Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Wejście Polski do NATO, 1999
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa Nordic Gold upamiętniająca wejście Polski do NATO.

Moneta obiegowa 2 zł, Wejście Polski do NATO, 1999

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 450.000 szt.
Data emisji monety: 1999 r.


Moneta obiegowa NG upamiętniająca dzień 12 marca 1999 roku, kiedy to Polska, wraz z siedmioma innymi państwami, stała się stała się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego.

Awers monety: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 1999, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers monety: Z prawej strony śmigłowiec oraz wizerunki dwóch żołnierzy na linach. Z lewej strony wyobrażenie kuli ziemskiej ze stylizowaną siatką geograficzną. U góry półkolem napis: WSTĄPIENIE POLSKI, poniżej z lewej strony napis: DO NATO wkomponowany w wizerunek kuli ziemskiej.

Projektant monety
: Ewa Tyc-Karpińska

NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, mniej poprawnie Organizacja Paktu Półn
ocnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO, fr. Organisation du Traité de l`Atlantique Nord, OTAN), w skrócie NATO, potocznie Pakt Północnoatlantycki, organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR.
18 lutego 1952 do Paktu przystąpiły Grecja i Turcja, 5 maja 1955 r. RFN, a 30 maja 1982 r. – Hiszpania. 3 października 1990, NATO powiększyło się o terytorium NRD, po przyłączeniu jej landów do RFN. 12 marca 1999 roku do NATO przystąpiły pierwsze państwa należące dawniej do Układu Warszawskiego: Czechy, Węgry i Polska, a 29 marca 2004 r. Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Oficjalnymi kandydatami do członkostwa są Albania, Chorwacja, Macedonia.
Każde z państw przystępuje do NATO dobrowolnie, po przeprowadzeniu debaty publicznej oraz stosownej ratyfikacyjnej procedury parlamentarnej. Pakt Północnoatlantycki gwarantuje swoim członkom suwerenne prawa, ale także nakłada zobowiązania międzynarodowe, które należy bezwzględnie respektować.

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!