Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
3000 $, Rodzina Carska, 2010 - pół kilograma Au 999,9 - nakład 23 sztuki
previous next contents

numizmatyka

Emitent: Niue Island
Stan zachowania monety: I (menniczy)

Unikat - piękna, duża moneta "Rodzina Carska" o wadze pół kilograma złota najwyższej próby Au 999,9, o niskim nakładzie - tylko 23 sztuk!

Kolekcja: Złote monety o tematyce historycznej
Seria: "Rodzina Carska" 


Emitent
:
Niue Island
Producent: Mennica Polska S. A.
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 3000 dolarów (3000 dollars)
Złoto: Au 999,9
Stempel: lustrzany (proof)
Średnica: 90,00 x 67,35 mm (elipsa)
Waga: 500,00 g (pół kilograma czystego złota)
Wielkość emisji: 23 szt. !!!
Projektant: Robert Kotowicz
Data emisji: 6.12.2010 r.
W zestawie: złota moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej z indywidualnym numerem wybitym na rancie monety, indywidualnie numerowany certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej, eleganckie etui prezentacyjne

"Rodzina Carska" - duża, piękna złota moneta o wadze pół kilograma szlachetnego kruszcu - złota najwyższej próby Au 999,9.

Jest to pierwsza moneta z unikatowej kolekcji o niezwykle niskim nakładzie 23 sztuk !

Oferując szansę skorzystania z luksusu, piękna i prestiżu ulubionego na świecie spośród metali szlachetnych, jest to wspaniała okazja, aby uzupełnić swoją kolekcję o prawdziwe złoto w najlepszym wydaniu.


Historia, sztuka, pasja i inwestycja w jednym!


Dla uczczenia 400. rocznicy początku panowania Dynastii Romanowów, która będzie miała miejsce w 2013 roku, Mennica Polska rozpoczyna bicie serii monet, wykonanych z najwyższej próby srebra i złota.

Inaugurując obchody tego jubileuszu, już w grudniu 2010 roku została wybita półkilogramowa złota moneta „Rodzina Carska”.

Złota moneta 3000 $, Rodzina Carska Romanowów


W kolejnych latach planowane są inne serie monet, w tym „Carowie Rosji” oraz „Carskie Polowanie”.

Moneta „Rodzina Carska” poświęcona jest rosyjskiemu imperatorowi z Dynastii Romanowów - Mikołajowi II i jego rodzinie. Złotą monetę zaprojektował utalentowany artysta - Robert Kotowicz.

Nakład monety jest ograniczony do 23 sztuk, co tłumaczy się 23-letnim okresem panowania Mikołaja II Aleksandrowicza.

Niezwykły kształt, najwyższa próba złota (999,9) oraz bardzo mały nakład sprawiają, że moneta jest jeszcze atrakcyjniejsza dla kolekcjonerów.


Złota moneta 3000 $, Rodzina Carska Romanowów


Mikołaj II Aleksandrowicz
urodził się 6 (18) maja 1868 roku. Był starszym synem cara Aleksandra II i carycy Marii Fiodorowny. W październiku 1896 roku, po śmierci ojca, Mikołaj II wstąpił na tron.

Jeszcze w tym samym roku ożenił się z księżniczką heską Alicją, córką księcia Hesji Ludwika IV i księżniczki Alicji Koburg - córki angielskiej królowej Wiktorii. Dziewczyna, jeszcze przed ślubem, przeszła na prawosławie, przyjmując imię Aleksandra Fiodorowna. Małżonkowie mieli cztery córki i jednego syna: Olgę, Tatianę, Marię, Anastazję i Aleksego.

W 1917 roku, po wybuchu Rewolucji lutowej i abdykacji, Mikołaj II wraz ze swoją rodziną przebywał w areszcie domowym w Carskim Siole, a potem w Tobolsku. Wiosną 1918 roku decyzją rządu bolszewickiego rodzina carska wraz ze służbą została przewieziona za Ural do Jekaterynburga. W nocy z 16. na 17. lipca zostali oni, z rozkazu Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad, zamordowani.

W 1981 roku rodzina carska byłą kanonizowana przez Rosyjski Kościół Prawosławny poza granicami Rosji, a w 2000 roku przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną.

*****

Царская семья, 3000 долларов

К 400-летнему юбилею начала царствования династии Романовых, который будет отмечаться в 2013 году, Монетный двор Польши начинает чеканить коллекцию серебряных и золотых монет. Ещё в этом году, торжественно открывая эти юбилейные празднования, будет выпущена полукилограммовая золотая монета «Царская семья». В следующих годах появятся другие серии, в том числе «Русские цари» и «Царская охота».

Монета «Царская семья» посвящена последнему российскому императору династии Романовых, Николаю II и его семье. Её тираж ограничен до 23 штук, что объясняется 23-летним сроком правления Николая II.

Необыкновенная эллиптическая форма, самая высокая проба золота (999,9) и очень маленький тираж делают монету ещё более интересной для коллекционеров.

Николай II
родился 6 (18) мая 1868 года. Он был старшим сыном императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны. В октябре 1896 года, после сметри своего отца, Николай II взошёл на престол. Ещё в этом году он женился на принцессе Алисе Дармштадт-Гессенской, дочери великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории. Невеста после перехода в православие приняла имя Александры Фёдоровны. У супругов родились четыре дочери и один сын: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей.

В 1917 году, после Февральской революции, отречения от престола и домашнего ареста, бывший российский император Николай II и его семья по решению Временного правительства были высланы в Тобольск. Весной 1918 года большевистское правительство России переместило всех семерых с многочисленной челядью за Урал, в Екатеринбург. В ночь с 16 на 17 июля по приказу местного Совета они были убиты.

В 1981 году царская семья была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, a в 2000 – Русской православной церковью.

*****

Russian Royal Family, 3000 Dollars

To commemorate the 400th anniversary of the House of Romanov taking the rule in Russia, to be celebrated in 2013, the Mint of Poland has started the minting of series of coins made of the highest quality silver and gold. To inaugurate the celebration of the anniversary, a half-kilo gold coin “Russian Royal Family” will be struck as early as November 2010. Other series of coins have been planned for the coming years, including “The Tsars of Russia” and “The Tsar Hunting”.

“Russian Royal Family” coin has been dedicated to the Russian emperor from the House of Romanov, Nicholas II and his family. The mintage of the coin has been limited to 23 pieces, corresponding to his 23-year rule.

An unusual shape, highest fineness (999.9) and a very limited mintage make the coin a real gem for the collector.

Nicholas II
was born on 6 (18) May 1868. He was the elder son of Tsar Alexander II and Empress Maria Feodorovna. In October 1896, following his father’s death, Nicholas II took the throne. In the same year he married Princess Alix of Hesse, a daughter of Louis IV, Grand Duke of Hesse, and Princess Alice of England, daughter of Queen Victoria. Before she married, the girl converted to Russian Orthodoxy, taking the name Alexandra Feodorovna. The couple had four daughters and one son: Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, and Alexei.

In 1917, following the outbreak of the February Revolution and his abdication, Nicholas II and his family were imprisoned at the palace at Tsarskoye Selo, and then in Tobolsk. In the spring of 1918, the Bolshevik government decided that Russian Royal Family and the servants be moved beyond the Ural to Yekaterinburg. On the night 16/17 July they were all executed on orders of the All-Russian Central Executive Committee.

In 1981 Russian Royal Family was canonized by the Russian Orthodox Church Outside Russia, and in 2000 by the Russian Orthodox Church. 

źródło: Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!