Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Wielki Jubileusz Roku 2000, 2000
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa, na rewersie której na tle krzyża uwiecznieni zostali Ewangeliści oraz ich symbole: Św. Mateusz i anioł, Św. Marek i lew, Św. Łukasz i byk oraz Św. Jan i orzeł.

Moneta obiegowa 2 zł, Wielki Jubileusz Roku 2000, 2000

Nominał: 2 zł
Metal: CuAl5Zn5Sn
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,31 g
Nakład: 1500 mln szt.
Data emisji monet: 8.03.2000 r.

Moneta obiegowa, na rewersie której na tle krzyża uwiecznieni zostali Ewangeliści i ich symbole: Św. Mateusz i anioł, Św. Marek i lew, Św. Łukasz i byk oraz Św. Jan i orzeł.

Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-00, pod orłem napis ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Rewers: Na tle krzyża w centralnej części połączone greckie litery: Χ (chi) i Ρ (rho) - monogram Chrystusa oraz Α (alfa) i ω (omega) - wczesnochrześcijański symbol Jezusa Chrystusa. Pomiędzy ramionami krzyża symbole Ewangelistów: człowiek i napis: Św. Mateusz, lew i napis: Św. Marek, byk i napis: Św. Łukasz oraz orzeł i napis: Św. Jan. W otoku napis: WIELKI JUBILEUSZ ROKU 2000.

Na boku napis: Narodowy Bank Polski rozdzielony gwiazdką.

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska.
Projektant rewersu: Ewa Olszewska-Borys

previous next contents

Valid HTML 4.0!