Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
1 $, Kalendarz chiński - Rok Królika - Króliczki (Year of the Rabbit 2011), 2010
previous next contents

numizmatyka

Emitent: Niue Island
Stan zachowania monety: I (menniczy)

Srebrna moneta kolekcjonerska na szczęście - Rok Królika 2011 (Year of the Rabbit 2011) - Króliczek - z serii "Kalendarz chiński".

Seria: "Kalendarz chiński" 

Emitent:
Niue Island
Producent:
Mennica Polska
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 1 dolar (1 dollar)
Srebro: Ag 925
Techniki dodatkowe: szklana wstawka w kształcie serca

Stempel: lustrzany (proof)
Średnica: 38,61 mm
Waga
: 28,28 g

Wielkość emisji: 3000 szt.
Rok emisji
: 2010 r.
W zestawie: srebrna moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej


Rok 2011, czyli Rok Królika (Year of the Rabbit 2011) - upamiętniony na monecie kolekcjonerskiej ze szklaną  wstawką w kształcie serca.

Srebrna moneta
z popularnej serii "Kalendarz chiński" została wybita w niskim nakładzie 3000 sztuk!

Year of the Rabbit 2011 1 dolar, Srebrna moneta Rok Królika Year of Rabbit, 2011

Bajkowy i urzekający wizerunek:
 • dwa urocze króliczki z marchewką,
 • czerwone serce będące symbolem dozgonnej przyjaźni i miłości.
Atrakcyjny temat i sztuka w najlepszym wydaniu w Twojej kolekcji cennych numizmatów!

Ta srebrna moneta kolekcjonerska to symbol spełnienia nadziei i szczęścia w Nowym Roku w tradycji księżycowego Roku Królika, jak też ciekawy prezent dla przyjaciół i rodziny.

Rok 2011, czyli Rok Królika został upamiętniony przez Mennicę Polską na dwóch srebrnych monetach kolekcjonerskich o limitowanym, niskim nakładzie do 3000 sztuk.

„Kalendarz chiński” to seria srebrnych monet kolekcjonerskich, w której corocznie przedstawiamy jedno z 12 zwierząt, które w nadchodzącym roku patronować będzie chińskiemu Zodiakowi. Są to:
 • świnia, szczur, bawół, tygrys, królik, smok, wąż, koń, owca, pies, małpa, kogut.
Dwunastoletni cykl powtarza się w Chińskim Kalendarzu pięciokrotnie i każde zwierzę pojawia się ponownie pod znakiem innego żywiołu:
 • wody, ziemi, drewna, ognia i metalu.
Wierzy się, że przynależne do danego roku zwierzę i żywioł wywierają wpływ, na zarówno na wydarzenia społeczne, polityczne i gospodarcze, jak i na charakter i zdolności ludzi, którzy się w tym roku urodzili.

Według Chińskiego Zodiaku Rok Królika rozpoczyna się 3 lutego 2011, a kończy 22 stycznia 2012.

Każda moneta z serii posiada swój odpowiednik przeznaczony dla dzieci.
 • Awers: w centralnej części monety herb Niue Island. Ponad nim półokrągły napis: ELIZABETH II NIUE ISLAND. Poniżej nominał monety (1 Dolar) i rok emisji (2010). Po prawej stronie,  pod wizerunkiem królowej znak Mennicy Polskiej (m/w).
 • Rewers: w centralnej części  monety wizerunek siedzącej pary bajkowych królików, trzymającej czerwone serce (wstawka szklana). W tle wizerunki marchwi, będącej przysmakiem i atrybutem królika. Po prawej stronie chiński znak oznaczający „Rok Królika”. Pod nim - rok 2011. Wokół obrzeża monety napis: YEAR OF THE RABBIT (Rok królika).
Królik jest czwartym znakiem w chińskim kalendarzu. Rok Królika, następujący po burzliwym roku Tygrysa, ma nieść ze sobą spokój.

Tradycyjnie powiązany jest z domem i rodziną. Będzie to rok sprzyjający artystom i dyplomatom. W dziedzinie sztuki możliwe jest pojawienie się nowych trendów.

Rok 2011 będzie również czasem dobrym na wypoczynek, relaks i zabawę.

Osoby urodzone w Roku Królika są z natury łagodne, wrażliwe i sentymentalne, choć bywają zbyt emocjonalne. Unikają sytuacji konfliktowych i konfrontacji.

Bardzo rozważnie podejmują decyzje dotyczące ważnych wydatków czy wyboru życiowego partnera. Znani są ze swojego dobrego gustu i artystycznego smaku. 

*****

Zgodnie z zodiakiem chińskim - cyklicznie - co 12 lat - dany rok poświęcony jest innemu zwierzęciu, zatem:
 • 1999 - rok królika, 2000 - rok smoka, 2001 - rok węża, 2002 - rok konia, 2003 - rok kozy, 2004 - rok małpy, 2005 - rok koguta, 2006 - rok psa, 2007 - rok świni, 2008 - rok szczura, 2009 - rok bawoła, 2010 - rok tygrysa, 2011 - rok królika.
Lunar years of the Rabbit, czyli Rok Królika, to m.in. lata:
 • 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 i 2011.  
 Rok 2011 określany jest jako rok królika, zaś kolejny rok 2012 - jako rok smoka.

