Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Srebrna moneta kolekcjonerska z cyrkonią, wyemitowana w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki - kapelana "Solidarności", który wyrastał ponad przeciętność.
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro: Ag 925
Stempel:
lustrzany
Techniki dodatkowe: cyrkonia
Średnica: 32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji:
100.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 69 zl
Data emisji monet w NBP: 13.10.2009 r.
W zestawie: srebrna moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, folder emisyjny NBP

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Srebrna moneta kolekcjonerska z cyrkonią, wyemitowana przez NBP w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki (1947-1984) - kapelana "Solidarności", który wyrastał ponad przeciętność.

Kolekcję uświetnią także złote monety kolekcjonerskie o symbolicznym i jedynym w historii polskiej numizmatyki nominale 37 zł oraz monety obiegowe wybite z nordyckiego złota.

10 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009
Srebrna moneta kolekcjonerska
10 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009


Niezwykle elegancki i dostojny w swoim charakterze wizerunek uwieczniono w szlachetnym kruszcu na wieki. Na rewersie srebrnego krążka została ukazana zamyślona postać księdza Jerzego Popiełuszki. W tle
zarysu terytorium naszego kraju zaznaczono Wisłę i miejsce wyłowienia z rzeki ciała księdza w dniu 20.10.1984 roku w okolicach zapory we Włocławku.

Miejsce to symbolizuje burgundowa cyrkonia.
Podobnie jak motyw z różą na awersie, podkreśla ona tematykę monety, nadając jej niepowtarzalny styl. Element artystyczny w postaci cyrkonii symbolicznie podkreśla miejsce uznane za miejsce śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Cyrkonia zbliżona jest swym kształtem i kolorem do kropli krwi, co przypomina o męczeńskiej śmierci Kapłana. Dodatkowej atrakcji srebrnej monecie dodaje stempel lustrzany, który potęguje jej blask.

Srebrna moneta kolekcjonerska: 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009

Srebrna moneta kolekcjonerska NBP

25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki

Awers monety przedstawia nagrobek księdza Jerzego, z ułożoną na środku różą. Grób kapłana bliskiego sercu wielu Polaków, który odwiedziło ponad 18 mln osób, w tym papież Jan Paweł II, znajduje się na terenie kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Miejsce to jest ogrodzone kamieniami połączonymi łańcuchem, co wraz z nagrobkiem w kształcie krzyża tworzy kompozycję w postaci różańca. Grób ks. Jerzego Popiełuszki jest w istocie jednym z kamieni węgielnych, na którym zbudowana została nasza wolność.

Podziwianie tej wspaniałej srebrnej monety daje okazję do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto ocalić od zapomnienia. www.numizmatyczny.pl

Wraz z tą monetą kolekcjonerską, pamięć o kapłanie środowisk opozycyjnych i robotniczych związanych z podziemną Solidarnością będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie.

10 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009
 
*****
"myśleli że da się utopić Ewangelię
w odmętach Wisły
że można Prawdę zmusić do milczenia
że każdy ma swoją cenę

myśleli że siła stoi nad mądrością
ideologia przed sercem i sumieniem
że człowiek jest panem życia i śmierci

rozgrzeszasz ich zza grobu
jakbyś wierzył że kiedyś ciemność
ich patrzenia rozświetli Światło
i sami staną się cząstką Płomienia"

"Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki",
Ks. Wacław Buryła, 24-25.08.1999 r., Krośnice

*****

Ksiądz Jerzy Popiełuszko był człowiekiem,
któremu nie wystarczała przeciętność.
On wyrastał ponad przeciętność.
Wszystko, co robił, robił dobrze."
biskup Piotr Jarecki

*****

10 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009

Sługa Boży Jerzy Popiełuszko był kapłanem w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Odprawiane przez niego msze za Ojczyznę gromadziły tysiące ludzi. Ksiądz Jerzy publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy, mówił o prawach człowieka i obronie ideałów Solidarności, a także sprzeciwianiu się przemocy i nienawiści.

Kapelan "Solidarności" swoją ostatnią mszę
odprawił w kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy w dniu 19 października 1984 roku. Ksiądz Jerzy, kapłan środowisk opozycyjnych i robotniczych związanych z podziemną Solidarnością, został zamordowany przez peerelowską policję polityczną.

Wracając do Warszawy, na drodze niedaleko Górska w powiecie toruńskim, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy uprowadzili go i torturowali, a zwłoki wrzucili do Wisły. Ciało księdza wyłowiono z wody w okolicach zapory we Włocławku w dniu 30 października. Proces beatyfikacyjny kapłana "Solidarności" rozpoczął się 8 lutego 1997 roku.


"Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji
wkroczyła na drogę prawdy,
stalibyśmy się narodem wolnym już teraz."

"Nie daj się zwyciężyć złu,
lecz zło dobrem zwyciężaj."
(dewiza ks. Popiełuszki będąca cytatem ze św. Pawła)

"Prawda kosztuje dużo,
lecz wyzwala."
ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984)

37 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009
Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984)

Jerzy Popiełuszko (ur. 14 września a. 23 września 1947 w Okopach, zm. 19 października 1984 we Włocławku) - polski ksiądz, związany z Solidarnością, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (SB), Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Życiorys

Rodzice Jerzego Popiełuszki - Marianna i Władysław prowadzili gospodarstwo rolne. Od dzieciństwa Jerzy był ministrantem i wyróżniał się głęboką religijnością; był typem samotnika. W latach 1961-1965 uczęszczał do liceum w Suchowoli, a po maturze 24 czerwca 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Po pierwszym roku studiów, w latach 1966-1968 odbywał przymusowo zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. 28 maja 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie pracował w parafiach w Ząbkach i Aninie. Z Anina został przeniesiony do Warszawy i był księdzem w Kościele Dzieciątka Jezus, św. Anny oraz, od czerwca 1980 roku, w Parafii pw. św. Stanisława Kostki. W 1978 roku został duszpasterzem środowisk medycznych w Warszawie.

Kapłan "Solidarności"
Od sierpnia 1980 związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także Solidarność. W czasie strajku został wysłany do odprawiania mszy w Hucie Warszawa, w stanie wojennym w Kościele św. Stanisława Kostki organizował tzw. Msze za Ojczyznę. Swoją krytyką i sprzeciwem wobec systemu komunistycznego zyskał szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także w innych miastach.

W czasie stanu wojennego wielokrotnie oskarżany przez władze PRL o zaangażowanie w działalność polityczną, stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Został w końcu aresztowany w grudniu 1983, do procesu jednak nie doszło i objęła go amnestia z lipca 1984 roku.

W połowie 1984 postać ks. Popiełuszki stała się przedmiotem licznych ataków propagandowych i publicystycznych władz komunistycznych (zwłaszcza Jerzego Urbana, piszącego pod pseudonimem Jan Rem, który nazwał jego kazania seansami nienawiści). Szykany i naciski władz, rosnące zagrożenie (np. upozorowany wypadek koło Gdańska) oraz kłopoty zdrowotne ks. Popiełuszki były przyczyną, dla której prymas Józef Glemp zaproponował mu jesienią 1984 wyjazd na studia do Rzymu, pozostawiając jednak decyzję samemu zainteresowanemu. Popiełuszko z propozycji nie skorzystał.

10 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009
Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy
- jeden z pierwszych pomników ks. J. Popiełuszki
odsłonięty w dniu 19.10.1985 roku
przy wielkim sprzeciwie komunistycznych władz

Okoliczności śmierci
19 października 1984 r. ks. Popiełuszko został zaproszony do parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Spotkanie to zakończył zdaniem:

"Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy".

W tym samym dniu, wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy "D" Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO (Chrostowskiemu udało się uciec z kabiny samochodu, Popiełuszkę skrępowano i przewożono w bagażniku).

30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki, które zbadano w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku pod kierunkiem prof. Marii Byrdy. W czasie sekcji wykazano ślady torturowania.


10 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009
Ulotka Radio Solidarność Warszawa rewers

W tzw. "procesie toruńskim" toczącym się od 27 grudnia 1984 r. do 7 lutego 1985 r. przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu, trzej oficerowie MSW (kpt. Grzegorz Piotrowski - naczelnik wydziału Departamentu IV, por. Leszek Pękala i por. Waldemar Chmielewski) zostali oskarżeni i skazani za uprowadzenie, torturowanie i zabójstwo, zaś ich przełożony - płk Adam Pietruszka (zastępca dyrektora Departamentu IV MSW) - za sprawstwo kierownicze zbrodni. Prokurator Leszek Pietrasiński żądał kary śmierci dla Piotrowskiego oraz kar więzienia dla pozostałych oskarżonych.

Sąd, któremu przewodniczył SSW Artur Kujawa, a sprawozdawcą był SSW Jurand Maciejewski, wymierzył Grzegorzowi Piotrowskiemu karę 25 lat więzienia, Adamowi Pietruszce - 25 lat, Leszkowi Pękali - 15 lat, Waldemarowi Chmielewskiemu - 14 lat. W 1986 r. trzem sprawcom złagodzono karę: Adamowi Pietruszce karę 25 lat zamieniono na 15 lat, Leszkowi Pękali z 15 lat obniżono do 10 lat, Chmielewskiemu z 14 lat do 8. W grudniu 1987 r. sprawców objęła kolejna amnestia - Adamowi Pietruszce złagodzono karę z 15 do 10 lat (wyszedł na wolność w 1995 r); L. Pękali z 10 do 6 lat, W. Chmielewskiemu z 8 do 4 lat i 6 miesięcy. Grzegorzowi Piotrowskiemu zamieniono karę z 25 na 15 lat, wyszedł na wolność w 2001 r.

