Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, Polski sierpień 1980, 2010
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Ważna rocznica przełomowych wydarzeń z historii Polski uwieczniona na szlachetnym kruszcu. Srebrna moneta  z tampondrukiem upamiętnia wydarzenia Sierpnia 1980 roku.
 
Kolekcja: Srebrne monety o tematyce historycznej

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro: Ag 925
Stempel:
lustrzany
Techniki dodatkowe: tampondruk
Średnica: 32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji:
50.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 70 zł
Data emisji monet w NBP: 30.08.2010 r.

Srebrna moneta kolekcjonerska z tampondrukiem upamiętniająca wydarzenia Sierpnia 1980 roku.

W 2010 roku mija 30 lat od podpisania porozumień sierpniowych 1980 roku, które zakończyło falę dwumiesięcznych strajków w zakładach pracy w całej Polsce. Było to jedno z ważniejszych wydarzeń prowadzących nasz kraj do demokracji.

30 sierpnia 1980 roku podpisano jedno z trzech historycznych porozumień, które umożliwiły powstanie pierwszego wolnego, niezależnego związku zawodowego NSZZ "Solidarność". Zapoczątkowało to proces upadku komunizmu w naszym kraju i pośrednio zmiany ustrojowe w innych europejskich krajach bloku komunistycznego.
Trzema monetami - złotą o nominale 30 zł, srebrną dziesięciozłotówką i okolicznościową dwuzłotówką - Narodowy Bank Polski upamiętnił 30. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

30 lat temu, w lipcu i sierpniu 1980 r., przez kraj przetoczyła się fala strajków. Największe znaczenie miał strajk stoczniowców gdańskich, który przerodził się w strajk solidarnościowy. Jego efektem była zgoda ówczesnych władz na istnienie niezależnych od partii komunistycznej organizacji związkowych.

Wydarzenie to umożliwiło podpisanie porozumień z Międzyzakładowymi Komitetami Strajkowymi w Szczecinie (30 VIII), w Gdańsku (31 VIII) oraz w Jastrzębiu Zdroju (3 IX). Lech Wałęsa, przywódca stoczniowców gdańskich, ogłosił wówczas powstanie wolnych i samorządnych związków zawodowych.

previous next contents

Valid HTML 4.0!