Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
200 zł, Stefan Banach (1892-1945), 2012
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Moneta poświęcona wybitnemu polskiemu matematykowi - Stefanowi Banachowi.
Kolekcja: Złote monety o tematyce historycznej

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał: 200 zł
Złoto: Au 900
Stempel: lustrzany
Średnica: 27,00 mm
Waga: 15,50 g
Wielkość emisji: 4.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 2730 zł
Data emisji monet: 3.04.2012 r.
W zestawie: złota moneta w kapsule ochronnej i zielonym etui, certyfikat autentyczności, folder emisyjny

Awers: Centralnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, na tle wyodrębnionych płaszczyzn będących konturami terytorium Polski. Poniżej, z lewej strony, ukośnie, oznaczenie roku emisji: 2012. U dołu, ukośnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, formuła występująca w twierdzeniu Banacha o punkcie stałym. Pod nią, ukośnie, napis: 200 ZŁ. U góry, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.

Rewers: Z prawej strony stylizowany wizerunek popiersia Stefana Banacha, na tle kompozycji geometrycznej. Poniżej, z prawej strony, ukośnie, na tle wyodrębnionej płaszczyzny, formuła matematyczna podająca tezę twierdzenia Banacha o punkcie stałym. Po lewej stronie, ukośnie, napis: STEFAN/BANACH. Pod nim napis: 1892-1945.

           Stefan Banach - wybitny polski matematyk!

W 2012 roku przypada 120 rocznica urodzin Stefana Banacha. Z tej okazji NBP wydał okolicznościowe monety dla uczczenia geniuszu polskiego matematyka.

Ta piękna moneta złota z podobizną wybitnego naukowca została wykonana stemplem lustrzanym.

Niski nakład monety złotej - zaledwie 4 tysiące sztuk!

Stefan Banach - (ur. 30 marca 1892 roku w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1945 roku we Lwowie) - polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej.

Od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności matematyczne. Zaczynał jako samouk, ale w krótkim czasie dzięki swojej pracowitości został twórcą analizy funkcjonalnej, nowego, obszernego i ważnego do dzisiaj działu matematyki. Profesor Stefan Banach był autorytetem w analizie funkcjonalnej – stworzył jej podstawy, sformułował zasadnicze definicje (m.in. przestrzenie Banacha). Wypracowane przez Banacha metody oraz odkrycia jego najbliższych współpracowników okazały się przełomowe, wywierając istotny wpływ na każdą niemal gałąź współczesnej matematyki.

Stefan Banach uważany jest przez cały świat za jednego z największych matematyków ubiegłego stulecia. Choć przeciętny Polak spotyka się czasem z jego nazwiskiem (na przykład nazwisko Banacha umieszczone jest na warszawskich tramwajach mających końcowy przystanek przy ulicy Stefana Banacha), to jednak mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielki był wkład Banacha do nauki światowej.

"Naród polski podarowawszy światu takich ludzi, jak Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Maria Skłodowska, którzy na zawsze weszli do historii kultury ogólnoludzkiej, słusznie chlubi się swym godnym synem - Stefanem Banachem, którego imię będzie trwale związane z rozwojem matematyki wieku XX".
Te słowa znakomitego uczonego radzieckiego S. Ł. Sobolewa są jednym z wielu przykładów ogromnego uznania, z jakim uczeni całego świata odnoszą się do osiągnięć polskiego matematyka. W całym świecie ustawicznie publikowane są prace matematyczne nawiązujące do jego koncepcji.

Wzbogacając nauki matematyczne o nieśmiertelne dzieła, osiągnął rezultaty na miarę stulecia i stał się jednym z najwybitniejszych naukowców XX wieku.

Źródło: banachprize.org, kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/pdf/o-banachu/kwiecinska04.pdf, lwow.com.pl kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/wiweger.html

previous next contents

Valid HTML 4.0!