Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
200 zł, 450 lat Poczty Polskiej, 2008
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Złota moneta kolekcjonerska - pewna i stabilna lokata kapitału oraz finansowe bezpieczeństwo.

Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 200 zł
Złoto: Au 900/1000
Stempel: lustrzany
Średnica: 27,00 mm
Waga: 15,50 g
Wielkość emisji: 11.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 1410 zł
Data emisji monet:
19.11.2008 r.

Złota moneta kolekcjonerska uświetniająca 450 rocznicę powstania Poczty Polskiej, instytucji państwowej ułatwiającej komunikację pomiędzy ludźmi. Pewna i stabilna lokata kapitału oraz finansowe bezpieczeństwo. Złoto jest bowiem ponadczasowym fundamentem wszelkich inwestycji.Rewers monety przedstawia gońca pocztowego z XIX wieku przejeżdżającego konno po moście. Pod nim widoczny jest stylizowany wizerunek herbu Rzeczypospolitej z czasów króla Zygmunta Augusta. Z lewej strony - fragment Katedry Wawelskiej oraz Zamku Królewskiego na Wawelu. Z prawej strony - fragment Placu Świętego Marka w Wenecji. Centralnym motywem awersu jest stylizowany znaczek pocztowy z fragmentem akwareli przedstawiającej zmianę koni na stacji pocztowej.

Poczta Polska
- to polska instytucja państwowa (a dokładniej państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej) zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych, druków bezadresowych itp.), usług pieniężnych (wpłaty na rachunki, operacje oszczędnościowo-czekowe itp.), usług bankowych (na rzecz Banku Pocztowego SA), usług ubezpieczeniowych, usług kurierskich (Pocztex).

Poczta Polska jest pocztowym operatorem publicznym, to znaczy, że jest ustawowo zobowiązana do świadczenia tzw. powszechnych usług pocztowych. Oznacza to, że ma obowiązek na terenie całego kraju świadczyć usługi polegające na przyjęciu i doręczeniu: * listów do 2 kg, * paczek do 30 kg (paczki nadane za granicą mogą mieć ciężar do 20 kg), * przesyłek pobraniowych, * przesyłek dla ociemniałych, * przekazów pocztowych. Dodatkowo musi umożliwić, na życzenie nadawcy, traktowanie listu jako przesyłki poleconej, listu i paczki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, a także otrzymanie potwierdzenia odbioru i nadanie przesyłek i przekazów pocztowych na poste restante.

Obowiązek ten został nałożony, w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom Polski z korzystania z podstawowych usług pocztowych (nawet tam, gdzie świadczenie tych usług przynosi straty). Poczta Polska ma obowiązek utrzymywać określoną przepisami sieć placówek pocztowych (minimum jedna placówka pocztowa na każde 7 tys. mieszkańców miast i minimum jedna placówka pocztowa na każde 65 km2 terenów wiejskich), a także przestrzegać ustalonych minimalnych standardów jakościowych. Operator publiczny nie może nikomu odmówić wykonania powszechnej usługi pocztowej, pod warunkiem, że ten ktoś stosuje się do zapisów Regulaminu świadczenia tych usług. Gdyby całość powszechnych usług pocztowych przynosiła straty, istnieje możliwość ich dotacji z budżetu państwa.Historia Poczty Polskiej
Przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" powstało w 1928 roku. Powstanie współczesnej Poczty Polskiej datowane jest na rok 1944, kiedy to uruchomiono okręg pocztowy w Lublinie. W roku 1991 ze struktury państwowej jednostki organizacyjnej Polska Poczta, Telegraf i Telefon wyłączono część zajmującą się usługami telekomunikacyjnymi i utworzono Telekomunikację Polską. Z dniem 1 stycznia 2006 roku Poczta Polska wprowadziła usługę przesyłka pobraniowa, rezygnując tym samym z powiązania usługi pobrania z innymi usługami (przesyłka listowa, paczka pocztowa). We Wrocławiu znajduje się Muzeum Poczty i Telekomunikacji, a w Gdańsku Muzeum Poczty Polskiej.
Usługi Poczty Polskiej:
* przesyłka listowa, * kartka pocztowa, * druk bezadresowy, * próbka towaru, * przesyłki reklamowe, * paczka pocztowa, * przesyłka pobraniowa, * Pocztex - przesyłka kurierska, * przyjmowanie protestów weksli, * przesyłka dworcowa, * przekaz pocztowy, * pocztowe zlecenie wypłaty, * wpłaty na rachunki bankowe, składek ZUS, oraz na rachunek organu podatkowego, * abonament RTV, * DM System - marketing bezpośredni ,* kompleksowa obsługa przesyłek, * abonament filatelistyczny, * prenumerata prasy, * telegram pocztowy, * pakiet depozytowy, * Pocztowa Informacja Turystyczna. Poczta Polska świadczy również usługi zagraniczne, takie jak: worek specjalny M, przesyłki masowe, korespondencja z opłaconą odpowiedzią czy przekaz zagraniczny. Przesyłki adresowane doręczane są na podstawie nazwy (nazwiska) adresata, adresu oraz kodu pocztowego.

źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!