Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
100 zł, 100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2009
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Złote monety kolekcjonerskie to nie tylko inwestycja w cenny kruszec, ale także rosnąca z każdym rokiem wartość sentymentalna, niezależna od sytuacji na giełdach.
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 100 zł
Złoto: Au 900/1000
Techniki dodatkowe: efekt kątowy
Stempel: lustrzany
Średnica: 21,00 mm
Waga: 8,00 g
Wielkość emisji: 10.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 982 zł
Data emisji monet: 24.09.2009 r.
Projektant monety: Dominika Karpińska - Kopiec
W zestawie: złota moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, certyfikat autentyczności, zielone etui, folder emisyjny

Złota moneta kolekcjonerska to nie tylko inwestycja w cenny kruszec, ale także rosnąca z każdym rokiem wartość kolekcjonerska i sentymentalna, niezależna od sytuacji na giełdach.

100 zł, 100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2009
Pracownicy TOPR podczas tr
udnej i odpowiedzialnej pracy,
źródło: www.topr.pl

W góry! w góry, miły bracie!
Tam swoboda czeka na cię.
Na szałasy do pasterzy,
Gdzie ze źródła woda bieży,
Gdzie się serce z sercem mierzy,
I w swobodę człowiek wierzy! 
Tutaj silniej świat oddycha,
Tu się szczerzej człek uśmiecha,
Gdy się wiosną śmieją góry.

Wincenty Pol - Pieśń o Ziemi Naszej

Są okazje, które wymagają wyjątkowej oprawy. Rangę i prestiż takich wydarzeń na pewno uświetnią srebrne i złote monety kolekcjonerskie NBP.

Złota moneta kolekcjonerska z ciekawym efektem kątowym
na rewersie stanowi wyraz uznania dla TOPR, czyli Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


Na awersie monety został uwieczniony założyciel i pierwszy naczelnik TOPR w latach 1909-1914 - Mariusz Zaruski (1867-1941) - p
ostać wszechstronna i niezwykła z wielu powodów. Generał brygady Wojska Polskiego, pionier polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego. Fotografik, malarz, poeta i prozaik. Instruktor harcerski ZHP i wychowawca młodzieży. Marynarz, żeglarz i podróżnik. Konspirator, zesłaniec, legionista, ułan, wreszcie generał Wojska Polskiego i adiutant prezydenta RP. Taternik, grotołaz, ratownik, instruktor i popularyzator narciarstwa i turystyki górskiej.

Mariusz Zaruski był człowiekiem niesłychanie pomysłowym, stale ulepszającym sprzęt narciarski. Wymyślił on m. in. nowy sposób zakładania sznurowadła, nową metodę okręcania nóg owijaczami, nowy, praktyczniejszy sposób układania rzeczy w plecaku. Wprowadził tatrzański telegraf wzrokowy. Był także wynalazcą więźlic sznurowych i kijków z odczepianymi talerzykami.

100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2009
Monety kolekcjonerskie i obiegowe
100. rocznica powstania TOPR
 
AWERS:
Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej napis: 100 ZŁ. Z prawej strony orła stylizowany wizerunek postaci Mariusza Zaruskiego. W tle stylizowany zarys szczytów Cubryny i Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. U góry półkolem napis: MARIUSZ ZARUSKI. U dołu w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2009. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.


REWERS: U dołu stylizowany wizerunek Mięguszowieckich Szczytów i Cubryny, na ich tle napis: 100. ROCZNICA POWSTANIA. Powyżej Mięguszowieckich Szczytów i Cubryny zarys szczytów: Mnicha, Cubryny i Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Na ostatnim planie zarys Niżnych Rysów, Rysów i Żabiego Konia. U góry, w zależności od kąta patrzenia stylizowane wizerunki dwóch helikopterów. W otoku napis: TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO.

*****


Powstała w 1909 roku profesjonalna organizacja ratownicza zatrudnia wysokiej klasy specjalistów ratownictwa górskiego, wspieranych przez dobrze wyszkolonych wolontariuszy, którzy poszukują zaginionych turystów i niosą pierwszą pomoc poszkodowanym w górskich wypadkach.  

Specyfiką TOPR jest prowadzenie wszelkich form ratownictwa górskiego, poczynając od ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, przez ratownictwo jaskiniowe wraz z działaniami nurkowymi i pirotechnicznymi, ratownictwo ścianowe i lawinowe wraz z psami lawinowymi, po ratownictwo z powietrza. Za znak TOPR przyjęto błękitny krzyż na białym polu.


100 zł, 100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2009

 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - ochotnicza organizacja (stowarzyszenie) zajmująca się niesieniem pomocy poszkodowanym w wypadkach górskich na obszarze Tatr. TOPR powstał w 1909 roku. Założycielem i pierwszym naczelnikiem był Mariusz Zaruski.

