Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Historyczne miasta w Polsce - Nowy Sącz, 2006
previous next contents

numizmatyka

Rewers: w centralnej części wizerunek ratusza w Nowym Sączu.

Moneta obiegowa 2 zł - Historyczne miasta w Polsce - Nowy Sącz, 2006

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.100.000 szt.
Data emisji monet: 6.11.2006 r.

Miasto Nowy Sącz - to piętnasta moneta z rozpoczętej we wrześniu 2005 r. serii "Historyczne Miasta w Polsce".

Seria 32 monet obiegowych

Seria 32 monet obiegowych NBP
"Historyczne miasta w Polsce" (2005-2007)

Niepowtarzalna seria składać się będzie
z 32 monet i ukazywać do kwietnia 2008 r. Na wyjątkowych monetach upamiętniono miasta o ponad 500-letniej historii, które wniosły szczególny wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.

Na rewersie monety - w jego centralnej części - uwieczniony jest wizerunek ratusza w Nowym Sączu.

Nowy Sącz to miasto powiatowe i na prawach powiatu grodzkiego, w województwie małopolskim, położone u podnóża masywów górskich Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Beskidu Niskiego, a także w niewielkiej odległości od Jeziora Rożnowskiego, co podnosi jego walory turystyczne.

Zostało lokowane przez króla Wacława II Czeskiego w 1292 r. w widłach rzek Dunajca i Kamienicy. Swój rozwój zawdzięczało licznym przywilejom i szybko stało się ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła na "szlaku węgierskim" w Małopolsce. Za panowania Kazimierza Wielkiego - w XIV w. wybudowany został zamek i mury obronne.

Na zamku sądeckim w 1409 r. Władysław Jagiełło i książę litewski Witold przygotowali plan bitwy pod Grunwaldem. Swoich synów kształcił tu - pod okiem Jana Długosza i Kallimacha - Kazimierz Jagiellończyk.

W dniu 13 grudnia 1655 mieszczanie sądeccy pod dowództwem braci Wąsowiczów uwolnili miasto (jako pierwsze w Rzeczypospolitej) od najeźdźców szwedzkich. W 1683 r. miasto odwiedził powracający do kraju po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem Jan III Sobieski. W XVI i XVII w. w okolicach Nowego Sącza rozwijali działalność arianie.

W mieście w latach 1556-1616 funkcjonowała tu szkoła i zbór ariański. W 1876 r. utworzono C.K. Warsztaty Kolejowe, a rok później oddano do użytku sądecki odcinek kolei tarnowsko-leluchowskiej. Podczas I wojny światowej w latach 1914-1915 miasto przejściowo okupowali Rosjanie.

Wyzwolone zostało w 1918 r. W dniu 6 września 1939 r. Nowy Sącz został zajęty przez wojska niemieckie. W latach okupacji niemieckiej przez Nowy Sącz prowadziły szlaki przerzutu żołnierzy na Węgry do organizowanej we Francji, a potem Anglii armii polskiej.

W dniu 20 stycznia 1945 r. po trzydniowych walkach do miasta wkroczyły jednostki 38 Armii gen. płk. Kiryła Moskalenki. Za bohaterską postawę w czasie wojny w 1946 r. miasto odznaczone zostało Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. W 1951 r. Nowy Sącz został uznany za miasto na prawach powiatu.

W latach 1975-1998 był stolicą województwa nowosądeckiego. W wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999 r. Nowy Sącz jest powiatem grodzkim, będąc jednocześnie siedzibą powiatu nowosądeckiego ziemskiego.

Obecnie Nowy Sącz jest bramą do znanych uzdrowisk i "Mekką turystów" przemierzających bardzo lubiane przez Karola Wojtyłę, późniejszego papieża, Beskidy. Godny uwagi turystów jest Ratusz - "Serce Miasta" - wybudowany po spłonięciu starego, XV w., który stoi pośrodku rynku - centralnego placu miasta.

Rynek ma powierzchnię 19 200 m² i jest drugim co do wielkości w Polsce.

źródło: NBP / Wikipedia - wolna encyklopedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!