Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
20 zł, Pamięci Ofiar Getta w Łodzi, 2004
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Tytuł - "Najbardziej Inspirująca Moneta 2004 roku na Świecie."

Oksydowana, srebrna moneta kolekcjonerska, upamiętniając ofiary getta w Łodzi, zmusza do refleksji.

Kolekcja: Srebrne monety o tematyce historycznej

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał: 20 zł
Srebro: Ag 925
Techniki dodatkowe: moneta oksydowana
Stempel: zwykły
Średnica:
38.61 mm
Waga: 28.28 g
Projekt monety: Ewa Tyc-Karpińska
Wielkość emisji: 64.000 szt.
Cena emisyjna NBP:
 81 zł
Data emisji monet: 27.08.2004 r.

Srebro - doskonała inwestycja, gwarantująca wysokie zyski, a także ochronę przed inflacją.

Moneta kolekcjonerska o nominale 20 zł, o ciekawym i sugestywnym projekcie, wykonana jest z oksydowanego srebra.


srebrne monety Pamięci Ofiar Getta w Łodzi

  • Srebro to lokata na każdą kieszeń i gwarancja ochrony przed inflacją.
  • Srebro jest twardsze od złota, a także dużo tańsze.
  • Dzięki temu znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu.
  • Wysoki popyt na ten biały kruszec jest zatem gwarantowany!
  • Ten szlachetny kruszec bije rekordy cenowe wszech czasów!
  • Obecnie jest bardzo atrakcyjną inwestycją, co zwiększa niepewność na rynkach finansowych.
  • Dlatego warto chronić swój kapitał, inwestując w metale szlachetne.

W centralnej części rewersu monety, na tle stylizowanego fragmentu pomostu łączącego dwie części getta, ukazano wizerunek chłopca z Gwiazdą Dawida na piersi, trzymającego garnuszek i książkę.

Na awersie monety widnieje cień modlącej się postaci na tle muru z cegieł.

  • Reverse: an image of a boy with a Star of David on his chest, holding a pot and a book, against the background of a stylized element of a bridge linking two parts of the Ghetto. Along the rim, the inscription: "In memory of the victims of the Lodz Ghetto”, and the years “1940” and “1944”.
  • Obverse: in the center, the shadow of a praying figure against the background of a vertical brick wall strip. On top, at the right, the state emblem of the Republic of Poland. Under the Eagle’s left foot, the Mint mark. Along the rim, on the left and on the right: “Republic of Poland“. At the bottom, on the right, the year of issue and the face value.
W roku 2006 podczas zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Denver moneta upamiętniająca ofiary getta w Łodzi otrzymała główną nagrodę i została okrzyknięta jako „Najbardziej Inspirująca Moneta na Świecie”.

Ta srebrna moneta to lekcja historii w Twojej kolekcji, która upamiętniając ofiary getta w Łodzi, zmusza do refleksji.

Likwidacja łódzkiego getta rozpoczęła się 23 czerwca 1944 roku. Ostatni transport, a zarazem likwidacja getta nastąpiły 29 sierpnia 1944 roku. W przeciwieństwie do wielu innych gett w Polsce getto łódzkie nie zostało zniszczone. Wiele dewastacji gettowych pamiątek dokonało się już po wojnie.

Warto wspomnieć tu o fakcie, iż tematyka poświęcona pamięci ofiar getta w Łodzi nie pojawiła się na monecie dwuzłotowej.

*****

Ghetto Litzmannstadt w Łodzi - zorganizowane w Łodzi przez okupacyjne władze III Rzeszy w 1939 r. getto żydowskie, do którego przymusowo przesiedlano ludność pochodzenia żydowskiego, głównie z terenów aglomeracji łódzkiej oraz przypadkowe klany Cyganów mordowanych w pierwszej kolejności. Getto Litzmannstadt (jako ostatnie w Europie) zostało zlikwidowane w sierpniu 1944. Mieszkało tam ponad 100 tys. ludzi.

Było to jedno z największych i najdłużej funkcjonujące getto żydowskie na terenie Polski. Mimo zamknięcia i trudnych warunków Żydzi w getcie zorganizowali własną administrację, szkolnictwo, pocztę, opiekę zdrowotną i socjalną. Działał dom kultury, gdzie odbywały się przedstawienia teatralne i występy muzyczne.

Prześladowania ludności żydowskiej w Łodzi rozpoczęły się tuż po wkroczeniu do miasta wojsk hitlerowskich w 1939 roku.

8 II 1940 roku wyszło zarządzenie o utworzeniu dzielnicy żydowskiej, na teren której do 30 IV 1940 roku przesiedlono wszystkich żydowskich mieszkańców Łodzi. Getto zostało wówczas zamknięte i odcięte od reszty miasta płotem z drutem kolczastym oraz licznymi posterunkami żandarmerii.

W wyniku pierwszej fazy przesiedleń w łódzkim getcie znalazło się ok. 160 tys. Żydów. Od 17 X do 4 XI 1941 roku do getta przybyły jeszcze transporty Żydów przesiedlonych z Austrii, Czech, Luksemburga i Niemiec (ok. 20 tys. osób), a od 7 XII 1941 do 28 VIII 1942 - również z likwidowanych gett Kraju Warty (ok. 18 tys. osób).

Mimo zamknięcia i trudnych warunków Żydzi w getcie zorganizowali własną administrację, szkolnictwo, pocztę, opiekę zdrowotną i socjalną. Działał dom kultury, gdzie odbywały się przedstawienia teatralne i występy muzyczne (m.in. słynnego chóru Hazomir). Jednak ciężkie warunki życia dziesiątkowały ludność getta Część umierała wycieńczona głodem, pracą ponad siły lub chorobami, część ginęła od kul żandarmów lub zamęczona torturami przez tzw. Kriminalpolizei.

Od 16 I 1942 roku Żydzi byli wywożeni z getta do pierwszego w Polsce obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem - najpierw pobierający zasiłki i więźniowie, później Żydzi zachodnioeuropejscy, wreszcie niepracujący: dzieci i starcy. W wyniku tych deportacji getto zostało przekształcone w wielki obóz niewolniczej pracy. W połowie VI 1944 roku, w obliczu zbliżającego się frontu hitlerowcy rozpoczęli tzw. ostateczną likwidację getta łódzkiego. Ponownie rozpoczęły się wywózki - do Chełmna nad Nerem i do Oświęcimia (Auschwitz).

29 VIII 1944 roku ze stacji kolejowej Radegast odszedł do Oświęcimia ostatni transport łódzkich Żydów. W getcie pozostała tylko niewielka grupa, która miała uporządkować jego teren.

W przeciwieństwie do wielu innych gett w Polsce getto łódzkie nie zostało zniszczone. Wiele dewastacji gettowych pamiątek dokonało się już po wojnie, a nawet w ostatnich latach.

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!