Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, 65. rocznica Powstania Warszawskiego - poeci warszawscy - T. Gajcy, 2009
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Srebrna moneta kolekcjonerska platerowana złotem - hołd bohaterom - poetom pokolenia kolumbów, którzy wzięli aktywny udział w Powstaniu Warszawskim oraz w ruchu oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu.
Kolekcja: Srebrne monety o tematyce historycznej

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro: Ag 925
Techniki dodatkowe: moneta platerowana złotem Au 999

Stempel:
lustrzany
Średnica:
32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji:
100.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 72 zł
Data emisji monet: 24.07.2009 r.

Pomysł na atrakcyjny, przyciągający wzrok prezent, gratka dla numizmatyków, punkt obowiązkowy dla miłośników literatury lub historii Polski: wyemitowana w hołdzie bohaterowi srebrna moneta kolekcjonerska platerowana złotem, zaprojektowana przez Roussankę Nowakowską.

Tadeusz Gajcy - wybitny poeta pokolenia kolumbów, określanego też jako "czasu kurz" i "apokalipsy spełnionej", podobnie jak Krzysztof Kamil Baczyński, wziął aktywny udział w ruchu oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu oraz w Powstaniu Warszawskim.

"Należymy do narodu, którego losem
jest strzelać do wroga z brylantów."
prof. Stanisław Pigoń

65. rocznica Powstania Warszawskiego - poeci warszawscy (Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy), 2009
Poeci warszawscy - Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy

Rewers: centralnie stylizowany wizerunek popiersia Tadeusza Gajcego z profilu. Z prawej strony zarys fragmentu karabinu. U góry półkolem napis: TADEUSZ GAJCY. U dołu na tle stylizowanego wizerunku kartki napis: POECI/ WARSZAWSCY. Z lewej strony fragment stylizowanego wizerunku Znaku Polski Walczącej.

Awers: u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po prawej stronie orła napis: 10 ZŁ. Pod napisem oznaczenie roku emisji: 2009. Po lewej stronie orła stylizowany wizerunek płonących budynków oraz następującego przed nimi wybuchu. Pod orłem stylizowany wizerunek flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej widocznej ponad fragmentem zburzonej ściany z cegieł. Na tle ściany fragment wiersza Tadeusza Gajcego „Do potomnego”: „…IDĘ PRZEZ POWIETRZE, A ZA MNĄ MIASTO MOJE IDZIE”. U góry półkolem napis: 65. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. U dołu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Cytaty z utworów Tadeusza Gajcego
Tadeusz Gajcy, ps. "Karol Topornicki", "Roman Oścień" (ur. 8 lutego 1922 r. w Warszawie, zm. 16 sierpnia 1944 r. w Warszawie) - poeta czasu wojny, żołnierz Armii Krajowej.

Urodził się 8 lutego 1922 w domu przy ul. Dzikiej 43/45, w ubogiej, robotniczej rodzinie warszawskiej. Jego ojciec był ślusarzem w praskim Taborze Kolejowym, matka zaś położną. Uczęszczał do słynnego gimnazjum oo. Marianów na Bielanach. Chodził tam do klasy z Wojciechem Jaruzelskim. Uczył się gry na mandolinie, był ministrantem. Służył do porannych mszy w kościele Jana Bożego (przy ul. Bonifraterskiej 14). W 1941 zdał maturę, następnie rozpoczął studia polonistyki na UW, z których zrezygnował w roku następnym, poświęcając się poezji i konspiracji.

W okresie II wojny światowej był współtwórcą (a od listopada 1943 ostatnim redaktorem) wydawanego w podziemiu almanachu społeczno-kulturalnego Sztuka i Naród, w którym m.in. zamieszczał swoje artykuły polemiczne. Współdziałał z referatem literackim Biura Informacji i Propagandy AK. Obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uważany za najwybitniejszego poetę pokolenia kolumbów. Związany z Konfederacją Narodu.

Jego przodkowie przed laty sprowadzili się z Węgier do Polski.

