Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, 150. rocznica śmierci Juliusza Słowackiego, 1999
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa Nordic Gold upamiętniająca postać jednego z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu Juliusza Słowackiego.

Moneta obiegowa 2 zł - 150. rocznica śmierci Juliusza Słowackiego, 1999

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Projektant monety
: Ewa Tyc-Karpińska

Wielkość emisji: 420.000 szt.
Data emisji monety: 1999 r.

Moneta obiegowa NG wyemitowana przez NBP w 150. rocznicę śmierci polskiego pisarza i poety Juliusza Słowackiego.

Awers monety: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 1999, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Rewers monety: Popiersie Juliusza Słowackiego. U dołu ukośny napis: JULIUSZ SŁOWACKI 1809-1849.

Juliusz Słowacki herbu Leliwa
(ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu) - jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza, Krasińskiego i Norwida określany dawniej jako jeden z tzw. Wieszczów Narodowych. Jako filozof był twórcą filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim. Był też mistykiem.

Utwory Słowackiego, zgodnie z duchem epoki i ówczesną sytuacją narodu polskiego, podejmowały istotne problemy związane z walką narodowo-wyzwoleńczą, z przeszłością narodu i przyczynami niewoli, ale także uniwersalne tematy egzystencjalne. Jego twórczość wyróżniała się mistycyzmem, wspaniałym bogactwem wyobraźni, poetyckich przenośni i języka. Jako liryk zasłynął pieśniami odwołującymi się do orientu, źródeł ludowych i słowiańszczyzny. Był poetą nastrojów, mistrzem operowania słowem. Obok Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Micińskiego uważany za największego z mistyków polskiej poezji.

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!