Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, 450 lat Poczty Polskiej, 2008
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa Nordic Gold z wizerunkiem trąbki, typowej dla znaku graficznego Poczty Polskiej, uświetniająca 450 lat tej instytucji.
Moneta obiegowa 2 zł - 450. rocznica Poczty Polskiej, 2008

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.400.000 szt.
Data emisji monet w NBP:
17.11.2008 r.

Moneta obiegowa Nordic Gold o nominale 2 zł z wizerunkiem charakterystycznej trąbki, typowej dla znaku graficznego Poczty Polskiej.

Rewers monety,
zaprojektowany przez Roberta Kotowicza, przedstawia gońca pocztowego z początku XVIII wieku na koniu. Standardowy awers, wykonany według projektu Ewy Tyc-Karpińskiej, to wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.Poczta Polska - to polska instytucja państwowa (a dokładniej państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej) zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych, druków bezadresowych itp.), usług pieniężnych (wpłaty na rachunki, operacje oszczędnościowo-czekowe itp.), usług bankowych (na rzecz Banku Pocztowego SA), usług ubezpieczeniowych, usług kurierskich (Pocztex).

Poczta Polska jest pocztowym operatorem publicznym, to znaczy, że jest ustawowo zobowiązana do świadczenia tzw. powszechnych usług pocztowych. Oznacza to, że ma obowiązek na terenie całego kraju świadczyć usługi polegające na przyjęciu i doręczeniu: * listów do 2 kg, * paczek do 30 kg (paczki nadane za granicą mogą mieć ciężar do 20 kg), * przesyłek pobraniowych, * przesyłek dla ociemniałych, * przekazów pocztowych. Dodatkowo musi umożliwić, na życzenie nadawcy, traktowanie listu jako przesyłki poleconej, listu i paczki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, a także otrzymanie potwierdzenia odbioru i nadanie przesyłek i przekazów pocztowych na poste restante.

Obowiązek ten został nałożony, w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom Polski z korzystania z podstawowych usług pocztowych (nawet tam, gdzie świadczenie tych usług przynosi straty). Poczta Polska ma obowiązek utrzymywać określoną przepisami sieć placówek pocztowych (minimum jedna placówka pocztowa na każde 7 tys. mieszkańców miast i minimum jedna placówka pocztowa na każde 65 km2 terenów wiejskich), a także przestrzegać ustalonych minimalnych standardów jakościowych. Operator publiczny nie może nikomu odmówić wykonania powszechnej usługi pocztowej, pod warunkiem, że ten ktoś stosuje się do zapisów Regulaminu świadczenia tych usług. Gdyby całość powszechnych usług pocztowych przynosiła straty, istnieje możliwość ich dotacji z budżetu państwa.Historia Poczty Polskiej
Przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" powstało w 1928 roku. Powstanie współczesnej Poczty Polskiej datowane jest na rok 1944, kiedy to uruchomiono okręg pocztowy w Lublinie. W roku 1991 ze struktury państwowej jednostki organizacyjnej Polska Poczta, Telegraf i Telefon wyłączono część zajmującą się usługami telekomunikacyjnymi i utworzono Telekomunikację Polską. Z dniem 1 stycznia 2006 roku Poczta Polska wprowadziła usługę przesyłka pobraniowa, rezygnując tym samym z powiązania usługi pobrania z innymi usługami (przesyłka listowa, paczka pocztowa). We Wrocławiu znajduje się Muzeum Poczty i Telekomunikacji, a w Gdańsku Muzeum Poczty Polskiej.
Usługi Poczty Polskiej:
* przesyłka listowa, * kartka pocztowa, * druk bezadresowy, * próbka towaru, * przesyłki reklamowe, * paczka pocztowa, * przesyłka pobraniowa, * Pocztex - przesyłka kurierska, * przyjmowanie protestów weksli, * przesyłka dworcowa, * przekaz pocztowy, * pocztowe zlecenie wypłaty, * wpłaty na rachunki bankowe, składek ZUS, oraz na rachunek organu podatkowego, * abonament RTV, * DM System - marketing bezpośredni ,* kompleksowa obsługa przesyłek, * abonament filatelistyczny, * prenumerata prasy, * telegram pocztowy, * pakiet depozytowy, * Pocztowa Informacja Turystyczna. Poczta Polska świadczy również usługi zagraniczne, takie jak: worek specjalny M, przesyłki masowe, korespondencja z opłaconą odpowiedzią czy przekaz zagraniczny. Przesyłki adresowane doręczane są na podstawie nazwy (nazwiska) adresata, adresu oraz kodu pocztowego.
źródło: wikipedia - wolna encyklopedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!