Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
1 $, Wielcy wodzowie - Siedzący Byk (1831-1890), 2010
previous next contents

numizmatyka

Emitent: Niue Island
Stan zachowania monety: I (menniczy)

Indiański wódz Siedzący Byk - srebrna moneta, piąta z niskonakładowej serii "Wielcy wodzowie". Na kolejnej monecie zostanie uwieczniony Karol Wielki - król Franków i cesarz Imperium Rzymskiego.

Seria: "Wielcy wodzowie"
"Great commanders" series


Emitent
:
Niue Island
Producent: Mennica Polska

Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 100 tenge
Srebro: Ag 925
Techniki dodatkowe:
tampondruk
Stempel: lustrzany
Średnica: 38,61 mm
Waga
: 
31,1 g
Wielkość emisji: 6.000 szt.
Data emisji
: 28.12.2010 r.
Projektant: Sebastian Mikołajczak
W zestawie: srebrna moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej

Kolekcja Wielcy Wodzowie - Siedzący Byk

Już od dawien dawna odwaga, waleczność, heroizm i charyzma nie tylko wzbudzała ludzki podziw i szacunek, lecz także posłuszeństwo, a nawet strach. Zwłaszcza, gdy cechom tym towarzyszył niezwykły talent strategiczny i taktyczny wraz z surowością, władczością i despotyzmem.

Lecz gdyby Czyngis-Chan, Aleksander Macedoński, czy Tamerlan nie posiadali takich cech, zapewne nigdy nie usłyszelibyśmy o nich, jak o Wielkich wodzach. Co więcej, nie usłyszelibyśmy o ich niezwykłym wpływie na rozwój i postęp cywilizacyjny krajów, którymi władali.

By przypomnieć czasy wielkich wodzów, których czyny i triumfy przeszły do historii oraz by wyjść naprzeciw oczekiwaniom kolekcjonerów w ramach programu międzynarodowego została wyemitowana seria srebrnych monet "Wielcy wodzowie".

Niestrudzony wojownik o wolność Indian w XIX wieku, wódz Hunkpapów i najsłynniejszy Siuks - Siedzący Byk (ang. Sitting Bull, w języku dakota Tatanka Yotanka) - to piąta moneta z ciekawej serii „Wielcy wodzowie”.
  • Awers: w centralnej części monety portret Jej Wysokości Królowej Elżbiety II. Pod nim znak menniczy (m/w). Dookoła portretu zapisane w kwadracie ornamenty z symboliką indiańską. Na górze napis: NIUE ISLAND. Z lewej strony napis: ELIZABETH II. Z prawej rok emisji monety (2010). Na dole nominał: 1 dolar.
  • Rewers: z lewej strony monety wizerunek w reliefie Siedzącego Byka. Z prawej strony wizerunek w tampondruku wodza tańczącego na łące. Pod nim lata życia wodza (1831-1890). Z prawej strony, wzdłuż krawędzi monety napis w języku angielskim: SITTING BULL (Siedzący Byk).
Kolekcja Wielcy Wodzowie - Siedzący Byk


Siedzący Byk

  • Srebrna moneta kolekcjonerska z serii Wielcy wodzowie upamiętniająca postać Siedzącego Byka - wielkiego wodza plemienia Hunkpapa, niestrudzonego wojownika o wolność Indian w XIX wieku.
  • Na rewersie wizerunek Siedzącego Byka, w tle wykonana w technice tampondruku postać tańczącego Indianina.
  • Awers ozdobiony ornamentami o indiańskiej symbolice.
  • Monety doskonale wpisujące się z niezwykle popularną w numizmatyce tematykę historyczną.
  • Doskonały upominek dla każdego miłośnika historii, a dla kolekcjonera monet wyjątkowa okazja do wzbogacenia zbiorów.
  • Dotychczas w serii ukazały się: Czyngis-chan, Attyla, Napoleon Bonaparte oraz Michał Kutuzow.
  • Certyfikat autentyczności dołączony do każdej monety, będący gwarancją najwyższej jakości i kunsztu Mennicy Polskiej.

Mennica Polska postanowiła uwiecznić na monetach kolekcjonerskich wizerunki największych i najbardziej charyzmatycznych wodzów świata. Do tej międzynarodowej kolekcji należą wyprodukowane przez Mennicę Kazachską „Czyngis-chan” oraz „Attyla - Wódz Hunów” oraz monety „Napoleon Bonaparte” i „Michał Kutuzow”.