Podczas okupacji hitlerowskiej, w 1943 roku, współuczestniczył w kursach Biura Informacji i Propagandy AK. W powstaniu walczył na Starym Mieście w grupie szturmowo-wypadowej porucznika Jerzego Bondorowskiego (ps. "Ryszard").

Zginął 16 sierpnia 1944 w powstaniu warszawskim jako żołnierz AK w kamienicy na ul. Przejazd 1/3 (dziś ul. gen. Andersa), wysadzonej przez niemieckich żołnierzy. Wraz z nim zginął poeta Zdzisław Stroiński. W niektórych, aczkolwiek nielicznych źródłach, jako inną możliwą datę zgonu podaje się 22 sierpnia 1944, a miejscem śmierci miałby być Arsenał; jest to jednak znacznie mniej prawdopodobne.

Poezja
Zaczął pisać bardzo wcześnie, lecz jako 16-latek zniszczył "młodzieńcze" wiersze. W latach 1938/39 tworzy poezję, którą zaczyna traktować poważnie. Widoczne jest w niej pragnienie filozoficznego zrozumienia świata, losu i życia człowieka. Przeważa ton refleksyjny, pesymistyczny i momentami buntowniczy, lecz pojawiają także pozytywne akcenty. To, co wyróżnia poezję Tadeusza Gajcego na tle innych poetów tamtego okresu, to przede wszystkim odmienny, niepowtarzalny styl pisania o brutalnej rzeczywistości wojennej.

Poeta odrzuca tworzenie wierszy łatwych, pisanych pod gust publiczności, czy takich, które wprost opisują okrucieństwa wojny. Ukazuje je w postaci apokaliptycznych wizji, które nie odbierają nic z ich okropności, a za to nie nużą dosłownością opisu. Jego utwory obfitują w niezwykłe metafory, śmiałe skojarzenia wzięte z mowy potocznej, po których natychmiast można poznać niemal każdy wiersz poety.

Zadebiutował w roku 1942 wierszem "Wczorajszemu" drukowanym na łamach almanachu Sztuka i Naród. Otrzymał dwie nagrody od redakcji Biuletynu Literackiego za wiersze: "Uderzenie", "Śpiew murów" i "Rapsod o Warszawie". Jego publikacje pojawiały się również w miesięczniku "Kultura Jutra". Szczególnie doceniony wśród znajomych mu literatów został poemat "Do potomnego".

Tadeusz Gajcy rozpoczął od liryki tyrtejskiej, później jednak zaczął realizować własną wizję poezji. Nawiązywał do katastrofizmu, twórczości poetów Drugiej Awangardy. W swojej twórczości pragnął ukazać mistyczny sens ofiary w imię miłości do ludzi i Ojczyzny (Przed odejściem). Jednak w jego wierszach łatwego patriotyzmu nie ma; jest szczerze przemyślany i przeżywany. Ogłosił dwa tomiki: "Widma" i "Grom Powszedni".

W wierszach pisanych pod wrażeniem wojny i okupacji kilkakrotnie pojawia się intuicyjna pewność losu, tragicznej przyszłości. Na ten problem zwróciła uwagę poetka Józefa Radzymińska, zastanawiając się co mógł oznaczać wers "ojca twarz w żałobnej ramie" zawarty w poemacie "Do potomnego" napisanym za życia jego ojca.

Taki sam sygnał pojawia się w wierszu "Przed odejściem", o czym świadczą słowa: "Lecz nim pożegnam go ["mój kraj"] dłonią z męczeńskiej gliny", "porównam żywioł z żywiołem, gwiazdę zawistną nazwę, co nad mą głową czeka", "(..) gdy przyjdzie spocząć pod krzyżem". Nie ubolewa jednak nad nieuchronnym przeznaczeniem. W poezji z czasu wojny Gajcy podejmuje m.in. problem ponadczasowy: dojrzewania, poszukiwania wartości, budowania fundamentów dla dorosłego życia.

Napisał jedynie pięć erotyków inspirowanych miłością do Wandy Sucheckiej. Jeden z nich, Miłość bez jutra, uważany jest za jeden z najpiękniejszych w liryce polskiej.

Gajcy zajmował się także tłumaczeniem fragmentów dzieł Homera. Pasjonował się również fotografią.

źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!