Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
3 Merki - I edycja, 75 lat Juraty, 2006
previous next contents

numizmatyka

Pierwszy dukat lokalny w Polsce oraz interesujący numizmat, który jest poszukiwany przez kolekcjonerów z uwagi na niski nakład 20.000 sztuk.

3 Merki - pierwszy w Polsce lokalny pieniądz

Nominał: 3 Merk
Metal:
mosiądz
Średnica: 22,00 mm
Nakład: 20.000 szt. !
Rok emisji: 1.05.2006 r.
Projektant: Robert Kotowicz
Producent: Mennica Polska S.A.
Stan zachowania: I (numizmaty pochodzą z woreczka menniczego - możliwe są drobne puknięcia i przebarwienia)

Pierwszy dukat lokalny w Polsce o charakterze przede wszystkim promocyjnym oraz interesujący numizmat poszukiwany przez kolekcjonerów z uwagi na niski nakład 20.000 sztuk.

Żetony monetarne o nominale 3 Merki funkcjonowały jako "środek płatniczy" dla turystów i mieszkańców Gminy Jastarnia w sezonie letnim od 22.07.2006 r. do 30.09.2006 r. Zostały wydane w celach promocyjnych z okazji 75 - lecia Juraty. Akcja promocyjna polegała na wprowadzeniu żetonów monetarnych.

3 Merki stanowiły wartość 3 złotych. Na rewersie monety znajduje się kontur wybrzeża Bałtyku z półwyspem Helskim i napisem "75 LAT JURATY", na awersie symbolicznie ukazany zachód słońca nad Bałtykiem z dwoma mewami w tle. Poniżej nominał 3 MERK, na około napis: "*GMINA JASTARNIA* HONOROWANY DO 30.09.2006".


"Merki są symbolami, które oznaczały przynależność danego przedmiotu do konkretnego Właściciela. Używanie merków do oznaczenia przedmiotów, pochodzi z odległych czasów, gdy sztuka czytania i pisania nie była rozpowszechniona, a tak z łatwością można było rozpoznać właściciela. Merk zastępować także podpis, na przykład na wyrobie artystycznym. Był on również znakiem dziedzicznym, używanym w życiu publicznym przy sporządzaniu aktów."
Ryszard Struck: „Bedeker Jastarsicki”, wyd. I, Gdynia 2000Jurata
- tzw. "kurort z niczego", od 1928 roku znane kąpielisko morskie na Mierzei Helskiej, administracyjnie leżące w granicach gminy Jastarnia, w powiecie puckim w województwie pomorskim. Miejsce spotkań elit kulturalnych. Dzielnica zaopatrzona w liczne domy wypoczynkowe i hotele. Przez Juratę przebiega linia kolejowa łącząca Hel z Gdynią.

Nazwa "Jurata" pochodzi od imienia żmudzkiej bogini. Legenda głosi, iż zakochała się ona, wbrew woli ojca - boga Gorka, w ubogim rybaku. Spotkała ją za to kara - jej podwodny bursztynowy pałac został roztrzaskany na kawałeczki, a jego okruszki do dziś odnaleźć można na brzegu morza.Jastarnia (kaszb. Jastarniô, niem. Heisternest) - miasto i gmina uzdrowiskowe (kąpielisko) w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na Mierzei Helskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa gdańskiego. Według danych z 30 czerwca 200724, miasto miało 3996 mieszkańców. W skład miasta wchodzą osady: Kuźnica i Jurata.

HISTORIA DUKATA LOKALNEGO

Odrodzenie dukata
Dukat lokalny odrodził się w Polsce po kilkudziesięciu latach niebytu, już nie z potrzeby ekonomicznej, tj. uzupełnienia obiegu pieniężnego, ale jako nowy środek promocji miast i gmin oraz atrakcja turystyczna. Dukat lokalny stanowi także bardzo interesujące zjawisko w numizmatyce i kolekcjonerstwie.