Dane adresowe:
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
34-500 Zakopane, ul.Piłsudskiego 63a,
tel. (+48 18) 2014731
fax : (+48 18) 2015560
E-mail: topr@topr.pl
telefon ratunkowy: (+48) 601 100 300

● Wzrost popularności Tatr i Zakopanego w drugiej połowie XIX w. prowadził do coraz częstszych zaginięć w górach i poważnych wypadków. Doraźnie organizowane akcje ratunkowe stawały się już niewystarczające.

● W lutym 1909 roku Mieczysław Karłowicz i Mariusz Zaruski zredagowali ostateczną wersję odezwy do społeczeństwa w sprawie konieczności powołania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sam Karłowicz nie zdążył złożyć swego podpisu pod odezwą, ponieważ zginął w lawinie śnieżnej pod Małym Kościelcem 8 lutego 1909 roku, podczas samotnej wycieczki. Śmierć młodego kompozytora stała się ostatnim impulsem do powołania TOPR.

● „Wysokie c.k. Namiestnictwo we Lwowie reskryptem z dnia 29 października 1909 r. nie zakazało zawiązania stowarzyszenia”. TOPR rozpoczął oficjalną działalność jako czwarta organizacja ratownictwa górskiego na świecie, a pierwsza poza krajami alpejskimi.

● Naczelnikiem Straży Ratunkowej został Mariusz Zaruski, a jego zastępcą Klemens Bachleda. Za godło TOPR przyjęto niebieski krzyż na białym polu. Członkowie pierwszej drużyny ratowniczej potwierdzili przyrzeczenie składane na ręce naczelnika własnoręcznym podpisem. Byli to: Klemens Bachleda, Szymon Tatar mł., Jakub Wawrytko, Jędrzej Marusarz, Jan Pęksa, Wojciech Tylka Suleja, Stanisław Gąsienica Byrcyn, Stanisław Zdyb, Józef Lesiecki i Henryk Bednarski. Mariusz Zaruski złożył przyrzeczenie na ręce prezesa, dr. Kazimierza Dłuskiego.

● 6 sierpnia 1910 roku Klemens Bachleda zginął podczas akcji ratunkowej, która wyruszyła po rannego taternika na Małym Jaworowym Szczycie.

● W 1914 roku Zaruski zaproponował na swego zastępcę Józefa Oppenheima, a sam, na czele 14 Kompanii Piechoty, zwanej później I Kompanią Zakopiańską, wyruszył z Zakopanego. W 1918 roku Mariusz Zaruski wstąpił do Wojska Polskiego. W 1923 roku został powołany na stanowisko generalnego adiutanta prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego i wkrótce później awansowany na generała brygady.

● Józef Oppenheim pełnił funkcję kierownika TOPR do 1939 roku, uczestnicząc w ponad 70 wyprawach ratunkowych, najczęściej nimi kierując.

● Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Straży Ratunkowej TOPR. Wypadki w Tatrach zdarzały się jednak nadal i władze okupacyjne poleciły Zbigniewowi Korosadowiczowi zorganizowanie Pogotowia, które pod nazwą Freiwillige Tatra Bergwacht TOPR przeprowadziło w czasie okupacji 55 wypraw ratunkowych. Tuż po wyzwoleniu Podhala pogotowie przeprowadziło jedną z najtrudniejszych akcji ratunkowych. Spoza linii frontu z rejonu Przedniego Salatyna ewakuowano 4 rannych partyzantów, 4 zdrowych i 2 sanitariuszki.

● Na początku lat 50. ratownicy TOPR na czele z Tadeuszem Pawłowskim rozpoczęli prace nad organizacją służb ratownictwa górskiego poza Tatrami. Efektem było powołanie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i przekształcenie w roku 1956 TOPR w Grupę Tatrzańską GOPR.

● W 1958 roku ratownicy otrzymali w darze zestaw alpejski umożliwiający prowadzenie akcji ratunkowych na najtrudniejszych ścianach tatrzańskich. W kolejnych latach zostali wyposażeni w sprzęt łączności. W 1963 roku Tadeusz Augustyniak za sterami śmigłowca SM-1 wykonał pierwszy udany lot ratowniczy do Doliny Pięciu Stawów Polskich. W 1974 roku ratowników zaczął wspierać pies Cygan, prowadzony przez niezwykle zasłużonego ratownika Józefa Uznańskiego. W 1975 roku rozpoczęły się pierwsze stałe dyżury śmigłowca ratowniczego w Zakopanem.

● 13 listopada 1991 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zarejestrował stowarzyszenie ratowników tatrzańskich pod nazwą Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które pod swą tradycyjną nazwą działa do dziś.

Jan Krzysztof, Naczelnik Straży Ratunkowej TOPR
źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia / TOPR

previous next contents

Valid HTML 4.0!