Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
Abonament numizmatyczny SILVER PRESTIGE 2009
previous next contents

numizmatyka

Srebrne monety kolekcjonerskie emitowane w 2009 roku w cenach emisyjnych NBP z opcją bezpłatnych przesyłek.

Nie zwlekaj, zamów abonament już dziś!


Abonament numizmatyczny SILVER PRESTIGE 2009

- srebrne monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP w 2009 roku:


  • Kwota 999 zł obejmuje szacunkową wartość monet z 2009 roku zakupionych w abonamencie.

  • W przypadku nadpłaty - sklep zobowiązuje się zwrócić powstałą różnicę na konto bankowe Abonenta w terminie 7 dni roboczych od dnia emisji ostatniej monety wyemitowanej przez NBP w 2009 roku.
  • W przypadku niedopłaty, gdy będzie znana cena emisyjna NBP danej monety, sklep poinformuje Abonenta o wysokości brakującej kwoty do wpłaty.
  • Abonent nie ponosi żadnych opłat za usługę - płacisz za monety i sposób wysyłki.
  • Po zakupie zostaje wysłana do Abonenta umowa abonamentowa wraz z regulaminem.


Abonament numizmatyczny SILVER PRESTIGE 2009
obejmuje następujące monety:

10 zł, Husarz, 2009

10 zł, 90. rocznica utworzenia NIK (hologram), 2009

10 zł, 180 lat Bankowości Centralnej w Polsce, 2009

20 zł, Jaszczurka zielona (łac. Lacerta viridis), 2009

10 zł, Rok 1989 (tampodruk), 2009

10 zł, 100. rocznica powstania TOPR, 2009

10 zł, Powstanie Warszawskie - poeci warszawscy, 2009

10 zł, Wrzesień 1939, Wieluń, 2009

10 zł, Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej - Czesław Niemen, 2009

10 zł, Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej - Czesław Niemen, klipa, 2009

10 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009

20 zł, Polacy ratujący Żydów, 2009

20 zł, Władysław Strzemiński (tampodruk), 2009


Regulamin usługi abonamentowej:


§ 1.

Sklep www.numizmatyczny.pl zobowiązuje się i gwarantuje,
że będzie sprzedawać oraz wysyłać Abonentowi srebrne monety kolekcjonerskie
emitowane przez Narodowy Bank Polski w czasie trwania umowy abonamentowej.

§ 2.

Pojedynczy abonament obejmuje po 1 sztuce każdej monety srebrnej wyemitowanej przez NBP.
Do każdej jednej srebnej monety Abonent, na życzenie ma możliwość wymiany
1 monety okolicznościowej o nominale 2 zł Nordic Gold po cenie nominalnej 2 zł.

§ 3.

Cena monet objętych abonamentem równa jest cenie emisyjnej Narodowego Banku Polskiego
podawanej każdorazowo przed emisją danej monety na stronie www.nbp.pl.

§ 4.

Abonent zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o cenie monet
z każdej kolejnej emisji objętej niniejszym abonamentem oraz o kosztach przesyłki monet.

§ 5.

Abonent jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówione monety
do dnia emisji na rachunek bankowy podany w umowie.

§ 6.

Monety każdej emisji, w ilości określonej przez ilość zakupionych abonamentów,
będą dostarczane Abonentowi po zaksięgowaniu kwoty odpowiadającej ich cenie,
na rachunku bankowym podanym w umowie.

§ 7.

Do każdego zakupu będzie dodany paragon lub faktura VAT.

§ 8.

Przesłanie bądź wydanie monet Abonentowi nastąpi po dokonaniu zapłaty,
jednak nie wcześniej niż w dniu emisji danej monety.

§ 9.

Abonent ponosi koszty dostarczenia monet pocztą lub kurierem.

§ 10.

Rezygnację z zakupu, więcej niż jednego rodzaju monet przez Abonenta,
uważa się za rozwiązanie umowy abonamentowej z winy Abonenta.
Abonent ma możliwość zrezygnowania z jednego tematu monet w abonamencie.
O tym fakcie jest wówczas zobowiązany poinformować sklep
w terminie 14 dni przed emisją danej monety.

§ 11.

Sklep www.numizmatyczny.pl nie ponosi odpowiedzialności
za zmiany planu emisyjnego Narodowego Banku Polskiego,
takie jak: przesunięcie daty emisji, rezygnacja z wyemitowania monet przez emitenta,
czy zmiany wielkości nakładu monet.
Monety emitowane w czasie trwania umowy są gwarantowane.

previous next contents

Valid HTML 4.0!