Siedzący Byk był wodzem i szamanem Indian plemienia Hunkpapa grupy Siuksów. Na kartach historii zapisał się nie tylko jako niestrudzony bojownik wolności Indian ale również jako aktor występujący w „Wild West Show" Buffalo Billa, który podróżował wraz z rewią po wielu krajach Europy.

Moneta „Siedzący Byk” została wybita na krążkach monetarnych Ag 925 stemplem lustrzanym, w niskim nakładzie - do 6 000 szt.

Kolejne monety z tej serii dedykowane będą wielkim wodzom, takim jak:
  • Karol Wielki, Aleksander Macedoński, Timur (Tamerlan), Gajusz Juliusz Cezar, Sulejman Wspaniały, Piotr Wielki.

Kolekcja Wielcy Wodzowie - Siedzący Byk w 1882 roku
Siedzący Byk w 1882 roku

Siedzący Byk (ang. Sitting Bull) żył w latach 1831-1890. Był wodzem i szamanem Indian plemienia Hunkpapa grupy Teton Dakotów (Siuksów). O jego władzy świadczyło piękne zdobienie głowy. Pióra te otrzymywał na dowód uznania od najlepszych wojowników plemienia.

Siedzący Byk całe życie poświęcił walce z białym człowiekiem, który zagrażał dalszej egzystencji Indian. W 1868 roku, na mocy porozumienia w Laramie, otrzymał zapewnienie, że jego ludzie mogą dalej zamieszkiwać Czarne Wzgórza (teren gór Big Horn Mountains). Niestety, po 6 latach odkrycie złota na tej ziemi spowodowało przybycie najpierw górników, a następnie armii żołnierzy. W 1876 roku Siedzący Byk odniósł spektakularne zwycięstwo pokonując armię gen. Georga Crooka w bitwie nad Little Bighorn.

Po bitwie poprowadził swych ludzi do Kanady. Zdecydował się pozostać tam z powodu nieudanych negocjacji pokojowych z Amerykanami. Udało mu się uzyskać gwarancje ochrony przez kanadyjską policję. Amerykanie, mimo to dalej prowadzili działania zmierzające do unicestwienia Indian. Pozbawiono Siuksów żywności poprzez wybicie bizonów będących głównym źródłem ich pożywienia. W wyniku represji Siedzący Byk został zamknięty w więzieniu a następnie przeniesiony do rezerwatu. Przez jakiś czas występował w "Wild West Show" Buffalo Billa podróżując wraz z rewią po wielu krajach Europy.

W 1890 roku, po osiedleniu się w rezerwacie, został zastrzelony wraz z trzynastoma innymi Indianami przez indiańskich policjantów na służbie armii USA. Walka o życie została zakończona.

*****

GREAT COMMANDERS SERIES

When we look back to the past, we see that the courage, bravery, heroism and charisma of great personalities have always aroused not only people’s admiration and respect, but also submission, and even fear.

However, such strong characters contributed to the rapid development of the areas they conquered. This is why it is worthwhile to remember the times of great commanders whose deeds and triumphs got down in history.

To meet the expectations of numismatic collectors, the Mint of Poland started the “Great Commanders” series under an international program.

The coins bearing the characters of signifi cant commanders, including Chingiz Khan and Attila the Hun, have already been issued by the Republic of Kazakhstan.

The Mint of Poland is currently working on new coins featuring Charles the Great.

The Sitting Bull lived between 1831 and 1890. He was a Native American chief and a holy man from the ethnic group of Hunkpapa Lakota Sioux. His authority was symbolized by the beautiful decoration of the head with feathers received as a token of esteem from the best warriors. The Sitting Bull devoted his whole life to the fight against the white man who was a danger to the life of the Native Americans. In 1868, on the basis of the Treaty of Fort Laramie, it was guaranteed that the people of the Sitting Bull would still be able to inhabit the Black Hills (an area of the Big Horn Mountains). Unfortunately, after 6 years gold was found in the area, which brought miners, and then an army of soldiers.

In 1876, the Sitting Bull won the Battle of the Little Bighorn, defeating the army of General George Crook. After the battle, he led his people to Canada, deciding to stay there due to the failure of peace negotiations with the Americans. He managed to obtain a guarantee of protection by the Canadian police. Despite this, the Americans continued to take measures which were to lead to the annihilation of the Native Americans. The Sioux were deprived of food as a result of wiping out of the buffalo, which was the main source of nutrition for them. As part of repressive measures, the Sitting Bull was imprisoned and then moved to a reservation. For some time he participated in the "Wild West Show" of Buffalo Bill, travelling with the performances across Europe.

In 1890, after he had settled in the reservation, he was shot along with thirteen other Native Americans by Native American policemen serving in the US army. The fight for life was thus ended.

źródło: Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!