Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
200 zł, 60. rocznica zakończenia II wojny światowej, 2005
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Złota moneta wyemitowana z okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej, upamiętniająca największy konflikt zbrojny w historii świata i bolesną lekcję historii ludzkości.

Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 200 zł
Złoto: 900/1000 Au
Stempel: lustrzany
Średnica: 27,00 mm
Waga: 15,50 g
Wielkość emisji: 4400 szt.
Cena emisyjna NBP: 960 zł
Data emisji monet:
6.05.2005 r.

Złota moneta upamiętniająca 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej - największego konfliktu zbrojnego w historii świata.

II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii świata, który trwał od 1 września 1939 r. do 2 września 1945 r. Zasięg działań wojennych obejmował prawie całą Europę, Azję Wschodnią i Południowo-Wschodnią, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza prawie wszystkimi państwami europejskimi, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Azji oraz Australia. Głównymi stronami konfliktu były państwa osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci).

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się dzień 1 września 1939 r., czyli wybuch wojny polsko-niemieckiej, prowadzący do przystąpienia do wojny w dniu 3 września 1939 r. Wielkiej Brytanii i Francji. II wojna światowa to bolesna karta historii. Wojna ta pochłonęła bowiem łącznie ponad 55 milionów ludzi, z czego ponad 22 miliony stanowiło wojsko, a ponad 32 miliony ludność cywilna.
źródło: wikipedia - wolna encyklopedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!