Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Historyczne miasta w Polsce - Racibórz, 2007
previous next contents

numizmatyka

Rewers: wizerunek Wieży Więziennej w Raciborzu. W tle stylizowany wizerunek Odry z lotu ptaka.

Moneta obiegowa 2 zł - Historyczne miasta w Polsce - Racibórz, 2007

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1 000 000 szt.
Data emisji monet: 9.05.2007 r.

Miasto Racibórz - dwudziesta pierwsza moneta z z rozpoczętej we wrześniu 2005 r. serii Historyczne Miasta w Polsce.

 Seria 32 monet obiegowych

Seria 32 monet obiegowych NBP
"Historyczne miasta w Polsce" (2005-2007)

Niepowtarzalna seria składać się będzie
z 32 monet i ukazywać do kwietnia 2008 r. Na wyjątkowych monetach upamiętniono miasta o ponad 500-letniej historii, które wniosły szczególny wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.

Na rewersie monety uwieczniony został wizerunek Wieży Więziennej w Raciborzu, zaś w tle znajduje się stylizowany wizerunek Odry z lotu ptaka.

Racibórz (czes. Ratiboř, niem. Ratibor) - to miasto i gmina położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie raciborskim. Racibórz jest historyczną stolicą Górnego Śląska, gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, którą zwą perłą gotyku śląskiego.

Miasto posiada długą tradycję menniczą. Pierwsze monety wybijał jeszcze książę raciborski Mieszko Plątonogi. Założona przez niego na początku XIII wieku mennica w Raciborzu, funkcjonowała do początków XVIII wieku. Miasto to emitowało także własny pieniądz zastępczy w początkach XX wieku.

Nazwa miasta

Nazwa miasta pochodziła najprawdopodobniej od słowiańskiego imienia "Racibor" ("Ratibor" - forma zgermanizowana). Według Weltzla pochodziła ona od czasownika "rati" = orać i "bor" = bór, las. Inne źródła nadają temu imieniu znaczenie "walczący na wojnie" bądź "chętny do boju", co jest zgodnie z ostatnimi badaniami onomastycznymi nazwa miasta pochodzi od dwóch znaczeniowo tożsamych słów "rati=walczyć" oraz "boriti=walczyć" i oznacza "walczący na wojnie". Imię Racibor było charakterystyczne we wczesnym średniowieczu dla książąt pomorskich oraz obodrzyckich. Nadawano władcom imię Racibor być może na dobrą wróżbę, aby "walczyli i zwyciężali w boju".

Miasto jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat ISO 14001. Znane jest ono z nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, m.in. w zakresie gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. W Raciborzu jako w jednym z nielicznych miast autobusy komunikacji miejskiej poruszają się na ekologicznym paliwie produkowanym z rzepaku, który sprowadza się z Czech.

Łagodny klimat oraz urozmaicona szata roślina sprzyjają rozwojowi fauny. W związku z tym w mieście i na ziemiach raciborskich występuje około 50 gatunków dziko żyjących ssaków, 250 gatunków ptaków, 15 gatunków płazów oraz kilkaset bezkręgowców.

Na terenie ziemi raciborskiej występuję 13 gatunków chronionych: ssaki: jeż, kret, łasica, ryjówka, wiewiórka, płazy: ślimak winniczek, ropucha zwyczajna i zielona, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna, huczek ziemny, gady: zaskrońce, jaszczurka zwinka.

