Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, województwo podlaskie, 2004
previous next contents

numizmatyka

Województwo podlaskie - moneta obiegowa - dziesiąta z serii "Herby województw".

Moneta obiegowa 2 zł, województwo podlaskie, 2004

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Nakład: 900.000 szt.
Data emisji monet: 29.10.2004 r.

Województwo podlaskie - to dziesiąta moneta z serii "Herby województw".

Zbierz wszystkie monety z tej niezwykłej serii, stanowiącej ciekawą lekcję geografii i historii Polski !

Województwo podlaskie, z siedzibą w Białymstoku, to region najbardziej zróżnicowany w Polsce pod względem etnicznym i kulturowym. Od stuleci sąsiadują tu różne narodowości i wyznania, gdyż poza ludnością polską mieszkają tu: Białorusini, Tatarzy, Rosjanie i Żydzi. Atutami tego województwa jest nieskażone środowisko, z fragmentami pierwotnej puszczy oraz unikalnymi rozlewiskami Biebrzy. Województwo ma charakter rolniczy, lecz coraz większą rolę zaczyna odgrywać turystyka. W województwie podlaskim jest 35 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów.

W rozległych lasach i puszczach (Puszcza Białowieska, Augustowska, Knyszyńska, Zielona), z których niektóre jako jedyne w Europie zachowały swój pierwotny charakter, można spotkać bogactwo unikatowej fauny i flory. Szata roślinna regionu jest niezwykle bogata i urozmaicona, co sprzyja bogactwu świata zwierząt. Spotkać tu można łosie, wilki, rysie i żubry żyjące w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej. Tu znajdują się Suwałki, które nazywane są "polskim biegunem zimna". Województwo podlaskie należy do najczystszych ekologicznie regionów Polski, występuje tu najniższa - poza województwem warmińsko-mazurskim - emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

Ochroną prawną objęto blisko 40% powierzchni województwa. Szczególnym uznaniem cieszą się 4 podlaskie parki narodowe: Białowieski Park Narodowy (najstarszy w Polsce), Biebrzański Park Narodowy (park o największej powierzchni) oraz Wigierski i Narwiański Park Narodowy. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego w województwie podlaskim obejmuje także 3 parki krajobrazowe, 85 rezerwatów przyrody oraz 2051 pomników przyrody.
źródło: wikipedia - wolna encyklopedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!