Od starożytności do współczesności
Dukat lokalny sięga swoją tradycją starożytności. Gdy starożytny Rzym dokonał ostatecznie podboju antycznej Grecji pozostawił miastom greckim prawo bicia własnej lokalnej monety, wyłącznie z brązu, nakazując tylko umieszczanie na jej awersie portretu aktualnie panującego cesarza, natomiast przedstawienia rewersu pozostawiając w gestii miast. Na rewersach monet miasta greckie, sięgając do swej tradycji, umieszczały najczęściej wyobrażenia lokalnych bóstw lub wizerunki świątyń.

Nieograniczony przywilej emisyjny ma zawsze tylko władza centralna. Od średniowiecza cesarze i królowie dzielili się tym przywilejem, nadając prawo bicia monety miastom, klasztorom, a nawet osobom prywatnym. W Polsce takie prawo otrzymały od Kazimierza Jagiellończyka w XV wieku miasta Gdańsk, Toruń i Elbląg.

W dobie nowożytnej pojawiły się inne monety lokalne, bite już bez przywilejów emisyjnych, ale z potrzeby ekonomicznej. W Polsce były to od końca XVIII wieku prywatne monety dóbr i folwarków, emitowane z metali nieszlachetnych w celu uzupełnienia brakującego w obiegu pieniądza ogólnopaństwowego o niskich nominałach.

Rozkwit miejskiego lokalnego pieniądza zastępczego nastąpił podczas I wojny światowej. Jako interesujący dokument ówczesnej rzeczywistości historycznej stał się szybko przedmiotem kolekcjonerstwa tak intensywnego, że niektóre miasta niemieckie emitowały takie pieniądze nie do obiegu, ale w celu sprzedaży kolekcjonerom.

Dziś dukat lokalny ma zupełnie inny charakter. Miasta i gminy nie muszą uzupełniać obiegu pieniężnego, ale szukają dla siebie nowych środków promocji. Dukat lokalny znakomicie spełnia te potrzeby, ponieważ mieszkańcy i turyści bardzo chętnie nabywają dukaty i zachowują na pamiątkę.

Pierwszym dukatem lokalnym nowego typu, a więc o charakterze przede wszystkim promocyjnym, był dukat wyemitowany w lecie 2006 roku przez gminą Jastarnia o nazwie merk i nominale 3 merki. Kurs wymiany 3 merków wynosił 3 złote.

Merki to prastare symboliczne znaki Kaszubów, rybaków, z czasów gdy sztuka pisania i czytania nie była rozpowszechniona i oznaczali nimi przynależne do siebie przedmioty. Merk był znakiem dziedzicznym, a w życiu publicznym zastępował także podpis. Emisja gminy Jastarnia przypomniała ten prastary zwyczaj i jednocześnie upamiętniła 75-lecie Jastarni, znanego kurortu na Półwyspie Helskim. Codziennie 7 dni w tygodniu w swoistym "banku" w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastarni turyści mogli wymienić merki na złotówki i odwrotnie. Merki można było wymieniać na terenie gminy na towary i usługi, a wyjeżdżając do domu wymienić resztę lokalnej "waluty" lub pozostawić na pamiątkę. Merki zostały wyemitowane w nakładzie 20 000 sztuk, a projektantem był znakomity plastyk Robert Kotowicz. Akcja emisji merków w Jastarni okazała się ogromnym sukcesem i władze miasta powtórzyły akcję w kolejnych latach.

Dukat lokalny niesie ze sobą dużo informacji w opisach i wizerunkach zamieszczonych na awersach i rewersach, co w idealny sposób służy trwałej promocji walorów miasta czy gminy. Dukat lokalny, docierając do dużej liczby odbiorców ze względu na wielotysięczne nakłady, staje się wyjątkowo skuteczną reklamą dla lokalnej społeczności. Mennica Polska S.A. otrzymuje bardzo pochlebne opinie o akcjach emisji dukata lokalnego ze strony władz lokalnych, mieszkańców i turystów. Dukat lokalny jest poszukiwanym narzędziem promocyjnym, o które zabiega wiele miast w całej Polsce. Dukat lokalny rozpoczął także nowe życie, gdy˝ stał się interesującym numizmatem poszukiwanym przez kolekcjonerów. Wielu numizmatyków może poszczycić się zbiorami dukatów lokalnych, które zostały wybite w Mennicy Polskiej S.A.

źródło: Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!