Najważniejsze daty z historii Raciborza:
* 1108 - historyczna wzmianka o Raciborzu w kronice Galla Anonima,
* 1172-1173 - Mieszko Plątonogi otrzymuje udzielne Księstwo Raciborskie,
* 1211-1217 - lokacja Raciborza na prawie flamandzkim przez księcia Kazimierza I,
* 1241 - zwycięska obrona miasta przed tatarami,według legendy pod dowództwem Bartka Lasoty,
* 1246 - powstanie klasztoru dominikanów, w którym zapisano pierwsze polskie zdanie "Gorze szą nam stało", czyli "Gorzej się nam stało",
* 1280-1287 - budowa gotyckiego zamku i kaplicy na Ostrogu,
* 1296 - datacja zachowanej pieczęci z herbem miasta: pół orła i pół koła,
* 1297 - konflikt na terenie Raciborza biskupa Tomasza II i księcia śląskiego,
* 1299 - książę Przemysław przekazuje władzę w Raciborzu radzie miejskiej według prawa magdeburskiego: miasto otoczone jest murami obronnymi z trzema bramami; założenie klasztoru dominikanek,
* XIII wiek - w Raciborzu bito monetę z napisem "MILOST", mennica z przerwami działała do 1715 r.,
* 1302 - wzmianka o szkole parafialnej,
* 1336 - umiera ostatni piastowski książę raciborski Leszek III, księstwo przechodzi w ręce czeskich Przemyślidów,
* 1532 - po śmierci księcia Jana Opolskiego Księstwo Raciborskie przechodzi w ręce Hohenzollernów, potem Habsburgów,
* 1567 - wzmianka o istnieniu browaru zamkowego, obecnie najstarszego browaru w Polsce,
* 1586 - przywilej cesarza Rudolfa II porządkuje żeglugę na Odrze; Racibórz do końca XIX w. jest miastem portowym,
* 1670 - wzmianka o działaniu poczty,
* 1683 - Jan III Sobieski ucztuje na zamku w drodze na odsiecz Wiednia,
* 1727 - wzniesienie na Rynku Kolumny Maryjnej dłuta Jana Österreicha,
* 1742 - Racibórz wraz ze Śląskiem staje się częścią Prus,
* 1788 - nieudana próba zabójstwa króla pruskiego Fryderyka II,
* 1819 - otwarcie gimnazjum,
* 1826 - oddanie do użytku budynku sądu według projektu Schinkla,
* 1846 - miasto uzyskało połączenie kolejowe z Wrocławiem,
* 1849 - uruchomienie linii telegraficznej Wiedeń - Racibórz - Berlin,
* 1858 - oddanie do użytku gazowni miejskiej,
* 1882 - w gimnazjum uczył się poeta Jan Kasprowicz,
* 1889 - ukazał się pierwszy numer polskich "Nowin Raciborskich",
* 1904 - uruchomienie elektrowni miejskiej,
* 1911 - otwarcie Domu Polskiego "Strzecha",
* 1921 - przeprowadzono plebiscyt na Górnym Śląsku i wybuchło III powstanie śląskie, w którego wyniku 437 ha obszaru miasta przekazano Polsce,
* 1939 - w mieście stacjonuje przed atakiem na Polskę niemiecka 14 Armia,
* 1945 - wojska radzieckie 31 marca zdobywają (po dwu miesięcznym oblężeniu) Racibórz; 9 maja polska administracja obejmuje władzę,
* 1946 - powstanie pierwszej polskiej szkoły podstawowej SP 1,
* 1958 - obchody IX wieków Raciborza; otwarcie odbudowanego Domu Kultury "Strzecha",
* 1975 - miasto wraz z powiatem raciborskim zostały włączone do województwa katowickiego,
* 1986 - otwarcie Młodzieżowego Domu Kultury.
* 1990 - przeprowadzono pierwsze demokratyczne wybory do Rady Miejskiej,
* 1991 - podpisano umowę partnerską z miastem Opawa w Czechach,
* 1992 - podpisano umowę partnerską z Roth w Niemczech,
* 1993 - otwarto przejście graniczne Pietraszyn - Sudice,
* 1997 - Racibórz został dotknięty największą od stuleci klęską powodzi,
* 1999 - ukształtował się nowy podział administracyjny kraju - powstał powiat raciborski (1 września), powstał Euroregion Silesia (20 września),
* 2001 - jako pierwsze miasto w Polsce i Europie uzyskano certyfikat Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001,
* 2002 - podpisano umowę partnerską z miastem Kaliningrad w Rosji (5 marca), podpisano umowę partnerską z miastem Leverkusen w Niemczech (18 marca), zorganizowano III Dożynki Województwa Śląskiego, przeprowadzono pierwsze bezpośrednie wybory na prezydenta, burmistrza, wójta,
* 2005 - reaktywowano browar raciborski i podpisano umowę partnerską z miastem Kędzierzyn Koźle.

Zabytki i atrakcje turystyczne Raciborza
Miasto od wieków zaliczało się do najznamienitszych miast śląskich, które miały duże znaczenie gospodarcze, komunikacyjne i kulturalne. Niemal wszystkie epoki zapisały się w nim bogatą architekturą i sztuką, której część możemy podziwiać do dzisiaj. Zabytki Raciborza to:
* Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi - gotycki, pochodzi z 1205 roku. * Kościół św. Jakuba - gotycki, pochodzi sprzed 1285 roku, podomiknański. Kaplica Gaszynów - barokowa, wykonana między 1637 a 1665 rokiem. * Kościół św. Ducha - gotycki, pochodzi z 1327 roku, podomiknański. * Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego - tzw. perła gotyku śląskiego, pochodzi po 1287 roku. * Baszta więzienna - pochodzi z XVI wieku. * Kościół św. Jana Chrzciciela na Ostrogu - neogotycki, pochodzi z 1856 roku. * Kościół św. Mikołaja na Starej Wsi - neogotycki, pochodzi z 1902 roku. * Kościół Matki Bożej - barokowy, pochodzi z 1727 roku. * Rynek Kolumna Matki Boskiej, tzw. Kolumna Maryjna wykonana w latach 1725 - 1727 przez Jana Melchiora Oesterreicha. * Zamek książąt raciborskich - wzniesiony w latach 1281-1287. * Mury obronne - powstałe w latach 1287-1290. * Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa - wzniesiony w latach 1934-1935. * Statua Zgody - wybudowana na przełomie XVIII i XIX wieku. * Budynek Sądu - późnoklasyczny, wybudowany w latach 1823-1826 według projektu Karla Friedricha Schinkla. * Zespół budynków więzienia - neogotycki, wybudowany w latach 1845-1851. * Zakład Poprawczy - dawniej budynek Sądu Krajowego, neorenesansowy, wybudowany w latach 1889-1892. * Budynek Poczty - neorenesansowy, pochodzący z 1889 roku.
źródło: NBP / Wikipedia - wolna encyklopedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!