Rok 2010 jest określany jako rok tygrysa.


Rok Królika - 03 lutego 2011 do 22 stycznia 2012

1 dolar, Lunar Rabbit 1oz Silver Specimen, 2011Królik jest czwartym znakiem chińskiego zodiaku.

Jest szczególnym uosobieniem i symbolem szczęścia.

Osoby urodzone pod tym znakiem są uważane za posiadające niesamowity dar wyboru trafnych decyzji.

Szanowani i mądrzy, ludzie z osobistością spod znaku "królika" są znani z doskonałej pamięci i dobrego gustu.

Podejmują udane działania biznesowe, a z natury są konserwatywni.

Znani ludzie urodzeni w Roku Królika to:

 • Brad Pitt (1963), Angelina Jolie (1975), George Orwell (1903), Germaine Greer (1939), Albert Einstein (1879) i Konfucjusz (551BC).
 
Year of the Rabbit 2011 1 dolar, Srebrna moneta lokacyjna Rok Królika 1oz, 2011

Chiński Kalendarz Księżycowy


Najstarsze chronologicznie zapisy dotyczące historii starożytnego chińskiego kalendarza księżycowego sięgają ponad 2600 lat przed naszą erą. Wówczas na podstawie wyglądu księżyca w 12-letnim cyklu księżycowym kojarzono każdy rok z poszczególnym zwierzęciem.

Tradycyjnie, pierwszym rokiem księżycowym cyklu "rządzą" myszy. Według legendy, kolejność zwierząt w astrologii chińskiej została określona w wyniku ich wyścigu przez rzekę. Myszka ukryła się na plecach nieświadomego tego faktu pędzącego wołu, skacząc i zwyciężając w ostatniej sekundzie.

Tygrys, królik, smok, wąż, koń, koza, małpa, kogut, pies i świnia były na suchym lądzie dopiero następne po bystrej i szybkiej myszy oraz zdumionym wole.

Według chińskiej kultury każde zwierzę ma wpływ na osobowość ludzi urodzonych pod "rządami" danego zwierzęcia.

*****

Year of the Rabbit 2011l 1 dolar, Srebrna moneta lokacyjna Rok Królika 1oz, 2011

CHINESE CALENDAR series

The “Chinese Calendar” is a series of silver collector coins issued by Niue Island, dedicated to the way the Chinese have defined their years.

The calendar consists of 60-year cycles which are made up of a combination of 12 years: Earthly Branches represented by 12 animals and five Heavenly Stems represented by the Five Elements: water, earth, wood, fire and metal - ying and yang in each version.

The 12-year cycle repeats itself fi ve times because each time the year of any given animal appears under the sign of another element.

The Chinese calendar features the following years: year of the pig, rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, sheep (goat), dog, monkey and the rooster.

Each coin of the series also has its equivalent for children.

Year of the Rabbit - Bunnies 1 Dollar,
Series: Chinese Calendar

The upcoming year 2011 will be celebrating as Chinese Year of the Rabbit. On this occasion the Mint of Poland is releasing two silver collector coins in a limited mintage of 3,000 pcs.

The “Chinese Calendar” is a series of silver collector coins which every year presents one of 12 animals that in the following year will patronize the Chinese Zodiac:
 • pig, rat, ox, tiger, rabbit,, dragon, snake, horse, sheep, dog, monkey, rooster.
The 12-year cycle repeats itself five times because each time the year of the given animal appears under the sign of another element:
 • water, earth, wood, fire and metal.
It is believed that the animal assigned by year and the element influence sociopolitical and economic events as well as character and skills of people born in the particular year.

According to the Chinese Zodiac, the year of the Rabbit begins February 3rd, 2011 and ends January 22nd, 2012.

Each coin of the series has its equivalent for children.
 • Obverse: the central part of the coin depicts coat of arms of Niue Island, above it a semicircular inscription: ELIZABETH II NIUE ISLAND. Below it, a nominal value of the coin, 1 Dollar, and a year of issue, 2010. On the right, under the Head of the Queen Elizabeth II there is the Mint’s mark.
 • Reverse: in the centre – an image of a pair of fairytale - like rabbits holding a red heart (glass insert), on the background - carrots, rabbit’s attribute. On the right side - a Chinese inscription meaning  “Year of the Rabbit” and below  - year 2011. Along the rim - an inscription: YEAR OF THE RABBIT.
The Rabbit is the fourth sign in the Chinese calendar. The Year of the Rabbit>/b>, following the eventful year of the Tiger, is supposed to give peace. It is traditionally connected with home and family.

It will be favorable to artists and diplomats. It is possible that new trends will appear in the art. The year 2011 will be a good time to relax and have fun.

People born in the Year of the Rabbit are benign, sensitive and sentimental though they may be too emotional. They try to avoid conflict situations and confrontations.

They are very conscientious when making decision concerning spending money or choosing a life partner. They are known for their excellent taste and artistic soul.
 

źródło: Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!