Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, 100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2009
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa Nordic Gold będąca wyrazem uznania dla powstałego 100 lat temu TOPR - organizacji niosącej pomoc poszkodowanym w górskich wypadkach. Wyjątkowy hołd dla osób, które codziennie narażają swoje życie, by inni mogli czuć się bezpiecznie w polskich Tatrach.
Moneta obiegowa 2 zł - 100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2009

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.400.000 szt.
Data emisji monet w NBP: 18.09.2009 r.

Moneta obiegowa o ciekawym projekcie, wybita z nordyckiego złota z okazji jubileuszu 100 rocznicy powstania w dniu 29.10.1909 roku Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ochotniczego.

Z kolekcji 3 monet poświęconych 4 na świecie, a 1 poza krajami alpejskimi  organizacji niosącej pomoc poszkodowanym w górskich wypadkach - szczególnie wymowna jest dwuzłotówka. Na jej rewersie umieszczono wizerunek ratownika transportującego człowieka na noszach.

Dla wszystkich tych, którzy kochają góry, monety w wizerunkami ratowników - z pewnością są wyjątkową atrakcją.

2 zł, 100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2009

AWERS: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-09, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

REWERS: Z lewej strony na górskim zboczu stylizowany wizerunek ratownika transportującego człowieka na noszach. Z prawej strony stylizowany wizerunek logo 100-lecia TOPR. W otoku napis: TATRZAŃSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE. NA BOKU: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monety: EWA TYC-KARPIŃSKA
(awers), DOMINIKA KARPIŃSKA-KOPIEC (rewers)

100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2009
Monety kolekcjonerskie i obiegowe:
100. rocznica powstania TOPR


Zachwycająca górską tematyką moneta o nowoczesnym i dynamicznym projekcie stanowi wyraz uznania dla TOPR - profesjonalnej organizacji ratowniczej zatrudniającej wysokiej klasy specjalistów ratownictwa górskiego, wspieranych przez dobrze wyszkolonych wolontariuszy, którzy poszukują zaginionych turystów i niosą pierwszą pomoc poszkodowanym w górskich wypadkach.

Specyfiką TOPR jest prowadzenie wszelkich form ratownictwa górskiego, poczynając od ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, przez ratownictwo jaskiniowe wraz z działaniami nurkowymi i pirotechnicznymi, ratownictwo ścianowe i lawinowe wraz z psami lawinowymi, po ratownictwo z powietrza. Za znak TOPR przyjęto błękitny krzyż na białym polu.

T
a moneta stanowi wyjątkowy hołd dla pracowników TOPR, którzy codziennie narażają swoje życie, by inni mogli czuć się bezpiecznie w polskich Tatrach.


10 zł, 100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2009
Pracownicy TOPR podczas trudnej i odpowiedzialnej pracy,
źródło: www.topr.pl
 
W góry! w góry, miły bracie!
Tam swoboda czeka na cię.
Na szałasy do pasterzy,
Gdzie ze źródła woda bieży,
Gdzie się serce z sercem mierzy,
I w swobodę człowiek wierzy!
Tutaj silniej świat oddycha,
Tu się szczerzej człek uśmiecha,
Gdy się wiosną śmieją góry.
 
 Wincenty Pol - Pieśń o Ziemi Naszej

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
- ochotnicza organizacja (stowarzyszenie) zajmująca się niesieniem pomocy poszkodowanym w wypadkach górskich na obszarze Tatr. TOPR powstał w 1909 roku. Założycielem i pierwszym naczelnikiem był Mariusz Zaruski.

Dane adresowe:
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
34-500 Zakopane, ul.Piłsudskiego 63a,
tel. (+48 18) 2014731
fax : (+48 18) 2015560
E-mail: topr@topr.pl
telefon ratunkowy: (+48) 601 100 300

● Wzrost popularności Tatr i Zakopanego w drugiej połowie XIX w. prowadził do coraz częstszych zaginięć w górach i poważnych wypadków. Doraźnie organizowane akcje ratunkowe stawały się już niewystarczające.