Proces ten, podobnie jak następny dotyczący tej sprawy, a obejmujący jako oskarżonych gen. Władysława Ciastonia i gen. Zenona Płatka (obaj zostali w 1994 r. uniewinnieni z zarzutu współsprawstwa), nie ujawnił wszystkich okoliczności i inspiratorów zbrodni, co budzi do dziś liczne dyskusje. Oficjalna wersja uprowadzenia i morderstwa była wielokrotnie kwestionowana.

Pod koniec 2002 prokurator Andrzej Witkowski (pion śledczy IPN w Lublinie) zasugerował nową wersję zabójstwa ks. Popiełuszki, podważającą dotychczasowe ustalenia sądu w Toruniu. Trwają starania nad ustaleniem czy za zabójstwem stały osoby wyżej postawione w hierarchii partyjno-państwowej. W 2008 roku sformułowaną przez Witkowskiego hipotezę, zakładającą, że Jerzy Popiełuszko nie zginał 19 lecz 25 października, po kilkudniowych torturach w bunkrach w Kazuniu, ponownie przywowłał były prokurator IPN Leszek Pietrzak. Hiopoteza ta została skrytykowana, jako nie poparta materiałem dowodowym przez m.in. Witolda Kuleszę i Krzysztofa Piesiewicza. Pomoc w uprowadzeniu i współpracę z SB zarzucano również Waldemarowi Chrostowskiemu.

2 zł, 25. rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, 2009
Pomnik Jerzego Popiełuszki w Sieradzu

Pogrzeb i pamięć
Zabójstwo i ujawnienie prawdy o nim wywołało wstrząs i oburzenie społeczne. Pogrzeb 3 listopada 1984 roku zgromadził tysiące ludzi i przekształcił się w wielką manifestację. Został pochowany na terenie kościoła parafialnego św. Stanisława Kostki w Warszawie, w którym był kapłanem, na terenie w kształcie niewielkiego kurhanu, pod nagrobkiem w kształcie krzyża. Miejsce to jest ogrodzone kamieniami połączonymi łańcuchem, tworzącymi w kompozycji z nagrobkiem różaniec.

Kościół katolicki rozpoczął w 1997 roku proces beatyfikacyjny Jerzego Popiełuszki.

W Suchowoli, w stojącym przy rynku kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, znajduje się pomnik Jerzego Popiełuszki, a w samym mieście również izba pamięci.

Na terenie kościoła św. Stanisława Kostki można znaleźć następujące obiekty poświęcone pamięci księdza Jerzego:

Grób ten stał się celem licznych pielgrzymek i oficjalnych wizyt (m.in. modlił się przy nim papież Jan Paweł II 14 czerwca 1987 r. oraz kard. Joseph Ratzinger). Szacuje się, że w ciągu 10 lat miejsce to odwiedziło ok. 18 mln ludzi.

Na podstawie wydarzeń związanych z jego śmiercią powstał film Agnieszki Holland Zabić księdza (1988). Na 20 lutego 2009 roku planowana jest premiera filmu fabularnego Rafała Wieczyńskiego o ks. Jerzym Popiełuszce. W główną rolę wcielił się Adam Woronowicz.

Od 2007 roku Gimnazjum nr 2 w Ząbkach nosi imię Jerzego Popiełuszki, a w 2006 roku ZSO w Brzeziu przyjęło za patrona ks. Jerzego.

*****
"Żeby nie był odchodził z domu
żeby nie miała tej łaski być matką kapłana
siedzieć ważnie na prymicjach
teraz nie szumiałoby radio Popiełuszko Popiełuszko
jakby kto siał popiół po całym świecie
a taki był
a taki prawdomówny
że tego nie wypowie bezradność matczyna
utopili mi go pięknego świętego w szlamie rzeki
Wolałaby dziś nie być tą Polką struchlałą
jak Maryja pod krzyżem
wolałaby pochować w białostockim piaseczku.
Tłoczymy się dzisiaj przy jej sercu
a jej ręce leżą ciężko jak dwa kamienie
I jak ja teraz pójdę po wodę do studni
i jak kurom sypnę ziarna
piszą do mnie biskupi doktorzy
nie dla mnie te cierpiętliwe honory
ja jestem prosty ból do samego nieba."

Anna Kamieńska, "Matce ks. Jerzego Popiełuszki", 31.10.1984


źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!