na prawo głowy królowej widnieje napis: Elizabeth II, a pod nim rok emisji: 2008.
  • Rewers: w centrum monety napis: Kaliningrad (nazwa rosyjskiego miasta leżącego na Szlaku Bursztynowym). Pod napisem, stylizowane obrazy małych sztyletów używanych przez Rzymian. Nad napisem, stylizowany wizerunek Zamku w Königsbergu, obok zamku, na prawo, stylizowany wizerunek monety, która była środkiem płatniczym w tamtych czasach. Pod monetą, po prawej stronie, wstawka z bursztynu. U dołu, wzdłuż krawędzi, półokrągły napis w języku polskim: Szlak Bursztynowy.
Kaliningrad - first coin
from the AMBER ROUTE series

  • Obverse: in the centre, a stylized image of a cart, in which ambers were carried by the Romans from Baltic Sea to Italy. Behind the cart, on the left, a stylized image of a head of the Roman. On the background, a stylized image of a map with Baltic Sea outline. At the top, along the edge, a semicircular inscription: „AMBER ROUTE“. At the bottom, a semicircular inscription: „NIUE ISLAND“; above it, a nominal value: „5 dollars“. An image of the Queen Elizabeth II with the Mint’s mark, on the left of the cart. On the right of the Queen’s head, an inscription: „ELIZABETH II“; under it, a year of issue: „2008“.
  • Reverse: in the centre, an inscription: KALININGRAD (name of the Russian city-point of the Amber Route). Under the inscription, a stylized images of pugios + small daggers used by Romans. Above the inscription, a stylized image of the Kцnigsberg Castle; next to the castle, on the right, a stylized image of a coin, which the ambers were paid for in those times. Under the image of the coin, on the right, an amber insert. At the bottom, along the edge, a semicircular inscription in Polish: „SZLAK BURSZTYNOWY“ (Amber Route).
*****

Kaliningrad (do 4 czerwca 1946 - niem. Königsberg, potem nazwa została zmieniona na ros. Калининград (Kaliningrad); łac. Regiomontium, czes. Královec, lit. Karaliaučius, prus. Kunnegsgarbs, pol. Królewiec - od XVI, także Królówgród - do XVI) - miasto w Rosji u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii; stolica obwodu kaliningradzkiego - eksklawy Rosji, graniczącej z Polską i Litwą.

Miasto założone w 1255 przez Krzyżaków (na miejscu pruskiej osady Tuwangste) na cześć czeskiego króla Przemysła Ottokara II, który stanął na czele wojsk krzyżackich podczas ich kolejnej wyprawy przeciwko Prusom. Obecnie magia miasta sprawia, że cieszy się popularnością turystów, głównie z Niemiec. Najczęściej odwiedzają oni m.in.miejskie fortyfikacje: baszty Wrangel (Врангеля) i Der Dohna (Дер Дона) wraz z Muzeum Bursztynu (Музей янтаря).

Szlak bursztynowy - w szerszym znaczeniu - to określenie powiązań handlowych pomiędzy europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego, a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Bałtyku. Natomiast w znaczeniu węższym - szlak bursztynowy oznacza przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I w. naszej ery.

amber route

Początkowo bursztyn był przedmiotem wymiany handlowej, w której pośrednikami byli Celtowie. Pierwsze zorganizowane wyprawy po elektron odbywały się w V w. p.n.e. Nie docierały one jednak do wybrzeży Bałtyku, dokonując transakcji z celtyckimi pośrednikami.

Dopiero po podboju terenów nad środkowym Dunajem, Rzymianie rozwinęli od I wieku n.e. handel bursztynem na dużą skalę, organizując kilkoma drogami wyprawy z Panonii nad Bałtyk, szczególnie do Sambii. Szczytowy rozwój tego handlu przypada na III w. a od połowy IV w. wymiana stopniowo zamierała. Głównym ośrodkiem handlu bursztynem na terenie imperium rzymskiego była Akwileja.

Dokładny przebieg szlaku nie został jednoznacznie określony. Wiadomo jedynie, że wiódł początkowo przez Bramę Morawską, następnie skręcał na północ i przez Śląsk oraz Kujawy z brodem przez Wisłę w Otłoczynie koło Torunia prowadził nad Bałtyk. Jego przebieg prawie dokładnie pokrywa się z dzisiejszą budowaną autostradą A1. Jego warianty są rekonstruowane na podstawie wzmianek starożytnych pisarzy, ale głównie poprzez wyniki badań archeologicznych.

Szlak znaczą znaleziska rzymskich monet, wyroby z brązu, ceramika rzymska (terra sigillata) i skarby bursztynu. Na szlaku leżał z pewnością dzisiejszy Wrocław. Na terenie jego osiedla Partynice znaleziono w XIX w. duży skarb bursztynu pochodzący z I w. naszej ery, ważący około 500 kilogramów. Chociaż jak to w takich wypadkach bywa, niektórzy mówią o 2 750 kg. Z dużym prawdopodobieństwem można zaryzykować twierdzenie, że główna nitka szlaku, poczynając od przełomu tysiącleci biegła z Wiednia (Vindobony) przez Brno, Kłodzko, Wrocław, Kalisz, Toruń, Świecie.

*****

AMBER ROUTE SERIES

The “Amber Route” is a very popular series of beautiful collector coins struck by the Mint of Poland for the issuer, Niue Island. The characteristic feature of this series is an amber insertion and a small mintage.

The coins pay tribute to the main cities which lay along this ancient route of commercial contacts.

The route connected the European states at the Mediterranean Sea and the lands on the southern shore of the Baltic Sea, and was named after the major object of travelers’ desire, amber.

The first trips to acquire this old subject of trade exchange were organized as early as the 5th century.

The exact route was never explicitly established, however, it is assumed that it went through Kaliningrad, Gdańsk, Wrocław, Stare Hradisko, Szombathely, Carnuntum and Aquileia.

źródło: Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!