Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
500 dram, Owoc granatu, 2011
previous next contents

numizmatyka

Emitent: Centralny Bank Republiki Armenii
Stan zachowania: I (menniczy)

Złota moneta przedstawiająca granat - owoc drzewa życia, odwieczny symbol piękna, długowieczności, zdrowia oraz mądrości.

Kolekcja: Flora i fauna

Emitent: Centralny Bank Republiki Armenii
Producent:
Mennica Polska S. A.
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 500 dram
P
rawny środek płatniczy: w Republice Armenii
Złoto: Au 999,9
Stempel: lustrzany
Średnica:
13,92 mm
Waga: 1,24 g
Wielkość emisji: 5.000 szt.
Projekt monety:
Eduard Kurghinyan
Data emisji monety: 30.12.2011 r.
W zestawie: złota moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej, etui

Granat - owoc drzewa życia.

Złota moneta Mennicy Polskiej przedstawia granat - odwieczny symbol piękna, długowieczności, zdrowia oraz mądrości.

Moneta została wybita w bardzo niskim nakładzie - do 5000 sztuk, z czystego złota próby Au 9999.

Ta złota moneta stanowi doskonały prezent, a także świetną alokację kapitału.

Moneta oferowana w atrakcyjnym etui wraz z certyfikatem autentyczności gwarantowanym przez Mennicę Polską.


Granat występuje w wielu kontekstach kulturowych i religijnych.

W chrześcijaństwie, symbolizuje nadzieję, jest też jednym z "błogosławionych owoców" buddyzmu. Greckie i perskie mity traktują ten owoc jako symbol życia, regeneracji i małżeństwa.

Starożytni Chińczycy uważali, że nasiona granatu symbolizują długowieczność i nieśmiertelność.

Owoc ten, zawiera wiele korzystnych dla zdrowia substancji, które kryją w sobie tajemnicę wywołanych przezeń efektów. Spożywanie tego owocu wzmacnia układ odpornościowy, uzdrawia układ sercowo naczyniowy i spowalnia proces starzenia się.

*****

The Pomegranate, 500 Drams

The pomegranate - the fruit of the tree of life.

A new coin by the Mint of Poland depicts the pomegranate - the immemorial symbol of beauty, longevity, health and wisdom.

The coin was struck at a very low mintage of up to 5,000 pieces, from  9999 pure gold in proof quality.
The coin is offered  in an attractive case with a certificate of authenticity, guaranteed by the Mint of Poland.

AN EXCELLENT IDEA FOR A GIFT AND A GREAT INVESTMENT

Obverse:
In the central part of the coin the coat of arms of the Republic of Armenia. Below the coat of arms the year of issue - 2011, and the face value - 500 Dram, transcribed in the Armenian language. Along the rim, in the upper part of the coin, a semi-circular inscription in Armenian: Republic of Armenia; at the bottom the name of the issuing authority in English.

Reverse:
In the central part the image of a pomegranate. Above it semi-circular inscriptions with the name of the fruit in Armenian and Latin, PUNICA GRANATUM. Around it, along the rim of the coin, a floral ornament.

The pomegranate is found across numerous cultural and religious contexts.

In Christianity the fruit symbolizes hope, and Buddhism sees it as one of the “blessed fruits”. The Greek and Persian myths often referred to the pomegranate as a symbol of life, regeneration and marriage. The ancient Chinese believed that the fruit arils symbolized longevity and immortality.

The health benefits of the fruit are also many - eating it helps improve the immune system, works miracles on cardiopathic patients, while contributing to the slowing of the aging process.

*****

Гранат, 500 драм

Новая монета Монетного двора Польши представляет гранат - плод дерева жизни, вечный символ красоты, долголетия, здоровья и мудрости.

Монета отчеканена очень низким тиражом - до 5000 шт., из чистого золота 999,9 пробы. Может стать прекрасным подарком, также является отличным вложением капитала.

Монета предлагается в красивом футляре с сертификатом подлинности, гарантируемым Монетным двором Польши.

Аверс:
В центральной части - герб Республики Армения. Под гербом - год выпуска монеты - 2011, а также номинал монеты на армянском языке - 500 драм. Вдоль края, в верхней части монеты – полукруглая надпись на армянском языке: Республика Армения, внизу – название эмитента на английском языке.

Реверс:
В центральной части - изображение плода граната. Над ним - полукруглые надписи с названием плода на армянском, а также латинском языке - PUNICA GRANATUM. Вокруг, вдоль края монеты - цветочный орнамент.

Гранат встречается в различных культурных и религиозных контекстах.

В христианстве он символизирует надежду, является также одним из «благословенных плодов» в буддизме. В греческих и персидских мифах этот плод является символом жизни, регенерации и супружества. Древние китайцы считали, что зернышки граната символизируют долголетие и бессмертие.

Этот плод содержит много полезных веществ, которые таят в себе тайну его воздействия на организм. Употребление граната в пищу укрепляет иммунную систему, оздоровляет сердечно-сосудистую систему и замедляет процесс старения.

 źródło: Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!