Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Polskie okręty - Okręt podwodny Orzeł, 2012
previous next contents

numizmatyka

Moneta z nordyckiego złota z nowej serii NBP o ciekawej tematyce marynistycznej - "Polskie okręty".
Moneta obiegowa 2 zł - Polskie okręty, 2012

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 800 000 szt.
Data emisji monet: 14.08.2012 r.

Moneta z nordyckiego złota z nowej serii NBP o ciekawej tematyce marynistycznej - "Polskie okręty.

Awers: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-12, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.

Rewers: centralnie, na tle morza, stylizowany wizerunek Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł”, okrętu podwodnego z okresu II wojny światowej. Nad nim napis: „ORZEŁ”. U góry, półkolem, napis: OKRĘT PODWODNY.

Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monety: Ewa Tyc-Karpińska (awers), Andrzej Nowakowski (rewers)

*****

Okręt podwodny "Orzeł"

Monety Nordic Gold Polskie okręty


● ORP „Orzeł” został zbudowany ze składek społeczeństwa, natomiast koszt jego uzbrojenia pokryła Marynarka Wojenna. Powstał w holenderskiej stoczni N. V. Koninklijke Maatschappij „de Schelde” we Vlissingen. Umowę podpisano w 1936 r.

Chrzest i wodowanie okrętu odbyło się 15 stycznia 1938 r. Matką chrzestną została Jadwiga Sosnkowska, żona gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.

2 lutego 1939 r. uroczyście podniesiono polską banderę wojenną i 7 lutego okręt przybył do portu wojennego w Gdyni. Pierwszym dowódcą okrętu został kmdr ppor. Henryk Kłoczkowski.

● 1 września 1939 r. „Orzeł” wyszedł do rejonu rozśrodkowania na Zalew Pucki a 4 września przeszedł pod Gotlandię, gdzie kmdr ppor. Kłoczkowski zapadł na nierozpoznaną chorobę i postanowił uzyskać pomoc w Tallinie. Okręt przybył 14 września na redę tego portu, Kłoczkowski udał się do szpitala, a dowództwo przejął kpt. mar. Jan Grudziński.

15 września dostarczono mu decyzję o internowaniu okrętu, uzasadnioną niezgodnością jego pobytu z przepisami układu z 1938 r. zawartego przez państwa skandynawskie i bałtyckie.

Okręt przyholowano do portu i rozpoczęto rozbrajanie. Załoga przygotowała ucieczkę z Tallina. Nocą z 17/18 września okręt opuścił port i zanurzył się w wodach Zatoki Fińskiej.

Ucieczka „Orła” wywołała reakcję Estonii i obu mocarstw, które w tym czasie dokonywały podziału Polski. Spodziewany był w Zatoce Gdańskiej i u brzegów Szwecji. Pościg za nim okazał się bezskuteczny.

Kapitan Grudziński zdecydował pozostać na Bałtyku i szukać celu dla torped „Orła” aż do wyczerpania paliwa, prowiantu i wody pitnej, a następnie przejść do Wielkiej Brytanii. Ppor. mar. Marian Mokrski, na podstawie spisu latarń morskich i znajomości akwenu, wykonał prowizoryczną mapę Bałtyku oraz cieśnin duńskich.

Zakończenie działań wojennych w Polsce i brak wody spowodowały, że 7 października kapitan Jan Grudziński podjął decyzję przejścia cieśnin duńskich i 14 października okręt został wprowadzony do Rosyth.

Z tej bazy odbył siedem patroli. Zatopił niemiecki statek „Rio de Janeiro” z żołnierzami i materiałami wojennymi, ujawniając tym samym przygotowywaną inwazję na Norwegię.

Ostatni patrol „Orła” na zachód od wylotu Skagerraku rozpoczął się 23 maja. 1 i 2 czerwca przekazano mu sygnał zajęcia innego sektora, ale nie uzyskano potwierdzenia. 11 czerwca, po tym jak załoga okrętu nie odpowiedziała na wezwanie do powrotu, „Orzeł” został uznany za zaginiony.

● Wraz z okrętem zginęło 6 oficerów, podchorąży oraz 53 podoficerów i marynarzy. Nadal nieznana jest przyczyna i miejsce jego zatonięcia.

Przyjęto, że 7 czerwca zatonął na minach niemieckich, ale ponieważ to hipoteza, dalej za datę zaginięcia przyjmuje się 8 czerwca 1940 r., dzień oczekiwanego powrotu. choć też bez powodzenia, była zorganizowana w tym celu w 2008 r. ekspedycja statku badawczego „Imor”.

•••

● Dane taktyczno-techniczne okrętu: wyporność 1110/1473,5 t, wymiary 84,0 x 6,7 x 4,17 m, uzbrojenie: 12 wyrzutni torpedowych i 20 torped oraz 105-milimetrowa armata morska, podwójne 40-milimetrowe działo przeciwlotnicze i podwójnie sprzężony 13,2-milimetrowy najcięższy karabin maszynowy.

Miał dwa silniki wysokoprężne o mocy 4740 KM i dwa elektryczne o mocy 1100 KM, prędkość maksymalną 20/9 w., zasięg nawodny 7000 Mm przy 10 w. i podwodny – 100 Mm przy 5 w., zanurzenie maksymalne 80 m, załoga liczyła 6 oficerów oraz 54 podoficerów i marynarzy.

autor tekstu: Walter Pater - Muzeum Marynarki Wojennej

previous next contents

Valid HTML 4.0!