Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Powstania śląskie, 2011
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa Nordic Gold wyemitowana, aby upamiętnić trzy Powstania śląskie, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i Niemcami.

Moneta obiegowa 2 zł - Powstania śląskie, 2011

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 800 000 szt.
Projektant awersu monety: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu monety: Grzegorz Pfeifer
Data emisji monet: 7.09.2011 r.

Moneta o nominale 2 złotych została wydana, aby upamiętnić Powstania śląskie, czyli trzy konflikty zbrojne, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i Niemcami.

Powstania śląskie odbyły się w okresie formowania się państwa polskiego po zakończeniu I Wojny Światowej.

Zbrojne wystąpienia ludności polskiej przeciw niemieckiemu panowaniu na Górnym Śląsku, miały na celu przyłączenie tych ziem do państwa polskiego.

Ważniejsi przywódcy powstań to: M. Mielżyński, M. Paluch, K. Zenkteller-Warwas, A. Zgrzebniok.

Jednak jedną z najważniejszych postaci w walce o przyłączenie Śląska do Polski był Wojciech Korfanty. Był on dyktatorem III powstania, które okazało się jednym z dwóch (obok powstania wielkopolskiego) polskich zrywów zbrojnych zakończonych sukcesami.

Kalendarium Powstań Śląskich:

Rok 2011 jest rokiem Pamięci Powstań Śląskich.

W tym roku mija 90 lat od wybuchu ostatniego z trzech Powstań Śląskich i dlatego Sejmik Województwa Śląskiego postanowił uczcić pamięć uczestników i ofiar tego największego zrywu powstańczego na Śląsku w XX wieku, ustanawiając rok 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich.


*****

POWSTANIA ŚLĄSKIE


● Odradzająca się w 1918 r. polska państwowość zmagała się z wieloma problemami. Jednym z nich była płynność granic ówczesnej Rzeczypospolitej. Ich przebieg trzeba było albo wynegocjować, albo wywalczyć, czynem zbrojnym popierając dyplomatyczne postulaty. W takim kontekście należy rozpatrywać trzy powstania śląskie.

● Górny Śląsk był w państwie niemieckim przypadkiem szczególnym - większość jego mieszkańców posługiwała się językiem polskim, a raczej jego miejscowym dialektem. Nie przesądzało to jednak o ich przynależności narodowej. Świadomość Górnoślązaków wciąż polaryzowała się, czy to w kierunku polskim, czy niemieckim.

● Wojenna klęska Niemiec oraz nastroje rewolucyjne odcisnęły na Górnym Śląsku szczególne piętno. Narastające od pewnego czasu konflikty narodowościowe zyskały nowy impuls - było nim powstanie państwa polskiego, zgłaszającego roszczenia wobec tego uprzemysłowionego regionu o ogromnym potencjale.

● Pod koniec 1918 r. ludność polska zaczęła tworzyć Rady Ludowe, a górnośląscy delegaci uczestniczyli w obradach poznańskiego Sejmu Dzielnicowego. Eskalacja konfliktu polsko-niemieckiego była nieunikniona. Jego szczególne natężenie przypadło na lato 1919 r. - wtedy nastąpiła fala strajków, prowadzonych pod hasłami socjalnymi i narodowościowymi.

● Kontrakcja strony niemieckiej spowodowała, że część działaczy miejscowej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) przystąpiła do działania. W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. doszło do pierwszego zbrojnego wystąpienia (I powstanie śląskie).

Słabo skoordynowane starcia ogarnęły głównie powiaty o największym odsetku polskiej ludności - pszczyński i rybnicki. Na czele ruchu stanął kierujący górnośląską POW Alfons Zgrzebniok. Początkowe drobne sukcesy nie dały jednak zwycięstwa - nie zdołano zdobyć miast, nie było też wsparcia z Polski. Wobec miażdżącej przewagi Niemców Zgrzebniok już 24 sierpnia wydał rozkaz zaprzestania walk.

● Pomimo porażki militarnej, w wyborach komunalnych 1919 r. strona polska triumfowała. W lutym 1920 r. władzę na Górnym Śląsku przejęli alianci, przygotowując plebiscyt. Miał on rozstrzygnąć o przynależności regionu. W poprzedzającej go kampanii starły się racje obu stron.

W lepszej sytuacji znajdowali się Niemcy, kontrolujący miejscową policję. W tej sytuacji Alfons Zgrzebniok 19 sierpnia 1920 r. dał hasło do zbrojnego wystąpienia (II powstanie śląskie). Tym razem przygotowano je znacznie lepiej. Osiągnięto najważniejszy cel - usunięto policję niemiecką i zastąpiono ją polsko-niemiecką policją plebiscytową. Powstanie to nie przyniosło jednak właściwego rozstrzygnięcia.

● Dokonać miał tego plebiscyt, który odbył się 20 marca 1921 r. Wskutek wielu czynników, po części zawinionych przez stronę polską (jak żądanie przyznania prawa głosu wszystkim urodzonym na obszarze plebiscytowym) 59,6% głosujących opowiedziało się za Niemcami. Triumfowali oni w zachodnich powiatach oraz w miastach. Na wschodzie regionu oraz na wsi dominowała opcja polska.

● Ponieważ wśród aliantów trwały spory o interpretację wyników plebiscytu, stojący na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego (PKPleb) Wojciech Korfanty rzucił hasło do kolejnego, trzeciego już powstania. Rozpoczęło się ono w nocy z 2 na 3 maja 1921 r., pod każdym względem były to już regularne działania wojenne. Ich celem było dojście do tzw. linii Korfantego, czyli postulowanej granicy polsko-niemieckiej. Wykorzystując zaskoczenie, linię tę osiągnięto już w pierwszym tygodniu walk.

● Kontrofensywa przeciwnika, choć nie przyniosła rozstrzygnięcia, zagroziła przerwaniem powstańczego frontu. W tej sytuacji interweniowali alianci, wymuszając zawieszenie broni. Walki wygasły ostatecznie z końcem lipca.

● W 1922 r., w wyniku podziału Górnego Śląska dokonanego po powstaniu, po stronie niemieckiej pozostało 70% obszaru plebiscytowego. Równocześnie Polsce przypadła większość miejscowego przemysłu kopalnianego i hutniczego. Wchodząc w skład Rzeczypospolitej, polski Górny Śląsk, stał się jej wyjątkowo bogatą częścią.


tekst: folder emisyjny NBP, autor: Grzegorz Bębnik

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!