Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, 70. rocznica zbrodni katyńskiej, 2010
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Tragiczne wydarzenia sprzed 70 lat, kiedy funkcjonariusze NKWD rozstrzelali blisko 22 tysiące polskich oficerów, upamiętnione na srebrnych monetach okolicznościowych.
Kolekcja: Srebrne monety o tematyce historycznej

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro: Ag 925
Stempel:
zwykły, moneta oksydowana
Średnica:
32,00 mm
Rant: gładki
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji:
80.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 80 zł
Data emisji monet: 13.04.2010 r.

"Ofiarą zbrodni katyńskiej padło blisko 22 tysiące osób. Zamordowani byli kwiatem polskiej inteligencji - ludźmi nie tylko znakomicie wykształconymi, ale także wykazującymi się postawą patriotyczną."
 
dr Sławomir Kalbarczyk

Tragiczne wydarzenia sprzed 70 lat, kiedy funkcjonariusze NKWD rozstrzelali blisko 22 tysiące polskich oficerów, Narodowy Bank Polski upamiętnił emisją dwóch monet okolicznościowych.

Rocznicy zbrodni katyńskiej poświęcone są: srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł i obiegowa dwuzłotówka z nordyckiego złota.

W związku z katastrofą samolotu prezydenckiego koło Smoleńska w dniu 10 kwietnia 2010 roku, te wymowne w swej symbolice srebrne monety nabierają podwójnego znaczenia.


70 lat temu, 3 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się akcja eksterminacyjna polskich oficerów, którzy we wrześniu 1939 r. trafili do sowieckiej niewoli. Umieszczono ich w obozach w Kozielsku koło Smoleńska i w Starobielsku niedaleko Charkowa.

Polskich policjantów, strażników więziennych, żandarmów oraz funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu osadzono w Ostaszkowie koło Kalinina (obecnie i poprzednio Twer).

Na początku kwietnia 1940 r. z Kozielska zabrano pierwszą grupę jeńców, których funkcjonariusze NKWD rozstrzelali w lesie katyńskim.

Tam też pochowano ich w zbiorowych mogiłach - łącznie 4410 polskich żołnierzy (później zbiorowe mogiły powstały też w Miednoje koło Tweru i Piatichatkach na przedmieściach Charkowa).

W gmachu NKWD w Charkowie zginęło 3739 jeńców Starobielska, a 6314 policjantów z Ostaszkowa wymordowano w budynku NKWD w Kalininie. W więzieniach w Kijowie, Charkowie, Chersoniu i w Mińsku rozstrzelano kolejnych 7305 więźniów.

„Ofiarą zbrodni katyńskiej padło blisko 22 tysiące osób. Zamordowani byli kwiatem polskiej inteligencji - ludźmi nie tylko znakomicie wykształconymi, ale także wykazującymi się postawą patriotyczną.” - napisał dr Sławomir Kalbarczyk w folderze numizmatycznym poświęconym najnowszym monetom kolekcjonerskim NBP.

I właśnie tych pomordowanych Polaków upamiętniają monety „70. rocznica zbrodni katyńskiej”.

Awers srebrnej dziesięciozłotówki przypomina miejsca zbrodni - w centralnym miejscu monety na tle konturu polskiego orła wojskowego znajdują się napisy: Katyń, Kalinin, Charków, Mińsk, Chersoń, Kijów.

Zaś na rewersie u dołu monety znajdują się stylizowane pnie drzew, których korony układają się w kształt krzyży. Nad nimi znajduje się półkolisty napis „70. rocznica zbrodni katyńskiej”. Cała moneta jest oksydowana.

Napis „Katyń” powtórzono także na rewersie dwuzłotówki. Jest on umieszczony centralnie, a pod nim, na dole monety znajduje się wizerunek wojskowej czapki polowej z polskim orłem wojskowym.

Monetę srebrną i rewers dwuzłotówki zaprojektowała Urszula Walerzak, zaś awers dwuzłotówki jest autorstwa Ewy Tyc-Kapińskiej.

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!