Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie, 2012
previous next contents

numizmatyka

Moneta z nordyckiego złota wydana z okazji jubileuszu 150-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie.

Moneta obiegowa 2 zł - 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie, 2012

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 800 000 szt.
Data emisji monet w NBP: 5.2012 r.

AWERS: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-12, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.

REWERS: Z prawej strony stylizowany wizerunek siedzącego Stańczyka, z obrazu „Stańczyk” Jana Matejki. Z lewej strony, półkolem, napis: 150 LAT MUZEUM NARODOWEGO/W WARSZAWIE.

NA BOKU: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monety: EWA TYC-KARPIŃSKA


              150 lat Muzeum Narodowego w Warszawie

● Muzeum Narodowe w Warszawie obchodzi jubileusz 150-lecia pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

● Założone w 1862 r. jako Muzeum Sztuk Pięknych, jest jednym z najstarszych i największych muzeów sztuki w Polsce. Gromadzi polskie zbiory narodowe z różnych epok, nawiązując do Stanisławowskiej idei Museum Polonicum. Do muzealnej kolekcji trafi ają również dzieła malarstwa europejskiego, w tym holenderskiego, flamandzkiego, włoskiego i francuskiego, które razem ze zbiorami sztuki polskiej pozwalają stworzyć bogatą i różnorodną panoramę historii sztuki od antyku do współczesności.

● Sukcesywnie powiększane dzięki darom i zakupom zbiory liczą dziś około 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, fotografie, numizmaty, tkaniny i stroje, przedmioty sztuki użytkowej oraz wzornictwo.

● Zbiór numizmatów jest jednym z siedmiu najliczniejszych na świecie, a jego niewielką, ale najbardziej wartościową część będzie można podziwiać w tworzonym Centrum Pieniądza NBP w Warszawie. W zbiorach MNW znajdują się ikoniczne dzieła twórców polskiego klasycyzmu i romantyzmu: Brodowskiego, Kasprzyckiego, Michałowskiego; historyzmu, m.in.: Simmlera, Rodakowskiego i Matejki; realizmu: Gierymskich, Chełmońskiego; a także modernizmu, m.in.: Ruszczyca, Krzyżanowskiego, Wyspiańskiego, Mehoffera, Malczewskiego, Boznańskiej i Wojtkiewicza.

● Ulokowana w dolnym i górnym ryzalicie Galeria Dawnego Malarstwa Europejskiego i Staropolskiego łączy się narracyjnie z – nadal wyodrębnioną – Galerią Sztuki Średniowiecznej. Obrazy europejskie i najlepsze dzieła sztuki staropolskiej są zestawione tematycznie, ale z zachowaniem niektórych tradycyjnych podziałów chronologiczno-geograficznych, jak np. rzeźba i malarstwo śląskie XV i początku XVI w. W galerii prezentowane jest malarstwo rodzajowe i martwe natury, pejzaże, obrazy biblijne i mitologiczne, akty, a także ołtarze. Wewnątrz niej znajduje się wydzielona Galeria Portretu Staropolskiego i Europejskiego, w której różne wydania portretu staropolskiego są przedstawione jako część portretowej sztuki europejskiej. Układ portretów zwraca uwagę na wielorakie funkcje sztuki: społeczne, polityczne i prywatne.

● W nowej Galerii Sztuki XIX wieku twórczość malarzy i rzeźbiarzy polskich jest zestawiona z pracami reprezentantów innych narodowości. Konfrontacja dzieł twórców polskich z przykładami dzieł artystów z różnych krajów Europy umożliwia ukazanie podobieństw doświadczeń, eksperymentów warsztatowych i wewnętrznego imperatywu odwoływania się do tych samych, uniwersalnych idei lub symboli. Pozwala także podkreślić zarówno cechy, które decydowały o europejskim uniwersalizmie, jak i te wyróżniające narodową odrębność osiągnięć twórczych.

● W miejscu dawnej galerii dawnego malarstwa włoskiego znajduje się obecnie jedna z największych w Polsce, przyjazna i przestronna galeria wystaw czasowych. Galeria pozwala na organizowanie wystaw tak, by zwiedzający mogli poruszać się w jednorodnej przestrzeni – przechodząc przez kolejne, znajdujące się na tej samej kondygnacji sale. Galeria Sztuki Średniowiecznej oraz Galeria Sztuki XX i XXI wieku z ostaną otwarte w drugim półroczu 2012 r. Na początku 2013 r. kończone będą prace nad rearanżacją Galerii Sztuki Starożytnej i Galerii Faras, prezentacjami rzemiosła artystycznego, monet i fotografii.

● Nowe galerie MNW przedstawiają spójną opowieść o sztuce polskiej, europejskiej i światowej, ukazując wspólne dziedzictwo cywilizacji, przy jednoczesnym zachowaniu różnic epok i regionów.

● Modernistyczny gmach, aktualną siedzibę muzeum, wzniesiono w latach 1927–1938. Obecnie MNW, oprócz siedziby głównej przy Alejach Jerozolimskich 3, ma również cztery oddziały: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

                                                 Muzeum Narodowe w Warszawie

previous next contents

Valid HTML 4.0!