● W lutym 1909 roku Mieczysław Karłowicz i Mariusz Zaruski zredagowali ostateczną wersję odezwy do społeczeństwa w sprawie konieczności powołania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sam Karłowicz nie zdążył złożyć swego podpisu pod odezwą, ponieważ zginął w lawinie śnieżnej pod Małym Kościelcem 8 lutego 1909 roku, podczas samotnej wycieczki. Śmierć młodego kompozytora stała się ostatnim impulsem do powołania TOPR.

● „Wysokie c.k. Namiestnictwo we Lwowie reskryptem z dnia 29 października 1909 r. nie zakazało zawiązania stowarzyszenia”. TOPR rozpoczął oficjalną działalność jako czwarta organizacja ratownictwa górskiego na świecie, a pierwsza poza krajami alpejskimi.

● Naczelnikiem Straży Ratunkowej został Mariusz Zaruski, a jego zastępcą Klemens Bachleda. Za godło TOPR przyjęto niebieski krzyż na białym polu. Członkowie pierwszej drużyny ratowniczej potwierdzili przyrzeczenie składane na ręce naczelnika własnoręcznym podpisem. Byli to: Klemens Bachleda, Szymon Tatar mł., Jakub Wawrytko, Jędrzej Marusarz, Jan Pęksa, Wojciech Tylka Suleja, Stanisław Gąsienica Byrcyn, Stanisław Zdyb, Józef Lesiecki i Henryk Bednarski. Mariusz Zaruski złożył przyrzeczenie na ręce prezesa, dr. Kazimierza Dłuskiego.

● 6 sierpnia 1910 roku Klemens Bachleda zginął podczas akcji ratunkowej, która wyruszyła po rannego taternika na Małym Jaworowym Szczycie.

● W 1914 roku Zaruski zaproponował na swego zastępcę Józefa Oppenheima, a sam, na czele 14 Kompanii Piechoty, zwanej później I Kompanią Zakopiańską, wyruszył z Zakopanego. W 1918 roku Mariusz Zaruski wstąpił do Wojska Polskiego. W 1923 roku został powołany na stanowisko generalnego adiutanta prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego i wkrótce później awansowany na generała brygady.

● Józef Oppenheim pełnił funkcję kierownika TOPR do 1939 roku, uczestnicząc w ponad 70 wyprawach ratunkowych, najczęściej nimi kierując.

● Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Straży Ratunkowej TOPR. Wypadki w Tatrach zdarzały się jednak nadal i władze okupacyjne poleciły Zbigniewowi Korosadowiczowi zorganizowanie Pogotowia, które pod nazwą Freiwillige Tatra Bergwacht TOPR przeprowadziło w czasie okupacji 55 wypraw ratunkowych. Tuż po wyzwoleniu Podhala pogotowie przeprowadziło jedną z najtrudniejszych akcji ratunkowych. Spoza linii frontu z rejonu Przedniego Salatyna ewakuowano 4 rannych partyzantów, 4 zdrowych i 2 sanitariuszki.

● Na początku lat 50. ratownicy TOPR na czele z Tadeuszem Pawłowskim rozpoczęli prace nad organizacją służb ratownictwa górskiego poza Tatrami. Efektem było powołanie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i przekształcenie w roku 1956 TOPR w Grupę Tatrzańską GOPR.

● W 1958 roku ratownicy otrzymali w darze zestaw alpejski umożliwiający prowadzenie akcji ratunkowych na najtrudniejszych ścianach tatrzańskich. W kolejnych latach zostali wyposażeni w sprzęt łączności. W 1963 roku Tadeusz Augustyniak za sterami śmigłowca SM-1 wykonał pierwszy udany lot ratowniczy do Doliny Pięciu Stawów Polskich. W 1974 roku ratowników zaczął wspierać pies Cygan, prowadzony przez niezwykle zasłużonego ratownika Józefa Uznańskiego. W 1975 roku rozpoczęły się pierwsze stałe dyżury śmigłowca ratowniczego w Zakopanem.

● 13 listopada 1991 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zarejestrował stowarzyszenie ratowników tatrzańskich pod nazwą Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które pod swą tradycyjną nazwą działa do dziś.

Jan Krzysztof, Naczelnik Straży Ratunkowej TOPR
źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia / TOPR

previous next contents

Valid HTML 4.0!