Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, 100. rocznica Harcerstwa Polskiego, 2010
previous next contents

numizmatyka

Okolicznościowa moneta Nordic Gold wyemitowana z okazji 100. Rocznicy Harcerstwa Polskiego.
Moneta obiegowa 2 zł - 100. rocznica Harcerstwa Polskiego, 2010 

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1 100 000 szt.
Data emisji monet: 27.05.2010 r.

MAM SZCZERĄ WOLĘ
CAŁYM ŻYCIEM PEŁNIĆ SŁUŻBĘ...

Okolicznościowa moneta wyemitowana z okazji 100. Rocznicy Harcerstwa Polskiego.

  • Awers: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 2010, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.
  • Rewers: w centralnym miejscu wizerunek krzyża harcerskiego. W tle stylizowane wizerunki lilijki. W otoku napis: 100. Rocznica Harcerstwa Polskiego.
Harcerstwo - polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty o służbę, samodoskonalenie (pracę nad sobą) i braterstwo.

Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica Zucha i Prawo Zucha.

Obecnie ze względu na różnorodność skautingu na świecie i harcerstwa w Polsce harcerstwo jest polską nazwą skautingu.

Harcerstwem nazywane są także organizacje harcerskie pracujące w kraju i poza jego granicami (wśród Polonii zagranicznej), w oparciu o powyższe zasady i unikalną metodę harcerską.

Za rok powstania harcerstwa przyjmuje się 1910, a właściwie okres między wrześniem 1910 (powstanie pierwszego zastępu) a dniem 22 maja 1911 (powstanie pierwszych drużyn), zaś za symbolicznych założycieli harcerstwa uważa się Andrzeja Małkowskiego i jego żonę Olgę Drahonowską-Małkowską.

Andrzej Małkowski i Olga Drahonowska-Małkowska 10 zł, 100. rocznica Harcerstwa Polskiego, 2010 www.numizmatyczny.pl
Andrzej Małkowski i Olga Drahonowska-Małkowska
- zdjęcie ślubne (1913)

Istotę różnicy pomiędzy ówczesnym "klasycznym" skautingiem założonym przez gen. Roberta Baden-Powella a powstającym wówczas harcerstwem, Andrzej Małkowski ujął w słowach: harcerstwo to skauting plus niepodległość, aby podkreślić różnicę w ówczesnych priorytetach polskiego harcerstwa i światowego skautingu.

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!