Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
7 Kołobrzeżanek, Polskie Latarnie Morskie - Kołobrzeg, 2008
previous next contents

numizmatyka


Seria: „Polskie Latarnie Morskie”

Nominał: 7 Kołobrzeżanek
Stop: mosiądz, technika bikolorowa: pierścień z mosiądzu w kolorze złotym, rdzeń z miedzioniklu w kolorze srebrnym
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Wielkość emisji: 15.000 szt. !!!
Czas trwania akcji:
5.07.2008 r. - 30.09.3008 r.
Rok emisji:
2008 r.
Emitent: Miasto Kołobrzeg Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
Producent: Mennica Polska S.A.
Projektant: Robert Kotowicz

Ciekawa tematyka i projekt, estetyka wykonania oraz niski nakład - to główne atuty tego wyjątkowo ładnego dukata lokalnego z serii "Polskie Latarnie Morskie".

Jest to jedna z pozycji spośród piętnastu z serii dukatów lokalnych "Polskie Latarnie Morskie". Nowością zastosowaną w tej serii jest technologia bikolorowa. Awers dukata to herb miasta na tle morza. Awers dukatów będzie taki sam dla całej serii - za wyjątkiem herbu miasta i nazwy miejscowości, które będą się zmieniać w zależności od emitenta.

Nakład dukatów lokalnych z tej przyciągającej uwagę serii to jedynie 15.000 sztuk! W roku 2008 Mennica Polska S.A. przewiduje wybicie 4 dukatów lokalnych związanych z latarniami morskimi. Seria ta docelowo ma składać się z 15 monet.

Dukat lokalny Kołobrzegu, który jest jednocześnie monetą inaugurującą wejście na rynek serii dukatów „Latarnie Morskie” wraz z dukatami Wyspiarz i Merki. Dukat lokalny o nazwie Kołobrzeżanka będzie stanowił bon towarowy dla turystów w sezonie letnim. Emisja rozpocznie się na początku lipca. W oficjalnym obiegu dukat będzie funkcjonował do 30 września 2008 roku, po czym będzie można wymienić go na złotówki, bądź zostawić na pamiątkę. Dukat miasta Kołobrzeg ukaże się w serii pt. "Polskie Latarnie Morskie", która docelowo ma objąć wszystkie miejscowości nadmorskie, w których atrakcją turystyczną jest latarnia morska. Jest on niezwykłą formą promocji miasta, przyciąga bowiem uwagę kolekcjonerów z całej Polski, a nawet świata. Dodatkowym atutem "Kołobrzeżanki" będzie fakt, że jest ona otwiera on serię dukatów lokalnych „Latarnie Morskie” wraz z wyspiarzem i merkami. Własna waluta świadczy o sile emitenta, a miasto, które decyduje się na jej emisję, zaznacza swoją obecność na arenie krajowej w sposób szczególny. Prawo do bicia własnej monety było przed laty symbolem potęgi i wielkim przywilejem, nadawanym ośrodkom miejskim przez samego władcę.

HISTORIA DUKATA LOKALNEGO
Odrodzenie dukata
Dukat lokalny odrodził się w Polsce po kilkudziesięciu latach niebytu, już nie z potrzeby ekonomicznej, tj. uzupełnienia obiegu pieniężnego, ale jako nowy środek promocji miast i gmin oraz atrakcja turystyczna. Dukat lokalny stanowi także bardzo interesujące zjawisko w numizmatyce i kolekcjonerstwie.
Od starożytności do współczesności
Dukat lokalny sięga swoją tradycją starożytności. Gdy starożytny Rzym dokonał ostatecznie podboju antycznej Grecji pozostawił miastom greckim prawo bicia własnej lokalnej monety, wyłącznie z brązu, nakazując tylko umieszczanie na jej awersie portretu aktualnie panującego cesarza, natomiast przedstawienia rewersu pozostawiając w gestii miast. Na rewersach monet miasta greckie, sięgając do swej tradycji, umieszczały najczęściej wyobrażenia lokalnych bóstw lub wizerunki świątyń.

Nieograniczony przywilej emisyjny ma zawsze tylko władza centralna. Od średniowiecza cesarze i królowie dzielili się tym przywilejem, nadając prawo bicia monety miastom, klasztorom, a nawet osobom prywatnym. W Polsce takie prawo otrzymały od Kazimierza Jagiellończyka w XV wieku miasta Gdańsk, Toruń i Elbląg.

