Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
100 zł, 500-lecie wydania Statutu Łaskiego, 2006
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Złota moneta kolekcjonerska uwieczniająca rocznicę ważnego wydarzenia z historii Polski. Walor historyczny, artystyczny i inwestycyjny.

Kolekcja: złote monety  tematyce historycznej

Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 100 zł
Złoto: Au 900
Stempel: lustrzany
Średnica: 21,00 mm
Waga: 8,00 g
Wielkość emisji: 9.000 szt.
Cena emisyjna NBP:
700 zł
Data emisji monet: 6.11.2006 r.
Projektant monety: Roussanka Nowakowska
W zestawie: złota moneta w kapsule ochronnej i zielonym etui, certyfikat autentyczności

Rocznica ważnego wydarzenia z historii Polski uwieczniona na wyemitowanej przez NBP w 2006 roku złotej monecie kolekcjonerskiej.

Cenny walor historyczny, artystyczny i inwestycyjny.

Na szlachetnym kruszcu upamiętniono pięćsetną rocznicę wydania dokumentu prawnego - zbioru przywilejów i statutów obowiązujących w Królestwie Polskim aż do czasu rozbiorów.

złota moneta 100 zł, 500-lecie wydania Statutu Łaskiego, 2006

Opracowany przez kanclerza wielkiego koronnego Jana Łaskiego zbiór przyczynił się do ujednolicenia systemu prawnego i upowszechnienia znajomości prawa wśród szlachty.


"... aby wszystkim było przystępne,
co wszystkich obchodzi ..."
Radom, 3 maja 1505 r.

STATUT ŁASKIEGO Z 1506 ROKU


W 1506 roku prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej zostały skodyfikowane w dziele pt. „Commune incliti Poloniae regni privilegium constitutionem et indultum publicitus decretorum approbatorumque” (Powszechny sławnego Królestwa Polskiego przywilej zatwierdzonych publicznie konstytucji, zezwoleń i dekretów). Jego autorem był doradca króla polskiego Aleksandra Jagiellończyka Jan Łaski herbu Korab.
 
Od nazwiska autora zbiór praw obowiązujących w ówczesnej Polsce nazywany jest potocznie Statutem Łaskiego. W 500. rocznicę wydania tego dzieła NBP wyemitował, a Mennica Polska wybiła złote, srebrne i wykonane ze stopu Nordic Gold monety kolekcjonerskie.

Dla Rzeczpospolitej Statut Łaskiego był dziełem przełomowym - po pierwsze po raz pierwszy w historii zebrano większość praw obowiązujących na ziemiach polskich w jednym dokumencie, a po drugie wydano go drukiem, przez co był powszechnie dostępny.

Część nakładu została wydrukowana na papierze, a część na pergaminie. W bogato zdobionej publikacji znalazły się dwa rysunki, na których Jan Łaski wręcza władcy Rzeczpospolitej dokument do opieczętowania. Bardzo ważna jest oprawa tej sytuacji. Na pierwszej rycinie wręczenie odbywa się w komnacie, w której znajdują się jedynie Jan Łaski i Aleksander Jagiellończyk.

Na kolejnej ten sam akt został powtórzony w obecności posłów i senatorów oraz wieńca 25 herbów państwowych, wojewódzkich i ziem lennych Królestwa Polskiego. Druga scena ma pokazywać, że władza królewska zespala państwowość Rzeczpospolitej w otoczeniu przedstawicieli społeczeństwa. Do zbioru praw polskich włączono także pieśń „Bogurodzica”, która podkreśla ideę jedności państwa pod wodzą króla przedstawioną na drugim rysunku.

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia
 

previous next contents

Valid HTML 4.0!