W dobie nowożytnej pojawiły się inne monety lokalne, bite już bez przywilejów emisyjnych, ale z potrzeby ekonomicznej. W Polsce były to od końca XVIII wieku prywatne monety dóbr i folwarków, emitowane z metali nieszlachetnych w celu uzupełnienia brakującego w obiegu pieniądza ogólnopaństwowego o niskich nominałach.

Rozkwit miejskiego lokalnego pieniądza zastępczego nastąpił podczas I wojny światowej. Jako interesujący dokument ówczesnej rzeczywistości historycznej stał się szybko przedmiotem kolekcjonerstwa tak intensywnego, że niektóre miasta niemieckie emitowały takie pieniądze nie do obiegu, ale w celu sprzedaży kolekcjonerom.

Dziś dukat lokalny ma zupełnie inny charakter. Miasta i gminy nie muszą uzupełniać obiegu pieniężnego, ale szukają dla siebie nowych środków promocji. Dukat lokalny znakomicie spełnia te potrzeby, ponieważ mieszkańcy i turyści bardzo chętnie nabywają dukaty i zachowują na pamiątkę.

Pierwszym dukatem lokalnym nowego typu, a więc o charakterze przede wszystkim promocyjnym, był dukat wyemitowany w lecie 2006 roku przez gminą Jastarnia o nazwie merk i nominale 3 merki. Kurs wymiany 3 merków wynosił 3 złote.

Merki to prastare symboliczne znaki Kaszubów, rybaków, z czasów gdy sztuka pisania i czytania nie była rozpowszechniona i oznaczali nimi przynależne do siebie przedmioty. Merk był znakiem dziedzicznym, a w życiu publicznym zastępował także podpis. Emisja gminy Jastarnia przypomniała ten prastary zwyczaj i jednocześnie upamiętniła 75-lecie Jastarni, znanego kurortu na Połwyspie Helskim. Codziennie 7 dni w tygodniu w swoistym "banku" w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastarni turyści mogli wymienić merki na złotówki i odwrotnie. Merki można było wymieniać na terenie gminy na towary i usługi, a wyjeżdżając do domu wymienić resztę lokalnej "waluty" lub pozostawić na pamiątkę. Merki zostały wyemitowane w nakładzie 20 000 sztuk, a projektantem był znakomity plastyk Robert Kotowicz. Akcja emisji merków w Jastarni okazała się ogromnym sukcesem i władze miasta powtorzyły akcję w kolejnych latach.

Dukat lokalny niesie ze sobą dużo informacji w opisach i wizerunkach zamieszczonych na awersach i rewersach, co w idealny sposób służy trwałej promocji walorów miasta czy gminy. Dukat lokalny, docierając do dużej liczby odbiorców ze względu na wielotysięczne nakłady, staje się wyjątkowo skuteczną reklamą dla lokalnej społeczności. Mennica Polska S.A. otrzymuje bardzo pochlebne opinie o akcjach emisji dukata lokalnego ze strony władz lokalnych, mieszkańców i turystów. Dukat lokalny jest poszukiwanym narzędziem promocyjnym, o które zabiega wiele miast w całej Polsce. Dukat lokalny rozpoczął także nowe życie, gdy˝ stał się interesującym numizmatem poszukiwanym przez kolekcjonerów. Wielu numizmatyków może poszczycić się zbiorami dukatów lokalnych, które zostały wybite w Mennicy Polskiej S.A. „Dukaty Lokalne" służą promocji miasta i funkcjonują jako bon towarowy dla turystów w sezonie letnim.

Spośród dukatów lokalnych wyprodukowanych przez Mennicę Polską dotychczas ukazały się:
1) merki (JASTARNIA, KUŹNICA 2006, 2007),
2) słupie (SŁUPSK, USTKA 2007),
3) kazimierze (KAZIMIERZ DOLNY 2007, 2008),
4) pizreny (PYZDRY 2007),
5) przetaki (BIŁGORAJ 2007, 2008),
6) jelenie (JELENIA GÓRA 2008),
7) gryfiny (ROZTOCZE 2008),
8) biesy i czady (USTRZYKI DOLNE 2008).

Dukaty lokalne - jako wyprodukowane przez Mennicę Polską o ponad 240-letniej tradycji, z uwagi na niskie nakłady i ciekawe projekty szybko stały się doskonałą inwestycją.
źródło: Mennica Polska S.A.

previous next contents

Valid HTML 4.0!